Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (MPFI071)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPFI071 - Filozofie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci kursu by studenti měli být schopni pochopit a interpretovat vybrané historické způsoby uchopení pojmu "filosofie", které ovlivňují způsob myšlení, přístup ke světu i sobě samému u člověka 21.století.

Osnova

1. Filosofie a filosofování 2. Hérakleitovo hledání sebe samého 3. Platónův člověk člověkem dvou světů 4. Základní otázka helénismu a její řešení(stoicismus a epikureismus) 5. Desaertova cesta ke "Myslím, tedy jsem" a její důsledky 6. Lockova teorie poznání 7. Berkeleyova kritika Johna Locka 8. Humův agnosticismus 9. Kantův koperníkovský obrat a jeho fatální důsledky 10. Schopenhauerův voluntarismus 11. F.Nietzsche, nihilismus a jeho důsledky pro 20.století 12.Člověk, epicentrum francouzských existencialistů

Literatura

Kenny, Anthony. John Patrick. A Brief History of Western Philosophy, Oxford: 2000Durant, Will. The Story of Philosophy. London: 1995Scruton, Roger. A. Short History of Modern Philosophy. London: 1995Popkin, Richard. Strol, Avrum. Philosophy Made SimpleHussey, Edward. The Presocratics. London: 1975Kenny, Anthony. Metaphysics of Mind. Oxford: 1989Russell, Bernard. A Histotry of Western Philosophy. London: 1999HORÁK, Petr . Jean-Paul Sartre, Existencialismus je humanismus. první. Praha: Vyšehrad, 2004. 110 s. Krystal. ISBN 80-7021-661-1. infoBLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. infoTRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). 2., rozš. vyd. Praha: Paseka, 1999. 374 s. ISBN 80-7185-243-0. infoHORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. infoMalá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Edited by Jan Sokol. 3. rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 389 s. ISBN 80-7021-253-5. infoNIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra. Edited by Jörg Salaquarda, Translated by Otokar Fischer - Věra Koubová. 2. vyd. Praha: Votobia, 1995. 367 s. ISBN 80-85885-79-4. info

Garant

PhDr. Erika Vonková

Vyučující

PaedDr. Jan Šťáva, CSc.PhDr. Erika VonkováPhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.PaedDr. Jan Šťáva, CSc.