Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Miroslav Krleža (Na pokraji rozumu)- referát

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (984,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Chorvatský jazyk a literatura Chorvatská literatura III. Na pokraji rozumu (Na rubu pameti) Eliška Nejedlá 424094 (referát) 2016 Úvod Spisovatel a dramatik Miroslav Krleža se vysmívá ironickým, až sarkastickým způsobem lidské hlouposti a prohnilosti měšťácké morálky vylíčením případu muže, jenž se odváží říci pravdu svému zaměstnavateli, bohatému továrníku a všemocnému veřejnému činiteli. Stane se ovšem rázem psancem v maloměstě, v němž dosud zaujímal postavení váženého muže. Vypravěč a protagonista v jedné osobě tak nakonec končí rezignací. Lidské předsudky, hloupost a špatnost, se na něho sypou ze všech stran, aby ho zničili. Bezejmenný antihrdina se bouří proti zdánlivě ideálnímu světu, jehož byl doposud součástí.Uvědomuje se, že lidská společnost je plná amorálních a sobeckých jedinců, kteří se před ničím nezastaví, dokonce ani před vraždou. To vše přivádí hlavního hrdinu k závěru, že když nebude dodržovat společenské normy, ať už jsou jakkoliv hloupé, bude prohlášen za blázna. Zdoj:http://www.olx.ba/artikal/21234816/miroslav-krleza-na-rubu-pameti/ Charakteristika díla Základní údaje Román poprvé vyšel v roce 1938 v Záhřebu. V českém jazyce tento román vyšel poprvé až v roce 1964, do češtiny ho přeložil Dušan Karpatský. V tomto esejistickém modernistickém románu se objevují pasáže o lidské existenci, umění, politice, historii, existenční vize o lidském osudu. Je to sociálně kritické dílo obsahující úvahy a analýzy v podobě monologů stejně tak i groteskní scény. Zdroj: http://pulse.rs/na-rubu-pameti-ili-omaz-gluposti-miroslav-krleza/ Jazyková stránka Je to jediný Krležův román psán v první osobě jednotného čísla. M. Krleža v tomto románu užívá velice střídmě interpunkční znaménko - tečku, což vede ke vzniku velmi dlouhých a složitých souvětí. Autor nechává děj volně plynout, aniž by do něj včleňoval příliš dlouhé popisy postav či prostředí. V textu se můžeme setkat s internacionalismy převzatých z německého, francouzského, anglického či latinského jazyka. Kompozice románu Kompozice románu je symetrická. Román obsahuje 12 kapitol, přičemž prvních šest kapitol je charakterizováno provokativním výrokem doktora a reakcí společnosti a kapitoly 7, 8, 9 jsou tematicky spjaty s pobytem ve vězení, autoreflexí a dialogy. První kapitolaO lidské hlouposti je inspirována dílemChvála bláznivosti od Erasma Rotterdamského. Kapitola I měsíční svit může být světovým názorem přímo souvisí s dozvuky procesů v Sovětském svazu z roku 1937.Intermezzo v Sixtineje i kapitola, která zobrazuje vrcholná umělecká díla, a poukazuje tak na to, že život musí mít i hlubší smysl. Vyprávění je chronologické, místy retrospektivní, přičemž důraz není kladen na naraci, ale spíše na úvahy a vnitřní monology. Doplňující údaje místo děje: nejmenované město (vinice, soud, vězení, hotel, kavárny) Řím (Vatikán – Sixtinská kaple) doba děje: období 1. sv. v. (vzpomínky hl. postavy) 30. léta 20. století motiv: bezmezná moc lidské hlouposti Postavy: doktor práva (protagonista),Agneza (žena protagonisty), generalni ředitel Domaćinski, Egon pl. Sarvaš, Amalija Aquacurti-Sarvaš-Daljská, Pankracije Harambašević, von Petretich, Marko Antonije Javoršek,doktor Hugo Hugo, doktor Werner,Jadviga Jesenská, Zvonimir Tihomir Pavlas, Atila plemeniti Rugvay, Petar Krneta, ministr Krobatin, Aurel Hermanský, Valent Žganec, Matko, Vanda, Dizdar-Barjaktarević, Franjo Ljubičić, Karl Golombek, Ljudevit Katančić. Hlavní hrdina-dva a padesátiletýbezejmenný doktor práv osamělý intelektuálaž doposud dodržující společenské normyposledních dvacet let pracuje jako zástupce generálního ředitele panaDomaćinskéhoze všeho nejvíc ho trápí lidská hloupostantihrdina, který ve své vzpouře a vyjadřování vlastních názorů vidí smysl života Zdroj:http://www.olx.ba/artikal/21234816/miroslav-krleza-na-rubu-pameti/ revoltuje proti stálému společenskému řádu, maloměšťáctví, hlouposti, omezenosti opovržení maloměstské morálky – milostná aférka s J. Jesenskouidealista, který chce změnit společenské normy pan Domaćinský - generální ředitel továrny na výrobu plechových džberů a nočníků - jeden z nejváženějších lidí z maloměsta - hlavní negativní postava v románu - neexistuje pro něj morálka či posvátnost lidského života Jadviga Jesenská – přítelkyně hlavního hrdiny Obsah Hned na začátku románu nás autor jako společnost příliš nešetří. Díla začíná tzv. ódou na lidskou hloupost, která částečně vysvětluje název románu. Hlavní postava dále pokračuje popisem sebe sama, jako člověka, který se vždy řídil pravidly. Až do svých 52 let nevyčníval mez ostatními lidmi, kteří žijí podle stále se opakujícího schématu. Až jednoho dne, když už není schopen poslouchat nesmysly hlupáků, řekne na veřejnosti svůj názor a jeho zdánlivě ideální svět se začne rozpadat. Střed názorů hl. hrdiny a společnosti začíná velice nevině, a to na večeři pana generálního ředitele Domaćinského na vinohradě. Když pan Domaćinský hrdě vypráví, jak v roce 1918 zastřelil čtyři lidi jako psy, tak protagonista do nečekaného ticha řekne svůj názor. Je znechucen vychloubačným tónem pana Domaćinského nad tak ohavným činem a řekne, že vše je kriminální, krvavé a morálně choré. Všichni přítomní a hlavně pak generální ředitel jsou v šoku, žádají vysvětlení a omluvu, kterou jim protagonista nehodlá poskytnout. Šílený hněvem pan Domaćinský vytáhl revolver a řval, že i jeho zastřelí jako psa. Hlavní hrdina na nic nečeká a utíká pryč. Později se po městě vykládalo, že jsem zařval z plných plic, zběsile, šíleně, že jsem vyskočil a strhl ubrus, rozeřval se na přítomné, že jsou morální kreténi, a že jsem na ně dokonce vyplázl jazyk, udělal dlouhý nos a vyřítil se do vinice jako vlkodlak.1Návrat Filipa Latinovicze; Na pokraji rozumu. Praha 1981, s. 228 Těchto osm poměrně nevinných slov vyústilo v žalobu z důvodu urážky na cti pana Domaćinského. Tehdy začíná už předem prohraný boj se společností. Nikdo nestojí na straně hlavní postavy. Naopak zjišťuje, že jeho žena, která by ho měla podpořit n

Témata, do kterých materiál patří