Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Chorvatská literatura III (CHA305)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CHA305 - Chorvatská literatura III, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Miroslav Krleža (Na pokraji rozumu)- referát Neznámý 11.11.2018 22:02 0
Na Drini ćuprija - referát Neznámý 27.11.2018 10:49 0

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je podat přehled vývoje chorvatské literatury let 1914–1952. Na základě kontextuální analýzy nejvýznamnějších dobových děl se student seznámí s dominantními uměleckými směry, poetikami, tendencemi a tvůrčími postupy daného období. Seminář je založen na intenzivní domácí četbě a práci s příslušnými texty. Absolvent získá přehled o mimořádně plodné etapě vývoje chorvatské literatury, včetně širších literárně-teoretických a historicko-kulturních souvislostí, prohloubí své dovednosti analýzy a interpretace literárního textu a zdokonalí svou schopnost tvorby a přednesení referátu.

Osnova

1) Charakteristika a periodizace meziválečné chorvatské literatury, její zasazení do politicko-historického a kulturního kontextu doby;2) Miroslav Krleža – život, dílo, postavení v rámci chorvatské kultury, básnická tvorba;3) Miroslav Krleža – dramatická tvorba, povídky a novely, Hrvatski bog Mars;3) Miroslav Krleža – románová tvorba, Povratak Filipa Latinovicza a Na rubu pameti;4) Vývoj meziválečného dramatu, dramatická a prozaická tvorba M. Begoviće;5) Vývoj meziválečné prózy – A. Cesarec, S. Kolar, V. Majer, N. Simić a další;6) Vývoj meziválečné poezie – T. Ujević, D. Cesarić, N. Šop, D. Cesarić a další;7) Ivo Andrić – život, dílo, místo v jihoslovanském literárním kontextu, kratší prózy;8) Ivo Andrić – romány Na Drini ćuprija a Prokleta Avlija;9) Chorvatská literatura za 2. světové války – I. G. Kovačić, I. Jakovljević a další;10) Socrealismus v chorvatské literatuře a jeho dekonstrukce.

Literatura

povinná literaturaNOVAK, Slobodan Prosperov. Povijest hrvatske književnosti. Split: Marjan tisak, 2004. 317 s. ISBN 953-214-209-6. infoNOVAK, Slobodan Prosperov. Povijest hrvatske književnosti. Split: Marjan tisak, 2004. 304 s. ISBN 953-214-211-8. infoNOVAK, Slobodan Prosperov. Povijest hrvatske književnosti. Split: Marjan tisak, 2004. 304 s. ISBN 953-214-210-X. infoFRANGEŠ, Ivo. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987. 563 s. ISBN 86-401-0084-5. infoSlovník spisovatelů : Jugoslávie : srbská a černohorská, charvátská, bosensko-hercegovská, slovinská a makedonská literatura [19389]. Praha: Odeon, 1979. infoDOROVSKÝ, Ivan . Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. 683 s. infoPAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 80-901604-0-9. infoLexikon teorie literatury a kultury :koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý. 1. vyd. Brno: Host, 2006. 912 s. ISBN 80-7294-170-4. infoKoráb korálový :tisíc let charvátské poezie v díle stovky básníků. Translated by Dušan Karpatský. Vyd. 1. V Praze: Fori Prague, 2007. 750 s. ISBN 978-80-239-9594-7. infoPAVLETIĆ, Vlatko (ed.): Zlatna knjiga hrvatskog pjesništva od početaka do danas. Zagreb 1970.Međaši :hrvatsko pjesništvo dvadesetog stoljeća. Edited by Zvonimir Mrkonjić. Zagreb: Profil, 2004. 826 s. +. ISBN 953-200-873-X. info

Požadavky

Dobrá znalost chorvatštiny nebo srbštiny. Texty analyzované na seminářích jsou v chorvatském jazyce.

Garant

Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.