Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Mikroekonomie 2 PMIKP - Vypracované otázky a odpovědi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1001.52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

TEORIE

  1. Matematické modely, které se využívají v mikroekonomii

  2. Které matematické rovnice a vztahy byte použil pro modelování mikroekonomických jevů. Popište využití a důležité vztahy. Jaké jsou postupy pro určení optima funkce?

- matematické rovnice (lineární, exponenciální, logistické, parabolické)

- algebraické rovnice – vztah mezi dvěma proměnnými, který udává jakou hodnotu má jedna funkce za hodnoty nezávisle proměnné.

- diferenciální rovnice – k jaké změně df dochází při velmi malých změná dx

Stanovení optima: - funkcí s jednou proměnnou – jeden výstup vzniká transformací jednoho vstupu

- funkcí s dvěma proměnnými – parabolické funkce, je ještě potřeba určitě, zda se jedná o min nebo max druhou derivací

- Lagrangeův multiplikátor: - poměr mezního přínosu k meznímu omezení


$$\frac{\text{δy}}{\text{δx}} + lambda.g_{j}$$

  1. Matematicky popište zákon klesajícího mezního užitku. Kdy vzniká bod přesycení? A jaké teorie pojetí užitku se toto vyjádření týká?


MU = X − X2

Užitek je veličina ukazující směr preferencí. Z preferencí lze odvodit fci užitku. Dva přístupy: 1) Kardinalistická verze teorie užitku = užitek je přímo měřitelný. TU = celkový užitek = vyjaduje celkové uspokojení potřeb při spotřebě daného množství statku. MU = mezní užitek = vyjadřuje změnu celkového užitku vyvolanou změnou spotřebovaného množství statku o jednotku. Geograficky – směrnicí křivky TU v dané době. MU = TU´. Zákon kles.mez.užitku = s rostoucím objemem spotřebovaného statku má mez.užitek tendenci klesat. Bod nasycení = bod odpovídaícímu maxim.užitku (Max.TU a zároveň MU = 0). Souhrnný užitek = závislý na množství všech statků, U = f(x,y).

2) Ordinalist.verze teorie užitku = užitek není přímo měřitelný. Spotřebitel je schopen říci, kterou spotřební situaci preferuje více, ale ne jak velký je její užitek. Pokud TU s růstem možství roste, MU je kladný a naopak. Indierenční křivka = množina kombnací statku X a Y se stejným souhrnným užitkem.

  1. Ordinalistická teorie užitku

Ordinalist.verze teorie užitku = užitek není přímo měřitelný. Spotřebitel je schopen říci, kterou spotřební situaci preferuje více, ale ne jak velký je její užitek. Pokud TU s růstem možství roste, MU je kladný a naopak. Indierenční křivka = množina kombnací statku X a Y se stejným souhrnným užitkem.

  1. Ako vybrať jeden z variabilných cieľov firmy v ordinalistickom pojetí, ak nepoznáme úžitok a pravdepodobnosť dosiahnutia len jedného z cieľov + 4 pod-otázky.

NEVÍM

  1. Nakreslete indiferenční křivku, když je konstantní mezní míra substituce, linii příjmů a bod optima spotřebitele + krátký popisek

  2. Nakresli, co znamená, když je mezní míra substituce 3. Nakreslete indiferentní křivky (všechny varianty) a optimum spotřebitele a ještě k tomu definovat mezní míru substituce ve spotřebě a mezní míru substituce ve směně, jaký je mezi nimi vztah. Nebo tak nějak to bylo.

Témata, do kterých materiál patří