Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

právo obchodních korporací = odvětví soukromého právaupravuje postavení obchodních korporací v právu vznik, zánik, fungování, jednání, účel apod.propojeno s mnoha dalšími právními odvětvími např. živnostenské právo, daňové právo, občanské právo Dělení obchodních korporací obchodní korporace = obchodní společnosti + družstvaobchodní společnosti (podle zákona jen „společnosti“) osobní společnosti veřejná obchodní společnost (v. o. s.) komanditní společnost (k. s.) kapitálové společnosti společnost s ručením omezeným (s. r. o.) akciová společnost (a. s.) + evropská společnost (SE) a evropské hospodářské zájmové sdruženídružstva družstvo evropská družstevní společnost (SCE) osobní společnosti = společník se na fungování společnosti zpravidla podílíosobně typicky veřejná obchodní společnost – společník má přímý podíl na společnosti, vykonává její obchodní vedení, ručí za její závazky do plné výše a v případě jeho smrti se společnost zpravidla rušíkapitálové společnosti = společník se na společnosti podílí předevšímkapitálem typicky akciová společnost – společník (akcionář) vlastní akcie, avšak nevykonává obchodní vedení společnosti – pouze se podílí na rozhodování valné hromadyspolečnost s ručením omezeným jedná se o kapitálovou společnost, avšak často i s osobními prvky jediný společník je často takéjednatelem a vykonává obchodní vedení společnosti protokapitálová společnost s osobními prvkykomanditní společnost dva druhy společníků, proto napůl osobní a napůl kapitálová komanditista – jako společník s.r.o. – ručí omezeně komplementář – jako společník v.o.s. – ručí neomezeně obchodní korporace sezakládáspolečenskou smlouvou– v případě jediného zakladatelezakladatelskou listinou je třeba formaveřejné listiny – notářský zápistímto je společnostzaloženaobchodní korporace vznikázápisem do obchodního rejstříkutímto dnem začíná korporace formálně existovat jako právnická osoba vklad = peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporacezákladní kapitál = souhrn všech vkladůvklad peněžitý typické – složení vkladu v penězích nepeněžitý je třeba ocenit – nesmí se jednat o práci nebo službysprávce vkladu – ten, kdo spravuje vklady před vznikem korporace – může být jeden ze zakladatelů podíl = účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí obchodní podíl – výše vkladu v poměru k základnímu kapitálu Orgány obchodní korporace nejvyšší orgán korporace všichni společníci (např. v. o. s.) valná hromada (např. s. r. o.) členská schůze (družstvo)statutární orgán každý společník (osobní společnosti) jednatel (s. r. o.)kontrolní orgány dozorčí rada, kontrolní komise… u některých OK povinné Zrušení a zánik zrušení korporace pozbyla podnikatelská oprávnění není schopna pod dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky provozuje činnost, kterou může vykonávat pouze s pomocí určitých fyzických osob (např. advokacie, daňové poradenství) zánik výmazem z obchodního rejstříku principmateriální publicity– nelze namítat, že to, co je zapsáno ve veřejném rejstříku, neodpovídá skutečnosti Obchodní rejstřík zapisují se obchodní společnosti i družstvazapisují se i fyzické osoby – podnikatelé, kteří o to požádajířízení o zápisu se zahajuje na návrh, který musí být podán patřičnou osobou (např. v. o. s. – všichni společníci, s. r. o. – všichni jednatelé)soud příslušný podle místa, kde má korporace sídlotaxativní výčet zapisovaných skutečností sbírka listin – povinnost ukládat a zveřejňovat určité listiny zakladatelské listiny, společenské smlouvyrozhodnutí valné hromadyrozhodnutí o jme

Témata, do kterých materiál patří