Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • právo obchodních korporací = odvětví soukromého práva

 • upravuje postavení obchodních korporací v právu

  • vznik, zánik, fungování, jednání, účel apod.

 • propojeno s mnoha dalšími právními odvětvími

  • např. živnostenské právo, daňové právo, občanské právo

Dělení obchodních korporací

 • obchodní korporace = obchodní společnosti + družstva

 • obchodní společnosti (podle zákona jen „společnosti“)

  • osobní společnosti

   • veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

   • komanditní společnost (k. s.)

  • kapitálové společnosti

   • společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

   • akciová společnost (a. s.)

  • + evropská společnost (SE) a evropské hospodářské zájmové sdružení

 • družstva

  • družstvo

  • evropská družstevní společnost (SCE)

 • osobní společnosti = společník se na fungování společnosti zpravidla podílí osobně

  • typicky veřejná obchodní společnost – společník má přímý podíl na společnosti, vykonává její obchodní vedení, ručí za její závazky do plné výše a v případě jeho smrti se společnost zpravidla ruší

 • kapitálové společnosti = společník se na společnosti podílí především kapitálem

  • typicky akciová společnost – společník (akcionář) vlastní akcie, avšak nevykonává obchodní vedení společnosti – pouze se podílí na rozhodování valné hromady

 • společnost s ručením omezeným

  • jedná se o kapitálovou společnost, avšak často i s osobními prvky

  • jediný společník je často také jednatelem a vykonává obchodní vedení společnosti

  • proto kapitálová společnost s osobními prvky

 • komanditní společnost

  • dva druhy společníků, proto napůl osobní a napůl kapitálová

  • komanditista – jako společník s.r.o. – ručí omezeně

  • komplementář – jako společník v.o.s. – ručí neomezeně

obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou – v případě jediného zakladatele zakladatelskou listinou

 • je třeba forma veřejné listiny – notářský zápis

 • tímto je společnost založena

 • obchodní korporace vzniká zápisem do obchodního rejstříku

 • tímto dnem začíná korporace formálně existovat jako právnická osoba

 • vklad = peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace

 • základní kapitál = souhrn všech vkladů

 • vklad

  • peněžitý

   • typické – složení vkladu v penězích

  • nepeněžitý

   • je třeba ocenit – nesmí se jednat o práci nebo služby

 • správce vkladu – ten, kdo spravuje vklady před vznikem korporace – může být jeden ze zakladatelů

podíl = účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí

 • obchodní podíl – výše vkladu v poměru k základnímu kapitálu

Orgány obchodní korporace

 • nejvyšší orgán korporace

  • všichni společníci (např. v. o. s.)

  • valná hromada (např. s. r. o.)

  • členská schůze (družstvo)

 • statutární orgán

  • každý společník (osobní společnosti)

  • jednatel (s. r. o.)

Témata, do kterých materiál patří