Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Informační a komunikační technologie - PAE (ETE07E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ETE07E - Informační a komunikační technologie - PAE, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
111 Neznámý 06.04.2020 19:18 3
112. Neznámý 06.04.2020 19:19 5
113, Neznámý 06.04.2020 19:19 4
124 Neznámý 06.04.2020 19:19 6
125 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 5
132 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 3
133 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 4
142 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 7
153 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 4
163 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 4
172 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 7
184 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 8
192 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 6
212 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 3
222 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 14
234 Neznámý 06.04.2020 19:19 7
235 Neznámý 06.04.2020 19:19 6
242 Neznámý 06.04.2020 19:19 4
252 Neznámý 06.04.2020 19:19 19
263 Neznámý 06.04.2020 19:19 3
312 Neznámý 06.04.2020 19:19 20
322 Neznámý 06.04.2020 19:19 3
332. Neznámý 06.04.2020 19:19 5
343 Neznámý 06.04.2020 19:19 23
352. Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 7
362. Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 8
371 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 7
373 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 7
412 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 6
422 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 15
433 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 14
473 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 12
5102 Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 3
512_text Vypracované úkoly 06.04.2020 19:19 9
572_text Neznámý 06.04.2020 19:19 20
IKT, zápisky z hodin Zápisky z hodin 07.04.2020 15:06 19
Material-na-test-v-moodlu-staci-ke-zkousce Zadání testů 07.04.2020 15:08 9
Semestrální práce Neznámý 06.04.2020 19:19 0
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Neznámý 06.04.2020 19:19 1
Teorie ke zkoušce Zápisky z hodin 07.04.2020 15:02 7
Zadání na zkoušku Zadání testů 07.04.2020 15:02 6
Zkouškový test 11.1.2013 Zadání testů 07.04.2020 15:02 4
Zkouzka-z-ikt-otazky-a-odpovedi-z-roku-2013-2014 Zadání testů 07.04.2020 15:06 12

Další informace

Osnova

PřednáškaInformatika, informační společnost a rozvoj ICTArchitektura a principy činnosti počítačeSoučasné standardy technického vybaveníProgramové vybavení (klasifikace, operační systémy)Současné standardy programového vybaveníAlgoritmizace a tvorba SWInformační systémyGlobální informační prostředí - počítačové sítěGlobální informační prostředí - internetPrezentace na internetuBezpečnost ITICT v řízení státní správy, ICT a životní prostředíCvičeníTabulkový program MS Excel (adresování, propojování, šablony, filtrace, souhrny)Tabulkový program MS Excel (funkce: matematické, statistické, finanční, vyhledávací,databázové) Tabulkový program MS Excel (kontingenční tabulka, filtrace, kombinovaný graf, makra)MS Word (seznamy, styly, nadpisy, záložky, pole)MS Word (šablony, formulářová pole, citace, obsah a rejstřík, hromadná korespondence, makra)Zhodnocení semestrální práce, kontrola vypracovaných cvičení, zápočet

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají teoretické a v některých případech praktické znalosti z vybraných oblastí informačních technologií (HW, SW, algoritmizace, sítí a Internetu, bezpečnosti při užívání PC a Internetu, autorského zákona, základů šifrování). Rozumí základním principům potřebným pro práci s počítači.Dovednosti:Své znalosti dovedou uplatnit v praktických aplikacích při práci s PC. Jsou schopni kvalifikovaně využívat informační technologie při přípravě a zpracování svých bakalářských a diplomových prací a v navazujících odborných předmětech.Kompetence - komunikace:Mohou účinně působit v partnerském vztahu s kvalifikovanými odborníky. Dokážou srozumitelně sdělovat informace.Kompetence - úsudek:Jsou schopni vyhledávat a vyhodnocovat potřebné informace v odborných časopisech a na Internetu. Jsou si vědomi ohraničenosti svých kompetencí v oblasti. Jsou seznámeni s nutností předávání kompetencí specialistům z oboru.

Literatura

Základní1. GÁLA, Libor; POUR, Jan; ŠEDIVÁ; Zuzana. Podniková informatika. 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha Grada Publishing, a.s., 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.2. WALKENBACH, John; et al. Office 2010 Bible. Indianapolis Willey Publishing, Inc., 2010. 1056 s. ISBN 978-0-470-59185-7.3. KIT - kompletní kurz IKT (Prezentace přednášky, cvičení MS Office 2007 a 2010, modelové příklady k řešení, řešené vzorové příklady). [on-line] < https//moodle.czu.cz/ >Doporučená1. VANĚK; Jiří., JAROLÍMEK; Jan, ŠIMEK; Pavel. Informační gramotnost základy dalšího rozvoje. Klatovy Úhlava, 2007. 211 s. ISBN 978-80-903851-1-5.2. WILLIAMS; Bryan, SAWYER; Stacey. Using Information Technology. New York McGraw-Hill, 2009.592 s. ISBN 13 97800735167523. HORÁK; Jaroslav. HARDWARE - učebnice pro pokročilé. Praha Computer Press, a.s., 2007. 712 s. ISBN 978-80-251-1741-5.4. REYNOLDS; George. Information technology for managers. Course Technology, Boston USA, 2009. ISBN 13 978-1-4239-0169-3.5. DEMBOWSKI; Klaus. Mistrovství v hardware - nastavení, optimalizace a opravy počítačových komponent. Praha Computer Press, a.s., 2009. 712 s. ISBN 978-80-251-2310-2.

Požadavky

Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou odpovídající znalosti počítačové a informační gramotnosti na úrovni střední školy definované příslušnými Rámcovými vzdělávacími programy v oblasti informatiky.

Garant

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.