Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Mikroekonomie 2 PMIKK - Test otázky a odpovědi

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (976.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1. Ekonomie a její předmět. Pozitivní a normativní ekonomie. Metody zkoumání a ekonomické zákony.

Ekonomická teorie = teorie, která zkoumá ekonomiku (= národní hospodářství) a její mechanismus na obecné úrovní

Ekonomie = teorie ekonomického rozhodování, tzn. volby alternativ ekonomických subjektů s cílem dosáhnou maximalizace výhody (výnosu) při nejmenší ztrátě (nákladu, oběti)

Dělení ekonomie:

 1. mikroekonomie a makroekonomie

  • mikroekonomie

  • zkoumá chování tržních subjektů, jak se rozhodují a jaké jsou jejich interakce na různých trzích, také studuje fungování dílčích trhů

  • zabývá se volbou v podmínkách vzácnosti

  • makroekonomie

  • zkoumá národní hospodářství jako celek

  • studuje výkonnost ekonomiky, nezaměstnanost, inflaci, státní rozpočet apod.

  • mikroekonomie a makroekonomie jsou navzájem provázané

 2. pozitivní a normativní ekonomie

  • pozitivní ekonomie

  • snaží se analyzovat fakta, objektivně je vyhodnocovat, využívá statistická šetření

  • popisuje ekonomický život takový, jaký opravdu je

  • normativní ekonomie

  • hodnotí ekonomický život a ukazuje, jaký by měl být

  • jejím cílem je konstruovat předobraz dokonalejšího ekonomického systému

Metody zkoumání ekonomické reality:

 1. teoretické zkoumání

 • pro zkoumání ekonomické reality je třeba použít abstrakci

 • proces teoretického zkoumání:

 1. definování proměnných, které se vztahují ke zkoumanému ekonomickému problému

 2. stanovení předpokladů a podmínek, za kterých lze teorii uplatnit

 3. formulace hypotézy

 4. ověření pravdivosti v praxi

  1. ekonomická analýza

  • předpokládá, že lidé se rozhodují racionálně - sledují výhradně svůj soukromý zájem a cíl

  • člověk se musí rozhodnout mezi určitými alternativami podle toho, jaký užitek a jakou ztrátu mu přinesou

  1. matematická analýza

  • využívá se zejména v mikroekonomii

  • ekonomická realita se však matematickým výpočtům blížit nemusí (je to abstrakce)

  1. modely ekonomické reality

  • zjednodušení reality - modely ukazuj základní vztahy mezi proměnnými

  • na základě určitých předpokladů se vytvoří hypotéza a ta se musí ověřit v praxi

Zákon klesajících výnosů:

výnos z výrobního faktoru = podíl množství výstupu a množství vstupu

 • čím vyšší číslo, tím je výroba efektivnější

 • přírůstky výroby zajišťované přidáváním pouze jednoho vstupu (ostatní zůstávají konstantní), jsou od určitého počtu přidaných jednotek stále menší a menší

 • uspokojování lidských potřeb je nekonečný proces - uspokojení jedné potřeby vyvolává potřeby další (= nenasycenost spotřebitele)

 • lidé využívají na uspokojení svých potřeb přírodní zdroje

Statek = věc, která je schopna uspokojovat potřeby

Vlastnosti statku:

 1. užitečnost = schopnost uspokojovat lidské potřeby

 2. vzácnost = omezená dostupnost daného statku

Dělení užitečných statků:

 1. volné statky

  • je jich velice málo (např. vzduch, mořská voda)

 2. vzácné (ekonomické) statky

  • z hlediska času a prostoru je vzácná většina statků  musíme je vyrábět

Témata, do kterých materiál patří