Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Externality

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (307.78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zápis ze cvičení.

Externality

 • Konflikt mezi efektivitou a hodnotovým systémem společnosti.

 • Některé aktivity jsou trhem nepostižitelné a tržní mechanizmus je neúčinný.

 • Podstatou vzniku externalit je tedy porušení něčího práva.

 • Externalita (efekt přelévání) nastává tehdy, když výroba nebo spotřeba jednoho subjektu způsobuje nezamýšlené náklady nebo přínosy jiným subjektům, aniž by ti, kteří způsobili náklady, či získali příjmy, za ně platili.

 • Externality vyvolávají neefektivnost → vedou k výrobě takového množství statku, které není optimální.

 • Externality mohou existovat jak ve výrobě, tak ve spotřebě, v obou případech jde však o vztah, který není postižen systémem cen.

 • Jelikož externality nelze přímo a jednoduše měřit a kvantifikovat, jsou z tržního hlediska efektivnosti sporné a jsou jedním z faktorů nedokonalosti trhu.

Rozlišujeme záporné a kladné externality:

1. Záporné externality

 • Činnost jednoho subjektu přináší náklady subjektu jinému, které mu nejsou hrazeny (přitom z nich nerealizuje žádnou výhodu).

 • Záporné externality vznikají například při vypouštění chemických odpadů do potoka přitékajícího do rybníka s chovem ryb, který poskytuje obživu rybářům. Firma produkující znečištění nemá žádné pohnutky hradit externí náklady důsledků své činnosti pro rybáře.

Neefektivnost záporných externalit

 • Záporná externalita vyvolává nesoulad mezi soukromými náklady a společenskými náklady.

 • Společenské náklady jsou veškeré náklady vyvolávané výrobou daného statku.

 • Protože se výrobcům daří přenášet část nákladů na jiné, jsou jejich soukromé náklady menší než společenské náklady.

 • Soukromě optimální množství statku je větší než společensky optimální množství.

Příklad

Znáte křivku poptávky odrážející mezní užitek spotřebitele ze spotřeby piva. Tato křivka je dána rovnicí D: P = 60 − 7, 5Q. Mezní náklady minipivovaru pana Vendelína jsou dány rovnicí MC = 3, 5 + 6, 5Q. Určete rovnovážné množství a cenu na místním trhu s pivem. Celou situaci zakreslete do grafu a zaneste všechny hodnoty.

Dále víte, že minipivovar čerpá vodu pro svůj provoz z místního pramene. Klesá spodní hladina vody ve studních v obci a lidem rostou náklady na čerpání vody. Pan Vendelín tyto zvýšené náklady na vodu ostatních občanů nehradí. Rovnice společenských mezních nákladů je dána ve tvaru MC = 18 + 6, 5Q. Jaká bude cena a množství piv, které by vyrovnalo užitek z minipivovaru? Celou situaci zakreslete do grafu a zaneste všechny hodnoty.

2. Kladné externality

 • Činnost jednoho ekonomického subjektu přináší prospěch jinému, přičemž jej tento nemusí hradit.

 • Kladná externalita může vzniknout například v tom případě, kdy si vlastník domu ve vilové čtvrti pořídí hlídacího psa, který odradí případné zloděje i od domů sousedů.

Témata, do kterých materiál patří