Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • kontrolní orgány

  • dozorčí rada, kontrolní komise… u některých OK povinné

 • Zrušení a zánik

  • zrušení

   • korporace pozbyla podnikatelská oprávnění

   • není schopna pod dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost

   • nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky

   • provozuje činnost, kterou může vykonávat pouze s pomocí určitých fyzických osob (např. advokacie, daňové poradenství)

  zánik

  • výmazem z obchodního rejstříku

  • princip materiální publicity – nelze namítat, že to, co je zapsáno ve veřejném rejstříku, neodpovídá skutečnosti

  Obchodní rejstřík

  • zapisují se obchodní společnosti i družstva

  • zapisují se i fyzické osoby – podnikatelé, kteří o to požádají

  • řízení o zápisu se zahajuje na návrh, který musí být podán patřičnou osobou (např. v. o. s. – všichni společníci, s. r. o. – všichni jednatelé)

  • soud příslušný podle místa, kde má korporace sídlo

  • taxativní výčet zapisovaných skutečností

  sbírka listin – povinnost ukládat a zveřejňovat určité listiny

  • zakladatelské listiny, společenské smlouvy

  • rozhodnutí valné hromady

  • rozhodnutí o jmenování/odvolání statutárního orgánu

  • účetní závěrky

  2. Společnost s ručením omezeným

  • společnost s ručením omezeným je kapitálová společnost s osobními prvky

   • společník se podíl na společnosti kapitálově – vkladem

   • často se ale také podílí na obchodním vedení společnosti jako jednatel

  • jedná se o nejčastěji využívaný typ obchodní korporace v ČR hlavně kvůli tomu, že společníci (jak už název napovídá) ručí pouze omezeně

  název (firma) společnosti musí obsahovat jedno z následujících označení:

  • „společnost s ručením omezeným“

  • „spol. s r.o.“

  • „s.r.o.“

  • příklady:

   • „Stavby Novák, společnost s ručením omezeným“

   • „Pekárna Novotný, spol. s r.o.“

   • „Advokátní kancelář Dostál & Dostál, s.r.o.“

  • název, který by neobsahoval jedno ze tří označení, není přípustný – z názvu musí být jasně patrno, jakou právní formu korporace má

  Ručení

  • společnost s ručením omezeným

  • to, že společník neručí svým majetkem nebo že ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu, není pravda!

  • podle §132 ZOKu je s.r.o. společnost, „za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni

  • společníci ručí společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti

   • každý společník tedy ručí za celý nesplacený vklad všech společníků dohromady

    • příklad: společník A má vklad 100.000 Kč, splatil pouze 60.000 Kč; společník B má vklad 50.000 Kč, splatil 40.000 Kč – oba ručí za dluhy společnosti ve výši 50.000 Kč (40.000 Kč nesplaceného vkladu společníka A + 10.000 Kč nesplaceného vkladu společníka B)

    • příklad 2: společník A má splacený celý vklad 100.000 Kč, společník B splatil pouze 20.000 Kč z 50.000 Kč – oba ručí za dluhy společnosti ve výši 30.000 Kč a to i přesto, že společník A celý vklad splatil!

  Témata, do kterých materiál patří