Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Anorganická chemie I (C1061)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu C1061 - Anorganická chemie I, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
13GRUPA Neznámý 11.05.2018 09:06 25
14-grupa Neznámý 11.05.2018 09:06 21
14-skupina-si Neznámý 11.05.2018 09:06 3
15GRUPA Neznámý 11.05.2018 09:06 7
16GRUPA Neznámý 11.05.2018 09:06 6
17GRUPA Neznámý 11.05.2018 09:06 4
18GRUPA Neznámý 11.05.2018 09:06 2
20121114114049592 Neznámý 11.05.2018 09:06 9
2GRUPA Neznámý 11.05.2018 09:06 3
anorganicka-chemie Neznámý 11.05.2018 09:10 6
anorganika Neznámý 11.05.2018 09:11 5
AN_I_czech Neznámý 11.05.2018 09:10 5
chemiekyseliny Neznámý 11.05.2018 09:10 3
hliník Neznámý 11.05.2018 09:04 5
Komplexy1_Prokes Neznámý 11.05.2018 09:10 3
Komplexy2_Prokes Neznámý 11.05.2018 09:10 0
otázky 1. grupa Neznámý 11.05.2018 09:06 1
predtermin-anorganika Neznámý 11.05.2018 09:10 5
prvni-cast-zkousky-na-pc Neznámý 11.05.2018 09:10 18
test Neznámý 11.05.2018 09:08 9
test (1) Neznámý 11.05.2018 09:08 15
testy Neznámý 11.05.2018 09:08 12
uhlík a grafit Neznámý 11.05.2018 09:09 4
zadani-zkousky Neznámý 11.05.2018 09:11 15
zkouska-vse-odpovedi Neznámý 11.05.2018 09:11 28

Další informace

Cíl

Základní kurz anorganické chemie Část I. Část I pokrývá úvod do systematické chemie prvků včetně vzniku prvků ve vesmíru, chemickou periodicitu, všeobecné charakteristiky kovů a nekovů, detailnější pozornost je věnována strukturám a vlastnostem sloučenin prvků 1.,2.,17. a 18. skupiny, ve skupinách 13. - 16. pouze prvním dvěma prvkům skupiny.Cílem předmětu je seznámit studenty 1. ročníku bakalářského odborného studia programu Chemie s chemií s a p úvodních prvků skupiny, podat informace o jejich výskytu, přípravě a výrobě, fyzikálních a chemických vlastnostech, jejich nejdůležitějších sloučeninách a použití samotných prvků či jejich sloučenin.

Osnova

1. Úvod do systematické anorganické chemie, původ a distribuce prvků ve vesmíru a na Zemi, nástin historického vývoje chemie, chemická periodicita2. Obecná charakteristika přechodných a nepřechodných kovů, polokovů a nekovů, krystalová struktura kovů, daltonidy a berthollidy, intersticiální sloučeniny a směsné krystaly3. Vodík, jeho izotopy, typy binárních sloučenin vodíku4. Alkalické kovy, jejich hydridy, oxidy, peroxidy, hyperoxidy, ozonidy, halogenidy a hydroxidy, alkalické soli oxokyselin5. Beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin, jejich hydridy, karbidy, nitridy, oxidy, halogenidy a, hydroxidy, soli oxokyselin, podstata krasových jevů, tvrdost vody6. Bor, boridy, borany a vazba v nich, karborany a metalloceny, oxidy, halogenidy, oxokyseliny, boritany a peroxoboritany, BN-sloučeniny, 7. Hliník, jeho binární sloučeniny, oxidy, hydroxidy a oxidhydroxidy, soli oxokyselin8. Uhlík a jeho allotropy, sloučeniny grafitu, uhlovodíky, karbidy, oxidy, halogenoderiváty, freony, teflon, oxo-, CN-, OCN- a SCN-sloučeniny9. Křemík, silany, silicidy, karbid, oxidy, halogenidy, oxokyseliny, křemičitany a hlinitokřemičitany a jejich struktura, skla, siloxany a silazany10. Dusík, amoniak a soli amonné, chemie kapalného amoniaku, deriváty amoniaku, hydrazin, azoimid a azidy, oxidy, oxokyseliny, jejich soli a deriváty11. Fosfor, fosfany a fosforany, fosfidy, oxidy, sulfidy, halogenidy, oxokyseliny, jejich soli a deriváty, PN-sloučeniny12. Kyslík, typy a struktura oxidů, voda, peroxid vodíku13. Síra, sulfan, polysulfany, sulfidy a polysulfidy, oxidy, halogenidy, oxokyseliny a jejich deriváty, polykationty síry, komplexní sloučeniny14. Selen, tellur, polonium, chalkogenidy, základní oxidy a kyseliny15. Halogeny, halogenovodíky a halogenidy, fluoridy kyslíku, oxidy ostatních halogenů, oxokyseliny, jejich soli, interhalogenové sloučeniny a ionty16. Vzácné plyny, výskyt, výroba, použití, sloučeniny xenonu a radonu17. Ostatní nepřechodné kovy: základní informace, výskyt, výroba, nejběžnější typy sloučenin: Ga, In,Tl; Ge, Sn, Pb; As, Sb, Bi; Cr, Mo, W; Mn, Tc, Re18. Základní informace o přechodných prvcích: Sc, Y, La; Ti, Zr, Hf; V, Nb, Ta; Cr, Mo, W; Mn, Tc, Re; skupina železa, lehké a těžké kovy platinové19. Lanthanoidy a aktinoidy, podrobněji uran (pouze základní informace), přeměnové řady

Literatura

Greenwood, N. N. - Earnshaw, Chemie prvků I, II; Informatorium, Praha 1993GAŽO, Ján. Všeobecná a anorganická chémia [Gažo, 1978]. 2. upr. vyd. Bratislava: Alfa, 1978. 807 s. infoKLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie [Klikorka, 1989] a. 2. nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s. infoToužín, Jiří - Stručný přehled chemie prvků, Brno 2000

Požadavky

Základní znalost anorganické chemie na úrovni střední školy gymnaziálního typu.

Garant

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Vyučující

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.