Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo obchodních korporací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

nování/odvolání statutárního orgánuúčetní závěrky 2.Společnost s ručením omezeným společnost s ručením omezeným jekapitálová společnost s osobními prvky společník se podíl na společnosti kapitálově – vkladem často se ale také podílí na obchodním vedení společnosti jakojednateljedná se o nejčastěji využívaný typ obchodní korporace v ČR hlavně kvůli tomu, žespolečníci (jak už název napovídá)ručí pouze omezeně název (firma) společnostimusí obsahovat jedno z následujících označení: „společnost s ručením omezeným“ „spol. s r.o.“ „s.r.o.“příklady: „Stavby Novák, společnost s ručením omezeným“ „Pekárna Novotný, spol. s r.o.“ „Advokátní kancelář Dostál & Dostál, s.r.o.“název, který by neobsahoval jedno ze tří označení, není přípustný – z názvu musí být jasně patrno, jakou právní formu korporace má Ručení společnost sručením omezenýmto, že společník neručí svým majetkem nebo že ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu,není pravda!podle §132 ZOKu je s.r.o. společnost, „za jejíž dluhy ručí společnícispolečně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnostipodle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni“společníci ručíspolečně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti každý společník tedy ručí zacelý nesplacený vklad všech společníků dohromady příklad: společník A má vklad 100.000 Kč, splatil pouze 60.000 Kč; společník B má vklad 50.000 Kč, splatil 40.000 Kč – oba ručí za dluhy společnosti ve výši 50.000 Kč (40.000 Kč nesplaceného vkladu společníka A + 10.000 Kč nesplaceného vkladu společníka B) příklad 2: společník A má splacený celý vklad 100.000 Kč, společník B splatil pouze 20.000 Kč z 50.000 Kč – oba ručí za dluhy společnosti ve výši 30.000 Kč a to i přesto, že společník A celý vklad splatil!společníci ručípodle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění nestačí tedy pouze samotné splacení, je třeba mít tuto skutečnost taktéž zapsánu v obchodním rejstříku posílena role obchodního rejstříku, zápis by měl odrážet skutečnost = to, co je v OR, je pravda podíl podíl společníka v s.r.o. = poměr jeho vkladu vůči základnímu kapitálu společnosti ve společenské smlouvě lze toto upravit jinaknově je možné mítvíce druhů podílů ve společnosti, přičemž s každým druhem podílu mohou být svázána jiná práva a povinnostikmenový list– nově může podíl společníka v s.r.o. představovat kmenový list – cenný papír na řad převoditelnost takového podílu nesmí být nijak omezena usnadňuje majetkovou dispozici s takovým podílem nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír vklad minimální výše – nově 1 Kč (původně 200.000 Kč) v praxi většinou 1.000 Kč, aby bylo možno otevřít bankovní účet peněžitý i nepeněžitýnepeněžitý vklad (nemovitost, auto…) je třeba ocenit znalcempřed podáním návrhu na zápis společnosti do OR je třeba na každý vklad splatit alespoň 30% Společenská smlouva základní dokument společnostiv případě jediného společníka se jedná ozakladatelskou listinuje třeba formaveřejné listiny(notářský zápis)společenská smlouva obsahuje: firmu společnosti sídlo společnosti předmět podnikání nebo předmět činnosti určení společníků výši základního kapitálu počet jednatelů a jejich způsob jednání za společnost lhůta pro splnění vkladové povinnosti Společníci společník je osoba, která má ve společnosti podílmůže být jeden i více (neomezeně), do roku 2014 mohlo být maximálně 50 společníkůmůže být FO i PO – např. jedna s.r.o. může být společníkem jiné s.r.o.do roku 2014 nebylo možné, aby s.r.o. s jedním společníkem byla jediným společníkem jiné s.r.o. (tzv. řetězení společností), nyní je toto omezení zrušenospolečnost je povinna véstseznam společníků a je povinna ho každému společníku na žádost vydat Povinnosti společníků vkladová povinnost společník má povinnost splatit vklad, nejpozději do 5 let ode dne vzniku společnosti teoreticky je tedy možné mít pět let splaceno pouze 30% vkladu jedná se o základní povinnost společníka, které nemůže být zproštěn nesplní-li společník tuto povinnost, může být ze společnosti vyloučen

Témata, do kterých materiál patří