Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mikroekonomie 2 (FP-RmikP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FP-RmikP - Mikroekonomie 2, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně (VUT).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Mikroekonomie 2 PMIKK - Test otázky a odpovědi Zadání testů 30.05.2018 21:53 68
Mikroekonomie 2 PMIKP - Podklady ke zkoušce Zadání testů 30.05.2018 21:53 36
Mikroekonomie 2 PMIKP - Tahák Tahák 30.05.2018 21:53 31
Mikroekonomie 2 PMIKP - Tahák ke zkoušce Tahák 30.05.2018 21:53 36
Mikroekonomie 2 PMIKP - Varianty testu Zadání testů 30.05.2018 21:53 48
Mikroekonomie 2 PMIKP - Vypracované otázky a odpovědi Zadání testů 30.05.2018 21:53 80
Otázka 01 - Matematický aparát Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 36
Otázka 02 - Rovnováha spotřebitele Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 40
Otázka 03 - Produkce firmy Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 24
Otázka 04 - Nákladová analýza Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 36
Otázka 05 - Dokonalá konkurence, monopol Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 33
Otázka 06 - Cenové diskriminace Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 20
Otázka 08 - Monopolistická konkurence Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 32
Otázka 09 - Alternativní cíle firmy Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 18
Otázka 10 - Trh výrobních faktorů Maturita, státnice 30.05.2018 22:35 22

Další informace

Cíl

Studenti získají znalosti o chování spotřebitele a firmy na trzích finální produkce a na trzích výrobních faktorů při použití náročnějšího analytického aparátu při rozlišení různých časových horizontů a s přihlédnutím k podmínkám nejistoty a rizika a k mikroekonomickým důsledkům působení státu.

Osnova

Přednášky1. Základní mikroekonomické nástroje a mechanismy, koncepry elasticit, využití mikroekonomie prakticky.2. Chování spotřebitele.3. Volba technologie firmou.4. Náklady a příjmy firmy.5. Optimum dokonale konkurenční firmy, rovnováha dokonale konkurenčního trhu.6. Optimum firmy a rovnováha odvětví v podmínkách nedokonalé konkurence (monopol).7. Cenové diskriminace, regulace monopolu.8. Oligopolní tržní struktury9. Monopolistická konkurence. 10. Alternativní teorie firmy.11. Dokonale a nedokonale konkurenční trh výrobních faktorů.12. Formování nabídky a poptávky na trhu práce.13. Trh kapitálu, investiční rozhodování.

Literatura

LUŇÁČEK, J., BENEŠ, J.,Mikroekonomie, 2006 CERM Brno, ISBN 80-214-3293-4 (CS)FRANK,R.H. Mikroekonomie a chování, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda,1995. 765s. ISBN 25-042-95 (CS)SOUKUPOVÁ, J. - HOŘEJŠÍ, B. - MACÁKOVÁ, L. - SOUKUP, J. Mikroekonomie.Management Press, 2. vydání, Praha 1999, 548s., ISBN 80-7261-005-8 (CS)

Požadavky

Předpokládájí se znalosti z Ekonomie rozsahu bakalářského studia.

Garant

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.