Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

zvyšují, snížení cenové hladiny. Funkce peněz:prostředek směny – lidé mění zboží a služby za peníze;uchovatel hodnoty– lidé drží peníze, protože obvykle uchovávají svoji hodnotu;zúčtovací jednotka – lidé mohou měřit cenu věcí v penězích;standard opožděné platby – lidé jsou ochotni přijímat peníze jako platbu v budoucnosti . Monetární politika-Bankovní soustava – dvoustupňová:Centrální bankaa Sektor komerčního bankovnictví– obchodují s penězi, depozitní, úvěrové a neutrální operace, sledují tři principy: rentability, likvidity a jistoty. Hlavní cíl ČNB = stabilita měnyDimenze vnitřní – cenová stabilita – úkolem je zajistit stabilitu cen v ekonomice.Dimenze vnější – kursová stabilita.Bilanční rovnice : FA + DC = M + QM + OI Monetární a inflační cíle-CB si stanovují cíle v oblasti peněžní zásoby a inflace – cílem je udržení kontroly nad růstem peněžní nabídky a inflací Nástroje monetární politiky 1) Přímé -úvěrové kontingenty, stanovení podmínek likvidity, úrokové limity, konverze a swapy cizích měn, aj.2) Nepřímé- operace na volném trhu, povinné rezervy, úrokové sazby, devizové rezervy. Povinné minimální rezervy jsou obecně jedním ze základních nástrojů měnové politiky, kterým může centrální bankaovlivňovat objem likvidity v bankovním systému. Teoreticky platí – nízké úrokové sazby = vyšší riziko inflace.Nízké úrokové sazby = vyšší poptávka po úvěrech → růst peněžní zásoby → nedojde-li k růstu množství zboží a služeb, cenová hladina poroste. Cílemoperací na volném trhu je usměrňovat vývoj úrokových sazeb v ekonomice prostřednictvím ovlivňování peněžní zásoby. nákup a prodej cenných papírů prováděné formou tendrů.Při repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry zvýšení peněžní zásobynákup cenných papírů centrální bankou,snížení peněžní zásobyprodej cenných papírů centrální bankou. Devizové intervencejsou nákupy či prodeje cizích měn za českou korunu ČNB na devizovém trhu, jejichž cílem může být buď tlumení volatility na devizovém trhu a/nebo uvolnění popř. zpřísnění měnové politiky. Expanzivní monetární politika: uplatnění: - vysoká nezaměstnanost -nízká výkonnost ekonomiky.Opatření:- snížení diskontní sazby ;- nákup vládních dluhopisů.Splnění zprostředkujících cílů:- zvýšení peněžní zásoby ;- snížení úrokové míry to způsobí růst investic a spotřeby depreciace měny. Vliv kr +dojde k růstu AD, a tím k růstu HDP, snížení nezaměstnanosti a zlepšení obchodní bilance; минусыуkr. a dl.-inflace Restriktivní monetární politika: uplatnění: - vysoká inflace; opatreni обратное экспанз.cíl:- snížení peněžní zásoby - zvýšení úrokové míryto způsobí pokles investic a spotřeby a apreciace měny;что будет:dojde k poklesu AD, a tím i k poklesu HDP, zvýšení nezam. a zhoršení bilance zboží a služeb+důsledek: pokles cenové hladiny – pokles inflace.Dlouhod.: pouze snížení inflace Součást hospodářské politiky státu-Bezprostřední cíl:ovlivnění platební bilance se zahraničím a ovlivnění měnových kurzů.Konečný cíl: cenová stabilita, zaměstnanost ekonomický růst. 1.regulace pohybu zboží a služeb (omezují pohyby zboží a služeb a ovlivňují mezinárodní dělbu práce),2.regulace kapitálových pohybů (omezení možnosti výpůjček v cizině, nákupy cenných papírů zahraničními subjekty),3.ovlivňování měnového kurzu a hospodaření s devizami. Platební bilance- Rovnováhy platební bilance je dosaženokdyž saldo běžného účtu je vyrovnáno opačným saldem finančního účtu. Nástroj vyrovnávání =měnový kurz. Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné měny, obvykle se udává jako podíl domácí měny ku měně zahraniční.V minulosti: měnový kurz = zlatý obsah národních měn. Základní režimy měnových kurzů 1 Fixní kurzy -úředně stanovené kurzy.. 2 Volně pohyblivé kurzy (floating) a) čistý floating – tržní síly bez zásahu CB, b) dirty floating – příležitostné intervence CB. Fixní kurzyVýhody: stabilní prostředí pro zahraniční investice, napomáhá udržovat nízkou inflaci, snižuje transakční náklady.Nevýhody: ztráta autonomní měnové politiky, nutné zásahy CB - udržování kurzu na oficiální úrovni Způsoby stanovení fixních kurzů: 1.kurzový závěs– měna navázána na jinou měnu nebo koš měn, event. 2.Udržování směnného kurzu ve stanoveném fluktuačním pásmu – směnný kurz je vyhlášen jako interval ve kterém se bude kurz vůči zvoleným měnám pohybovat Devalvace -pokles (oslabení) úředně stanoveného měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému fixních kurzů.Revalvace -růst (posílení) úředně stanoveného měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému fixních kurzů.Apreciace -zhodnocení kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému pohyblivých (plovoucích) kurzů.Depreciace -znehodnocení kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému pohyblivých (plovoucích) kurzů. Komparativní výhoda-může existovat oboustranně výhodný obchod i mezi zeměmi, z nichž jedna má na veškeré posuzované zboží absolutní výhodu a druhá absolutní nevýhodu; vede ke specializaci a oboustranně výhodné směně; Ricardo dokazoval, žemůže existovat oboustranně výhodný obchod i mezi takovými zeměmi, z nichž jedna vyrábí všechno zboží s vyššími pracovními náklady než druhá.; větší možnosti mezinárodní dělby práce

Témata, do kterých materiál patří