Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96.21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Plánované výdaje Ep = C + Ip

Hospodářský cyklus vyjadřuje kolísání ekonomické aktivity (reálného produktu) okolo dlouhodobého trendu (potenciálního produktu Faktory ovlivňující ekonomický růst Zdroje; investice do lidských zdrojů; technologie; investiční statky; úspory Externality – znečištění životního prostředí, zvýšená míra společenských nákladů, nižší kvalita života Fáze hospodářského cyklu - pokles Kontrakce – pokles výkonnosti ekonomiky → velmi vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň AD; recese - pokles výkonnosti ekonomiky po dobu dvou nebo více po sobě následující čtvrtletí → klesá poptávka, rostou zásoby neprodaného zboží, bankroty firem, růst nezaměstnanosti; deprese - dlouhodobý a hluboký pokles výkonnosti ekonomiky; dno– bod, ve kterém skutečný (reálný) produkt dosahuje minima (dolní bod zvratu); Fáze hospodářského cyklu - růst vzestup (expanze) – skutečný produkt roste rychleji než potenciální → poptávka roste, firmy začínají investovat; konjunktura - období, kdy skutečný produkt převyšuje úroveň dosaženou v předchozím cyklu → vysoká úroveň investic, nedostatky na straně nabídky → ekonomický boom vrchol – bod, ve kterém skutečný produkt dosahuje maxima Potenciální produkt je domácí produkt, který je vytvořený při přirozené míře nezaměstnanosti a při očekávaném využívání kapitálových kapacit Deflační mezera - Představuje pokles aktuálního produktu pod potenciální a snížení cenové hladiny. Čím větší, tím nižší je výkon ekonomiky. Překročí-li aktuální produkt potenciální, potom dochází výraznému růstu cenové hladiny – vzniká inflační mezera. Příčiny hospodářských cyklů Exogenní (vnější) faktory- technické a vědecké objevy, klimatické změny, války, přírodní katastrofy 2. Endogenní (vnitřní) faktory - investiční změny, , fiskální a monetární zásahy

Hlavní ekonomické teorie příčin HC: Friedmanova teorie=monetární teorie hospodářského cyklu; Keynesova teorie=teorie nedostatečné efektivní agregátní poptávky; Teorie politického cyklu Michal Kalecki: vlády se chovají tak, aby získaly co nejvíce hlasů ve volbách Teorie endogenního růstu bere technologický pokrok jako výsledek působení vnitřních faktorů (faktorů uvnitř ekonomiky).

Penězi rozumíme jakékoliv aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu. Funkce peněz všeobecný prostředek směny; zúčtovací jednotka (peníze vyjadřují ceny statků); uchovatel hodnoty (jsou aktivem, jednou z forem bohatství); úvěrový prostředek. Vlastnosti peněz: dělitelnost, zaměnitelnost, přenositelnost, trvalost (tj. neexistuje termín expirace) a trvanlivost

Témata, do kterých materiál patří