Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Ekonomicko matematické metody II - PAE, PAA (EAE02E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EAE02E - Ekonomicko matematické metody II - PAE, PAA, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
EMM 2 , Varianta 1 (1 část)1,1 Zadání testů 11.04.2020 17:30 13
EMM 2 , Varianta 1 (2 část) Zadání testů 11.04.2020 17:30 4
EMM 2 , Varianta 11 (1 část) Zadání testů 11.04.2020 17:30 3
EMM 2 , Varianta 11 (2 část) Zadání testů 11.04.2020 17:30 2
EMM 2 , Varianta 14 (1 část) Zadání testů 11.04.2020 17:30 2
EMM 2 , Varianta 14 (2 část) Zadání testů 11.04.2020 17:30 2
EMM 2 , Varianta 2 (1 část) Zadání testů 11.04.2020 17:30 0
EMM 2 , Varianta 2 (2 část) Zadání testů 11.04.2020 17:30 0
EMM 2 , Varianta 8 (1 část) Zadání testů 11.04.2020 17:30 0
EMM 2 , Varianta 8 (2 část) Zadání testů 11.04.2020 17:30 0
EMM 2 -zpracovana-teorie-k-ustni-zkousce Zápisky z hodin 11.04.2020 17:32 11
EMM 2 Varianta 3 (1 část) Zadání testů 11.04.2020 17:30 0
EMM 2 Varianta 3 (2 část) Zadání testů 11.04.2020 17:30 0
EMM 2 Varianta 4 (1 část) Zadání testů 11.04.2020 17:31 0
EMM 2 Varianta 4 (2 část) Zadání testů 11.04.2020 17:31 0
EMM 2 Varianta 5 (1 část) Zadání testů 11.04.2020 17:31 1
EMM 2 Varianta 5 (2 část) Zadání testů 11.04.2020 17:31 1
EMM 2 Varianta 7 (1 část) Zadání testů 11.04.2020 17:31 0
EMM 2 Varianta 7 (2 část) 2018 Zadání testů 11.04.2020 17:31 0
EMM 2--postupy-vysvětlený-na-příkladech Vypracované úkoly 11.04.2020 17:32 12
EMM II výpisky ke ZK Neznámý 07.04.2020 16:18 4
EMMII-otazky - ústní zkouška Tahák 11.04.2020 17:32 6
EMMII-Testy Zadání testů 11.04.2020 17:29 21
Pr1 Neznámý 30.04.2018 19:38 26
pr10 Neznámý 30.04.2018 19:38 9
Pr2 Neznámý 30.04.2018 19:38 5
PR4 Neznámý 30.04.2018 19:38 5
pr5 Neznámý 30.04.2018 19:38 6
pr6 Neznámý 30.04.2018 19:38 6
pr8 Neznámý 30.04.2018 19:38 4
pr9 Neznámý 30.04.2018 19:38 4

Další informace

Cíl

Využití matematických modelů, modelových systémů a výpočetní techniky v rozhodování v oblastech ekonomiky, výroby, financí, managementu a marketingu. Základy systémové analýzy a modelování.

Osnova

PřednáškaRozhodovací proces, rozhodovací modely, teorie rozhodováníModely konfliktních situací inteligentních hráčů, teorie herModely vícekriteriálního rozhodováníZákladní metody výběru kompromisní variantyPokročilé metody výběru kompromisní varinatyVybrané přístupy k hodnocení efektivnostiVícekriteriální optimalizační modelyAnalýza meziodvětvových vztahůDiskrétní stochastické procesySpojité stochastické procesy, systémy hromadné obsluhySimulační modely, základní pojmy a strukturySystémová dynamikaCvičeníModely konfliktních situacíVícekriteriální rozhodováníHodnocení efektivityVícekriteriální optimalizace, strukturní modelyStochastické procesySimulační modely

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají teoretické znalosti pro aplikaci exaktních postupů pro řešení částečně nebo úplně strukturovaných ekonomicko-technických problémů. Rozumějí rozšířeným základům systémové vědy, systémové analýzy a metodám operačního výzkumu. Jedná se o navazující předmět, který prohlubuje již získané znalosti z dané problematiky a zároveň přidává nové znalosti z dalších oblastí. Znalosti jsou postaveny na obeznámení se s dalšími a hlubšími postupy a technikami pro řešení ekonomicko matematických úloh, které jsou důležité nejen pro řízení a organizaci zemědělské výroby, ale své uplatnění naleznou i v ostatních oborech jako jsou průmysl, služby, obchod, státní správa, finanční sektor či pojišťovnictví. Dochází k prohloubení znalostí z lineárního programování, optimalizace dopravních úloh, projektového řízení, statistiky a využívání IT prostředků při modelování a řešení ekonomických problémů. Zvláštní důraz je kladen na využívání tabulkových procesorů. Absolventi rovněž získají zkladní znalosti vícekriteriálního rozhodování, dopravní logistiky, strukturální analýzy, teorie her a rozhodovacích modelů, stochastických modelů a simulačního modelování.Dovednosti:Své znalosti dovedou absolventi uplatnit v praktických aplikacích na úrovni malých, středních i velkých podniků, většinou v menších tvůrčích týmech, které se zabývají optimalizací výrobních, logistických či ekonomicko-technických procesů. Absolvent rovněž velmi dobře zvládá individuální práci a ke své práci dokáže využít moderní modelovou a výpočetní techniku. Součástí předmětu je rozšíření základů systémového myšlení. Absolventi se i díky této dovednosti dokážou lépe orientovat v ekonomických problémech, které vznikají na úrovni operativního a taktického řízení. Umějí spolehlivě identifikovat a analyzovat problém z dané problematiky a efektivně využít metody a techniky pro jeho matematické namodelování, řešení a následnou analýzu. Dovedou předávat své znalosti ostatním pracovníkům.Kompetence - komunikace:Absolventi jsou schopni věcně diskutovat nad vybraný tématy a jsou schopni navázat pracovní partnerství s obdobně kvalifikovanými pracovníky. Dokážou aktivně komunikovat se svými spolupracovníky. Nedělá jim problémy být součástí výkonného týmu a prosadit své řešení problémů.Kompetence - úsudek:Absolventi jsou díky systémovému myšlení schopni rychlého popisu, analýzy a řešení problému až na úroveň částečně strukturovaných problémů. Zároveň jsou absolventi schopni sebereflexe a poučení se z vlastních chyb a nedostatků.

Literatura

ZákladníŠubrt, T. a kol. Ekonomicko matematické metody. 1. vyd. Plzeň Aleš Čeněk, 2011. 351 s. ISBN 978-80-738-0345-2.Brožová, H.; Houška, M.; Šubrt, T. Modely pro vícekriteriální rozhodování. 1. vyd. (3. dotisk) Praha ČZU v Praze, 2010. 172 s. ISBN 978-80-213-1019-3.DoporučenáGros, I. Matematické modely pro manažerské rozhodování. 1. vyd. Praha VŠCHT, 2009. 282 s. ISBN 978-80-7080-709-5.Jablonský, J. Operační výzkum kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-869-4644-3.

Požadavky

Ekonomicko matematické metody I

Garant

doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.