Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. kombinace-vloh-_-řešené-příklady

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (214,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

7. 12. 2015 Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps08/gen_prikl/web/pages/page03.html 1/6 Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady 3. Kombinace vloh Příklad 1[nahoru] U morčat je hrubá srst R dominantní nad hladkou srstí r a černá srst B dominantní nad bílou b. 1. Zkřížíme‐li homozygotní hrubosrsté černé morče s hladkosrstým bílým, jaký bude fenotyp jedinců F1 a F2? Jaký je podíl jedinců hrubosrstých černých v F2 generaci uvedeného křížení homozygotních pro oba znaky? Jaký je podíl jedinců hrubosrstých černých v F2 generaci homozygotních pro oba znaky: 1 / 16 Skrýt řešení Vzorové řešení P: hrubosrsté černé morče RRBB x hladkosrsté bílé morče rrbb F1: RrBb hrubosrsté černé F2: R‐B‐ hrubosrsté černé 9 : R‐bb hrubosrsté bílé 3 : rrB‐ hladkosrsté černé 3 : rrbb hladkosrsté bílé 1 Podíl hrubosrstých černých jedinců RRBB je v F2 potomstvu 1/16 (lze také odvodit z kombinačního čtverce). 2. Při křížení hrubosrstého černého morčete s hrubosrstým bílým bylo v potomstvu 28 hrubosrstých černých, 31 hrubosrstých bílých, 11 hladkosrstých černých a 9 hladkosrstých bílých morčat. Jaké byly genotypy rodičů? Genotyp rodičů – hrubosrsté černé morče: RrBb Genotyp rodičů – hrubosrsté bílé morče: Rrbb Skrýt řešení Vzorové řešení P: hrubosrsté černé morče RrBb x hrubosrsté bílé morče Rrbb hrubosrsté černé 28 R‐B‐ hrubosrsté bílé 31 R‐bb hladkosrsté černé 11 rrB‐ hladkosrsté bílé 9 rrbb 3. Dvě hrubosrstá černá morčata křížená navzájem měla dva potomky, z nichž jeden byl hrubosrstý bílý a jeden hladkosrstý černý. Jestliže tito potomci budou spolu pářeni dále, jaké potomstvo od nich můžeme očekávat? Budou v potomstvu také morčata hladkosrstá bílá? ano Skrýt řešení Vzorové řešení 7. 12. 2015 Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps08/gen_prikl/web/pages/page03.html 2/6 P: hrubosrsté černé morče RrBb x hrubosrsté černé morče RrBb F1: 1 hrubosrstý bílý RRbb Rrbb x 1 hladkosrstý černý rrBB rrBb F2: RRbb x rrBB RrBb RRbb x rrBb RrBb, Rrbb Rrbb x rrBB RrBb, rrBb Rrbb x rrBb RrBb, Rrbb rrBb, rrbb Příklad 2[nahoru] Předpokládejme, že u člověka dominuje hnědá barva očí B nad modrou b a praváctví R nad leváctvím r. 1. Modrooký pravák, jehož otec byl levák, se oženil s hnědookou ženou s leváctvím. Žena pocházela z rodiny, jejíž všichni členové byli po řadu generací hnědoocí. Jaké budou mít děti? Genotyp muže: bbRr Genotyp ženy: BBrr Budou mít tito rodiče nějaké levoruké potomky? ano Skrýt řešení Vzorové řešení P: modrooký pravák (jeho otec byl levák) bbRr x hnědooká žena s leváctvím (její rodina byla po řadu generací hnědooká) BBrr F1: BbRr hnědooký potomek s praváctvím Bbrr hnědooký potomek s leváctvím 2. Hnědooký muž se oženil s modrookou ženou; oba byli praváci. Jejich první dítě mělo modré oči, ale bylo levák. Jaké budou další děti z tohoto manželství, co se týče zmíněných dvou znaků? Genotyp muže: BbRr Genotyp ženy: bbRr Může se těmto rodičů narodit modrooký pravák? ano Skrýt řešení Vzorové řešení P: hnědooký pravák BbRr x modrooká pravačka bbRr F1: 1. dítě modrooký levák bbrr Další děti mohou být: 1. hnědoocí praváci BbRR, BbRr 2. hnědoocí leváci Bbrr 3. modroocí praváci bbRR, bbRr 4. modroocí leváci bbrr 3. Modrooký muž se oženil s hnědookou ženou; oba byli praváci. Měli dvě děti, z nichž jedno bylo 7. 