Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Právo obchodních korporací (FP-KopP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-KopP - Právo obchodních korporací, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Právo obchodních korporací Neznámý 19.01.2018 15:31 8
Právo obchodních korporací - Předtermín Zadání testů 30.05.2018 21:16 21
Právo obchodních korporací - Zákon o obchodních korporacích Zápisky z hodin 30.05.2018 21:16 7
Právo obchodních korporací - Zkouška Zadání testů 30.05.2018 21:16 18
Právo obchodních korporací - Zkouška a odpovědi Zadání testů 30.05.2018 21:16 28

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je blíže seznámit studenty jednotlivými formami obchodních korporací a dále s právem upravujícím hospodářskou soutěž.

Osnova

Základní pojmy – podnikání, podnikatel, obchodní firmaVeřejný rejstříkObchodní korporace – základní pojmy, jednotlivé typy obchodních společností, jejich založení, vznik, orgány, osoby oprávněné jednat, ručení za závazky společnosti, zrušení, zánik; likvidaceOsobní společnostíSpolečnost s ručením omezenýmAkciová společnostDružstvoSpolekEvropská společnostHospodářská soutěžNekalá soutěž

Literatura

MADAR, Z. a kol.: Slovník českého práva 1. a 2. díl: A-O a P-Z. 1. vydání. Praha. Linde 1995. 1390 s. ISBN: 80-85647-62-1 (CS)zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (CS)zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (CS)HENDRYCH,D. a kol.: Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha. C.H.BECK 2003. 1340 s. ISBN 80-7179-740-5 (CS)

Požadavky

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia.

Garant

JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.