Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Alois a Vilém Mrštíkovi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Alois a Vilém Mrštíkovi- Maryša

1. část

 • zasazení do výňatku

 • téma a motiv

- tématem jsou majetkové rozdíly na vesnici, nešťastný život v manželství z donucení rodičů

- motiv- nešťastná láska, svatba, náboženské, střet milostného citu, peněz a předsudků

 • časoprostor

- moravská vesnice, říjen 1886, 3. jednání o 2 roky později

 • Kompoziční výstavba

- chronologická

- 5 jednání

- 1. expozice- seznámení s postavami a dějem, láska Maryši a Francka

- 2. kolize- odchod Francka na vojnu

- 3. krize- svatba a život Maryši s Vávrou

- 4. peripetie- návrat Francka a slib odchodu

- 5. katastrofa- otrávení Vávry

 • literární druh a žánr

- druh- drama

- žánr- tragédie

- výrazová forma- divadelní hra

2. část

 • Postavy

- Maryša- Lízalova dcera, později Vávrova žena, milující žena trpící pro svou lásku

- Lízal- postava sedláka, zajímají ho více peníze než štěstí své dcery,

- Lízalka- matka, žena s kamennou tváří, nezná lítost a pochopení své dcery

- Vávra Filip- muž, nehledí na štěstí své ženy, ale na její věno, vdovec se 3-mi dětmi

- Francek- muž, kterého Maryša miluje, říká jen to, co si myslí

- vedlejší postavy- Rozárka (služka u Vávrů), babička, stařena, hospodský, Franckova matka Horačka, Hrdlička (obecní sluha), rekruti, muzikanti

 • vyprávěcí způsoby

- střídání ich-forem

- do děje jsou začleněny lidové písně s muzikou

- kombinace hanáckého, slováckého (vodó, vlažnó) a brněnského (včil, šak) dialektu

 • typy promluv

- řeč přímá, nepřímá

- u postav dialog, monolog, řeč

3. část

 • Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

- synonyma, antonyma, homonyma, archaismy, historismy

-spisovná slova, hovorová slova, slovní spojení, slova neutrální, slova citově zabarvená

- věty jednoduché i souvětí

- písmo černé, dělené do odstavců, užívání interpunkčních znamének

 • Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

-metafora - ...hromech líháme, na hromech vstáváme…

- personifikace - Co si tvý srdce jenom žádá…

 • Kontext autorovy tvorby

- svá díla zaměřili především na realistický až naturalistický popis života na moravském venkově

- psali společně i zvlášť

Alois- významné dílo je románová kronika Rok na vsi

- po ukončení studií působil jako učitel v Lískovci u Brna

- psal do novin

Vilém - prozaik, dramatik, zabýval se i překladatelstvím ruských děl Dostojevského, Tolstého nebo Puškina

- byl ovlivněn naturalismem i impresionismem

- trpěl depresemi, bál se stáří, spáchal sebevraždu skalpelem

- Je autorem románu Santa Lucia nebo Pohádka máje.

- po maturitě chtěl studovat malířskou akademii, nakonec však studoval práva

- psal do časopisů

 • Literárně/ obecně kulturní kontext

ČESKÝ REALISMUS

- období poslední 1/3 19. století+ počátak 20. století

- realisté zobrazovali objektivně skutečný stav společnosti

Témata, do kterých materiál patří