Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance územní samosprávy (KUF / FUS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KUF / FUS - Finance územní samosprávy, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
otazky-zapoctovy-test Neznámý 22.06.2019 11:12 1
testove-otazky-fus Neznámý 22.06.2019 11:12 2
zapocet-fus Neznámý 22.06.2019 11:12 1
zapoctova-test-2-ze-dne-9-1-2012 Neznámý 22.06.2019 11:12 1
zapoctove-testy-1-a-2-doplnene-o-opravny-test Neznámý 22.06.2019 11:12 1

Další informace

Obsah

Tematické celky:1. Vládní sektor a decentralizace.2. Rozdělení fiskálních funkcí mezi úrovně vlády.3. Financování decentralizovaných úrovní vlády.4. Rozpočty územní samosprávy.5. Rozpočtová pravidla, rozpočtový proces a rozpočtová skladba6. Teorie decentralizovaného zdanění.7. Daňové příjmy územních samosprávných celků8. Nedaňové příjmy a dotace územních samosprávných celků.9. Problém fiskální nerovnováhy v decentralizovaných systémech.10. Návratné příjmy a zadlužení decentralizovaných úrovní vlády.11. Výdaje decentralizované úrovně vlády.12. Zabezpečování místních veřejných statků.13. Majetek územních samosprávných celků14. Finanční analýza územních samosprávných celků

Získané způsobilosti

Studenti rozumí obecným principům a zásadám fiskální decentralizace a jsou schopni orientace ve financování územní samosprávy v ČR

Literatura

Peková, J. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. Praha : Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-614-1.JÍLEK, M. Fiskální decentralizace - teorie a empirie. ASPI - Wolters-Kluwer. Praha, 2008. OATES, W., E.. An Assay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature. 1999. PROVAZNÍKOVÁ, R.. Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe. Grada Publishing, 2007. AHMAD, E. and BROSIO, G. Handbook of Fiscal Federalism. Edward Elgar. Cheltenham, 2006. BIRD, R. M. Intergovernmental Fiscal Relations: Universal Principles, Local Applications. International Studies. Georgia State University, 2000. BAILEY, S.J.. Local Government Economics. Macmillan Press. 1999. OATES, E.W. The Theory of Public Finance in a Federal System. Canadian Journal of Economics. 1968. MUSGRAVE, A.R. - MUSGRAVE, P.B.. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha, 1994.

Požadavky

Požadavky k zápočtu: Podmínky získání: zapsání na kurz Veřejné finance do systému Moodle (http://moodle.ef.jcu.cz/, název kurzu Finance územní samosprávy KUF/FUS/KFUS LS2015/001) ve stanoveném termínu (od 16. 2. 2015 do 13. 3. 2015), aktivní účast na cvičeních (konzultacích u KS) a získání součtu 40 bodů ze dvou zápočtových testů (maximum 50 bodů). Nezíská-li student 40 bodů, může po dohodě s vyučujícím test s horším výsledkem opakovat 14. týden semestru. Testy se píší distančně v systému MOODLE. Test číslo 1 obsahuje 25 otázek, je možné jej vykonat od 6.4. do 12. 4 a zahrnuje témata přednášek 1 až 7 a cvičení 1 až 3. Test číslo 2 obsahuje 25 otázek, je možné jej vykonat od 11. 5 do 17.5 a zahrnuje témata přednášek 8 až 13 a cvičení 4 až 7. Opravný test obsahuje 25 otázek, je možné jej vykonat po dohodě s vyučujícím od 15. 5. 2015 do 21.5. 2015, obsahuje všechna témata přednášek a cvičení. Témata jednotlivých přednášek a cvičení a rozpis témat na jednotlivé konzultace kombinovaného studia jsou uvedeny v kurzu v Moodle. Požadavky ke zkoušce: znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem.

Garant

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D.