Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. kombinace-vloh-_-řešené-příklady

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (214.13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

7. 12. 2015

Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps08/gen_prikl/web/pages/page03.html

1/6

 Praktikum z obecné genetiky – řešené

příklady

3. Kombinace vloh

Příklad 1[nahoru]

U morčat je hrubá srst R dominantní nad hladkou srstí r a černá srst B dominantní nad bílou b.

1.  Zkřížíme‐li  homozygotní  hrubosrsté  černé  morče  s  hladkosrstým  bílým,  jaký  bude  fenotyp

jedinců  F1 a F2?  Jaký  je  podíl  jedinců  hrubosrstých  černých  v  F2  generaci  uvedeného  křížení
homozygotních pro oba znaky?
Jaký  je  podíl  jedinců  hrubosrstých  černých  v  F2  generaci  homozygotních  pro  oba  znaky: 

1

 /  16

Skrýt řešení

Vzorové řešení

P:

hrubosrsté černé morče

RRBB

x

hladkosrsté bílé morče

rrbb

F1:

RrBb

hrubosrsté černé

F2:

R‐B‐

hrubosrsté černé

9

:

R‐bb

hrubosrsté bílé

3

:

rrB‐

hladkosrsté černé

3

:

rrbb

hladkosrsté bílé

1

Podíl  hrubosrstých  černých  jedinců  RRBB  je  v  F2  potomstvu  1/16  (lze  také  odvodit  z
kombinačního čtverce).

2.  Při  křížení  hrubosrstého  černého  morčete  s  hrubosrstým  bílým  bylo  v  potomstvu  28

hrubosrstých černých, 31 hrubosrstých bílých, 11 hladkosrstých černých a 9 hladkosrstých bílých

morčat. Jaké byly genotypy rodičů?
Genotyp rodičů – hrubosrsté černé morče:  RrBb
Genotyp rodičů – hrubosrsté bílé morče:  Rrbb

Skrýt řešení

Vzorové řešení

P:

hrubosrsté černé morče

RrBb

x

hrubosrsté bílé morče

Rrbb

hrubosrsté černé

28

R‐B‐

hrubosrsté bílé

31

R‐bb

hladkosrsté černé

11

rrB‐

hladkosrsté bílé

9

rrbb

3.  Dvě  hrubosrstá  černá  morčata  křížená  navzájem  měla  dva  potomky,  z  nichž  jeden  byl

hrubosrstý bílý a jeden hladkosrstý černý. Jestliže tito potomci budou spolu pářeni dále, jaké

Témata, do kterých materiál patří