12. 2015 Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps08/gen_prikl/web/pages/page03.html 3/6 levák s hnědýma očima a druhé pravák s modrýma očima. V dalším manželství s jinou ženou, která byla rovněž pravák a hnědooká, měl tento muž devět dětí, které byly všechny hnědoocí a praváci. Jaké byly genotypy muže a obou žen? Genotyp muže: bbRr Genotyp ženy z 1. manželství: BbRr Genotyp ženy z 2. manželství: BBRR Skrýt řešení Vzorové řešení 1. manželství muže: P: modrooký pravák bbRr x hnědooká pravačka BbRr F1: 1 hnědooký levák Bbrr a 1 modrooký pravák bbR‐ 2. manželství muže s jinou ženou, také hnědookou pravačkou: P: modrooký pravák bbRr x hnědooká pravačka BBRR F1: 9 hnědookých praváků B‐R‐ Druhá manželka bude dominantní homozygot, protože mezi devíti dětmi nebylo jediné modrooké nebo levoruké. Příklad 3[nahoru] U krav je bezrohost P dominantní nad rohatostí p. U shorthornského plemene vyvolává alela R červené zbarvení, alela r bílé zbarvení. V heterozygotním stavu je barva strakatá ("roan"). rohatá strakatá ("roan") kráva 1. Křížíme‐li homozygotního bezrohého bílého býka s rohatou červenou krávou, jaký bude fenotyp F1, F2; potomstva z křížení F1 s bezrohým bílým rodičem; potomstva z křížení F1 s rohatým červeným rodičem? Genotyp býka: PPrr Genotyp krávy: ppRR Budou v generaci F2 také rohatá strakatá telata? ano Budou se v potomstvu křížení potomka F1 s bezrohým bílým rodičem objevovat rohatá strakatá telata? ne Budou se v potomstvu křížení potomka F1 s rohatým červeným rodičem objevovat bezrohá strakatá telata? ano Skrýt řešení 7. 12. 2015 Praktikum z obecné genetiky – řešené příklady http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps08/gen_prikl/web/pages/page03.html 4/6 Vzorové řešení P: homozygotní bezrohý bílý býk PPrr x rohatá červená kráva ppRR* F1: PpRr bezrohá strakatá telata F2: P‐RR telata bezrohá, červená P‐Rr telata bezrohá, strakatá P‐rr telata bezrohá,bílá ppRR telata rohatá, červená ppRr telata rohatá, strakatá pprr telata rohatá, bílá * Kráva musí být RR, protože je červená, heterozygotka by byla strakatá. Křížení: potomek F1 PpRr x bezrohý bílý rodič PPrr PPRr, PpRr telata bezrohá, strakatá PPrr, Pprr telata bezrohá, bílá Křížení: potomek F1 PpRr x rohatý červený rodič ppRR PpRR telata bezrohá, červená PpRr telata bezrohá, strakatá ppRR telata rohatá, červená ppRr telata rohatá, strakatá 2. Jaké potomstvo můžeme očekávat, jestliže strakatá rohatá jalovička, která vznikla po křížení rohaté bílé krávy s bezrohým strakatým býkem, bude pářena se svým otcem? Genotyp jalovičky: ppRr Genotyp jejího otce: PpRr Skrýt řešení Vzorové řešení P: rohatá bílá kráva pprr x bezrohý stra

Témata, do kterých materiál patří