Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Seminarni prace BPS 2017

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Seminární práce - požadavky na zápočet z předmětu

Bankovní produkty a služby 2016/17

Zápočet bude udělen na základě zápočtového testu a vypracování semestrální práce na téma:

Podnikatelský záměr - žádost o úvěr

dle níže uvedených pokynů. Práci je možno zpracovávat ve dvojicích a je nutné ji doručit cvičícímu pedagogovi v písemné podobě nejpozději 3 pracovní dny před termínem zkoušky, na kterou je (bude) student zaregistrován. Bez uděleného zápočtu v e-indexu nebude posluchač připuštěn ke zkoušce.

Struktura podnikatelského záměru je stanovena:

1. Popis podnikatelského subjektu

Subjektem je obchodní společnost (s.r.o, nebo a.s), která má za sebou alespoň jednoletou historii, tzn., že již sestavovala účetní závěrku.

2. Žádost o střednědobý bankovní úvěr

Společnost žádá o poskytnutí

střednědobého bankovního úvěru v r. 2017, splatného od 07/2017 a s délkou splácení alespoň 2,5 roku, tj. min. do konce roku 2019.

Úrokovou sazbu (v rozmezí 3 – 12 % p.a.) a četnost splátek (měsíčně, čtvrtletně, pololetně) si autoři zvolí sami.

Žádost o úvěr obsahuje základní informace:

  • výše úvěru a účel, pro který bude poskytnut

  • kalkulace nákladů, které budou úvěrem financovány

  • datum a doba poskytnutí úvěru, forma splácení a jeho frekvence (min. 4x ročně)

  • způsob a konkretizace zajištění úvěru,

  • splátkový kalendář.

3. Finanční analýza (stručná)

a) účetní výkazy v členění – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash-flow

  • za účetní období 2016 (rok před poskytnutím úvěru),

  • za aktuální rok 2017- rok poskytnutí úvěru a začátek splácení a min. následující dva roky, tj. 2018-2019.

b) vybrané hospodářské ukazatele za roky 2016 - 19 (např. likvidity, využití aktiv, rentability, zadluženosti)

4. Přiložená dokumentace

  • výkazy dle bodu 3a, vše minimálně ve zjednodušené formě – viz cvičení č. 2,

  • tabelárně zpracované a komentované hospodářské ukazatele dle bodu 3b

  • ostatní (dle povahy investičního záměru)

9.2.2017 Roman Ptáček

Výkazy – vzor viz cvičení č.2

Témata, do kterých materiál patří