Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • společníci ručí podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění

  • nestačí tedy pouze samotné splacení, je třeba mít tuto skutečnost taktéž zapsánu v obchodním rejstříku

  • posílena role obchodního rejstříku, zápis by měl odrážet skutečnost = to, co je v OR, je pravda

podíl

 • podíl společníka v s.r.o. = poměr jeho vkladu vůči základnímu kapitálu společnosti

  • ve společenské smlouvě lze toto upravit jinak

 • nově je možné mít více druhů podílů ve společnosti, přičemž s každým druhem podílu mohou být svázána jiná práva a povinnosti

 • kmenový list – nově může podíl společníka v s.r.o. představovat kmenový list – cenný papír na řad

  • převoditelnost takového podílu nesmí být nijak omezena

  • usnadňuje majetkovou dispozici s takovým podílem

  • nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír

vklad

 • minimální výše – nově 1 Kč (původně 200.000 Kč)

  • v praxi většinou 1.000 Kč, aby bylo možno otevřít bankovní účet

  • peněžitý i nepeněžitý

 • nepeněžitý vklad (nemovitost, auto…) je třeba ocenit znalcem

 • před podáním návrhu na zápis společnosti do OR je třeba na každý vklad splatit alespoň 30%

Společenská smlouva

 • základní dokument společnosti

 • v případě jediného společníka se jedná o zakladatelskou listinu

 • je třeba forma veřejné listiny (notářský zápis)

 • společenská smlouva obsahuje:

  • firmu společnosti

  • sídlo společnosti

  • předmět podnikání nebo předmět činnosti

  • určení společníků

  • výši základního kapitálu

  • počet jednatelů a jejich způsob jednání za společnost

  • lhůta pro splnění vkladové povinnosti

Společníci

 • společník je osoba, která má ve společnosti podíl

 • může být jeden i více (neomezeně), do roku 2014 mohlo být maximálně 50 společníků

 • může být FO i PO – např. jedna s.r.o. může být společníkem jiné s.r.o.

 • do roku 2014 nebylo možné, aby s.r.o. s jedním společníkem byla jediným společníkem jiné s.r.o. (tzv. řetězení společností), nyní je toto omezení zrušeno

 • společnost je povinna vést seznam společníků a je povinna ho každému společníku na žádost vydat

Povinnosti společníků

vkladová povinnost

 • společník má povinnost splatit vklad, nejpozději do 5 let ode dne vzniku společnosti

  • teoreticky je tedy možné mít pět let splaceno pouze 30% vkladu

 • jedná se o základní povinnost společníka, které nemůže být zproštěn

 • nesplní-li společník tuto povinnost, může být ze společnosti vyloučen

příplatková povinnost

 • ve společenské smlouvě lze sjednat, že společnost může usnesením valné hromady uložit společníkům povinnost poskytnout peněžitý příplatek

 • tyto příplatky jsou poskytovány podle výše podílů jednotlivých společníků

povinnost odevzdat kmenový list

právo na informace

 • společník má právo požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do jejích dokladů a kontrolovat údaje v nich obsažené

 • jednatelé mohou odepřít poskytnutí informace, pokud

 • jde o utajovanou informaci

 • tato informace je veřejně dostupná

Témata, do kterých materiál patří