Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Účetnictví (FP-VuceP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-VuceP - Účetnictví, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Majetkov_225_a_kapit_225_lov_225_struktura_podniku Neznámý 19.01.2018 15:31 6

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Osnova

1) Podstata a význam účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.2) Rozvaha. Změny v rozvaze. 3) Oceňování aktiv a závazků.4) Náklady a výnosy. Výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty.5) Peněžní toky.6) Právní úprava účetnictví v ČR. Harmonizace účetnictví. Aplikace IFRS.

Literatura

KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 2012.ISBN 978-80-7273-169-5. (CS)KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví – světový koncept. 5.vyd., BOVA POLYGON, 2005. ISBN 80-7273-129-7. (CS)Zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví, v platném znění. (CS)Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, v platném znění. (CS)České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 023, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (CS)RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2014. 14. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2014. 1144 s. ISBN 978-80-7263-853-6.

Požadavky

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Garant

doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.