Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ekonomie-oikos nomos- domácí hospodářství Normativní ekonomievytváří hodnotové soudy. Určuje pravidla a dává doporučení-cil- aktivní ovlivňování vývoje Pozitivní ekonomiepouze popisuje a analyzuje ekonomiku jaká je-cil- na základě popisu a analýz skutečnosti hledat zákonitosti fungování ekonomiky Duchovní otec- Adam Smith-1776 Ekonomie se zabýváomezeností zdrojů Ekonomika je soubor výrobních zařízení, pracovníků, suma znalostí a technologií, hospodaření subjektu Nejvýznamnější problém ekonomického chovani- subjektivnost Ekonomie je vědouspolečenskou, exaktní, politickou. Co? Jak? Pro koho? Zvyková ekonomika založena na tradicích Příkazová ekonomika- vláda rozhoduje o výrobě i rozdělování. Tržní ekonomika- základní ekonomická otázka řešena působením tržních sil, systémem cen, zisků, nákladů a užitku. Ekonomický liberalismus – svoboda obchodu Klasická ekonomie–(A. Smith)ekonomický liberalismusvčetně svobody obchodu, rozvinutí myšlenky „neviditelné ruky trhu“ Neoklasická ekonomie– přejala celkovou koncepci uvažování klasiků Keynesiánská ekonomie–(Maynard Keynes) «ekonomika je vnitřně nestabilní systém, jež není schopen využívat disponibilní ek. zdroje jen působením tržních sil“ klasická ekonomie vychází ze dvou předpokladů: 1) Lidé uspokojují svůj zájem; 2) Ceny svým neustálým pohybem zajišťují rovnováhu na trzích funkce ceny - informační, motivační, alokační ceny na trzích statkůmusí být stanoveny aby vyrovnaly spotřebitelskou poptávku s nabídkou podniků ceny výrobních faktorůmusí vyrovnat nabídku domácností s poptávkou podniků dokonalá konkurence –stav, kdy žádný z podniků ani spotřebitelů nedosahuje takové velikosti, aby mohli ovlivnit tržní cenu; Nabídka je množství zboží, které jsou výrobci ochotni vyrobit a prodat za určité ceny. zákonrostoucí nabídky: Srůstem ceny zbožíroste množství zboží, které výrobci a prodejci na trhu nabízí. Křivka nabídkyvyjadřuje reakci výrobců a prodejců na změny cen zboží Poptávka je množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určité ceny. zákon klesajícípoptávky: Srůstem ceny zboží a služeb poptávané množstvíklesá. Křivka poptávkyvyjadřuje reakci kupujících na změny cen zboží. Výjimkyze zákona klesající poptávky: Giffenův statek– poptávka po určitém zboží vzroste, pakliže se zvýší jeho cena. Veblenův statek – poptávka po určitém zboží vzroste i přes zvýšení jeho ceny, protože spotřebitelé upřednostňují spotřebu drahého zboží, aby demonstrovali svůj status ve společnosti. Rovnováha na trhu je situace, kdy nevzniká tendence ke změně → situace, kdy při určité ceně nevzniká ani přebytek, ani nedostatek; princip utváření tržní rovnováhy znázorňuje teorém pavučiny; Elasticita poptávky je ovlivněna- -významem zboží pro spotřebitele, -podílem výdajů na statek v rozpočtu spotřebitele -existencí a dostupností substitutů Elasticita nabídky- časovým hlediskem - dostatkem zásob - existencí a dostupností volných zdrojů - technologickou náročností výroby Agregátní nabídka (AS) vyjadřuje celkovou nabídku zboží a služeb v ekonomice (v peněžním vyjádření) → vztah mezi cenovou hladinou a reálným HDP, který firmy chtějí vyrábět → funkce rostoucí → předpoklad, že firmy jsou při zvýšení cenové hladiny ochotny zvyšovat produkci AS= agregátní nabídka v krátkém období = v ekonomice existují volné zdroje výrobních faktorů → reálný HDP, který firmy chtějí vyrábět, je v krátkém období funkcí cenové hladiny. Potenciální produkt - maximálním využití výrobních faktorů Růst agregátní nabídky stimulován: -poklesem výrobních nákladů v ekonomice jako celku ; -technickými, technologickými a inovačními změnami s dopadem na růst celkové produktivity práce a kapitálu; -dovozem kapitálu; -nižší úrovní úrokových sazeb; Pokles krátkodobé agregátní nabídky vyvolán: -růstem výrobních nákladů; -stagnací produktivity práce a kapitálu; -zásahy státu. Neoklasický pohled → AS je v grafickém vyjádření svislicí → cenová hladina neovlivňuje reálný výstup ekonomiky → zvýšení agregátní poptávky zvýší cenovou hladinu, nikoliv objem výroby a zaměstnanost Keynesiánský pohled→je dokonale elastická → předpokládá se nepružnost cen → ceny neklesají, i když ekonomické zdroje nejsou využívány → zvýšení agregátní poptávky zvýší objem výroby, nikoliv ceny → ceny rostou až v případě, kdy se dosáhne hladiny plné zaměstnanosti → vláda by měla kontrolovat agregátní nabídku, aby zajistila, že při stavu plné zaměstnanosti nastane rovnováha. Agregátní poptávka je součtem poptávky (výdajů) jednotlivých spotřebitelů po zboží a službách. Celková suma výdajů

Témata, do kterých materiál patří