Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96.21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ekonomie-oikos nomos- domácí hospodářství

Normativní ekonomie vytváří hodnotové soudy. Určuje pravidla a dává doporučení-cil- aktivní ovlivňování vývoje

Pozitivní ekonomie pouze popisuje a analyzuje ekonomiku jaká je-cil- na základě popisu a analýz skutečnosti hledat zákonitosti fungování ekonomiky

Duchovní otec- Adam Smith-1776

Ekonomie se zabývá omezeností zdrojů

Ekonomika je soubor výrobních zařízení, pracovníků, suma znalostí a technologií, hospodaření subjektu

Nejvýznamnější problém ekonomického chovani- subjektivnost

Ekonomie je vědou společenskou, exaktní, politickou. Co? Jak? Pro koho?

Zvyková ekonomika založena na tradicích

Příkazová ekonomika- vláda rozhoduje o výrobě i rozdělování.

Tržní ekonomika- základní ekonomická otázka řešena působením tržních sil, systémem cen, zisků, nákladů a užitku.

Ekonomický liberalismus – svoboda obchodu

Klasická ekonomie –(A. Smith) ekonomický liberalismus včetně svobody obchodu, rozvinutí myšlenky „neviditelné ruky trhu

Neoklasická ekonomie – přejala celkovou koncepci uvažování klasiků

Keynesiánská ekonomie –(Maynard Keynes) «ekonomika je vnitřně nestabilní systém, jež není schopen využívat disponibilní ek. zdroje jen působením tržních sil“

klasická ekonomie vychází ze dvou předpokladů: 1) Lidé uspokojují svůj zájem; 2) Ceny svým neustálým pohybem zajišťují rovnováhu na trzích

funkce ceny - informační, motivační, alokační

ceny na trzích statků musí být stanoveny aby vyrovnaly spotřebitelskou poptávku s nabídkou podniků

ceny výrobních faktorů musí vyrovnat nabídku domácností s poptávkou podniků

dokonalá konkurence – stav, kdy žádný z podniků ani spotřebitelů nedosahuje takové velikosti, aby mohli ovlivnit tržní cenu;

Nabídka je množství zboží, které jsou výrobci ochotni vyrobit a prodat za určité ceny. zákon rostoucí nabídky:

S růstem ceny zboží roste množství zboží, které výrobci a prodejci na trhu nabízí.

Křivka nabídky vyjadřuje reakci výrobců a prodejců na změny cen zboží

Poptávka je množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určité ceny.

zákon klesající poptávky: S růstem ceny zboží a služeb poptávané množství klesá.

Křivka poptávky vyjadřuje reakci kupujících na změny cen zboží.

Výjimky ze zákona klesající poptávky:

Giffenův statek – poptávka po určitém zboží vzroste, pakliže se zvýší jeho cena.

Veblenův statek – poptávka po určitém zboží vzroste i přes zvýšení jeho ceny, protože spotřebitelé upřednostňují spotřebu drahého zboží, aby demonstrovali svůj status ve společnosti.

Rovnováha na trhu je situace, kdy nevzniká tendence ke změně → situace, kdy při určité ceně nevzniká ani přebytek, ani nedostatek;

princip utváření tržní rovnováhy znázorňuje teorém pavučiny;

Elasticita poptávky je ovlivněna-

Témata, do kterých materiál patří