Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Politologie (MP204Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP204Zk - Politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Otázky 2017 Neznámý 05.07.2020 22:29 0
Otázky ke zkoušce 2017 Neznámý 05.07.2020 22:29 0
Otázky ke zkoušce 2018 Neznámý 05.07.2020 22:29 1
otázky politologie 2014 Neznámý 05.07.2020 22:34 0
polit Neznámý 05.07.2020 22:29 0
Politologie výpisky Neznámý 05.07.2020 22:29 0
Politologie_vypracované_otázky Neznámý 05.07.2020 22:29 0
Systémy stran Neznámý 05.07.2020 22:29 0
Vypracované otázky ke zkoušce 2018 Neznámý 05.07.2020 22:29 1

Další informace

Cíl

Prezentovat základní pojmy a instituce politologie,srovnávací přístup k politickým stranám a systémům a v neposlední řadě se zabývat základními pojmy a otázkami mezinárodních vztahů.Na konci tohooto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit funkce politického a mezinárodního systému.Zvláště použít získané znalosti v budoucí profesionální činnosti.

Osnova

1.Význam a funkce politologie2.Moc.Autorita.Legitimita.Funkce voleb3.Demokracie,autokracie,totalitarianismus4.Politický systém5.Politická kultura6.Politická komunikace7.Přechod k demokracii8.Srovnávací politologie9.Mezinárodní systém10.Evropská integrace11.Zahraniční a bezpečnostní politika ČR12.Globalizace

Literatura

doporučená literaturaPITROVÁ, Markéta a Petr FIALA . Evropská unie. 2., dopl. a aktual. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-223-6. infoKREJČÍ, Oskar. Mezinárodní politika. 4. aktualiz. a rozš. vyd.,V. Praha: Ekopress, 2010. 751 s. ISBN 9788086929606. infoKROUPA, Jiří. Slovník soudobé politiky a mezinárodních vztahů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. xvii, 113. ISBN 9788073575687. infoSMOLÍK, Josef a Tomáš a kol. ŠMÍD . Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 276 s. Ediční řada Monografie, sv. 33. ISBN 978-80-210-5288-8. infoKROUPA, Jiří . Základy politického systému České republiky. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 89 s. Edice učebnic PrF MU č.459. ISBN 978-80-210-5384-7. infoJIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-466-3. infoMezinárodní organizace a režimy. Edited by Šárka Waisová. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7380-109-0. infoPolitologie. Edited by Andrew Heywood, Translated by Zdeněk Masopust. 3. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 537 s. ISBN 978-80-7380-115-1. infoHLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK . Demokracie : Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 380 s. ISBN 978-80-210-4249-0. infoŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie :[srovnávací analýza demokratických politických systémů]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7367-348-2. infoŽENÍŠEK, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 222 s. ISBN 80-7380-008-X. infoADAMOVÁ, Karolina a Ladislav KŘÍŽKOVSKÝ. Základy politologie. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 365 s. ISBN 80-7179-870-3. infoDVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a Jiří KUNC. O přechodech k demokracii. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 156 s. ISBN 80-901424-8-6. info

Garant

doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

Vyučující

doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.