Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázky NH

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.42 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

UZAVŘENÉ (údajně se opakují často):

Kdo napsal oikonomikos? a) Xenofon b) Aristoteles c) Platon
Lorenzova křivka (velmi časté) –je grafické znázornění nerovnoměrnosti rozdělení důchodů či bohatství v dané populaci. Jaká část populace drží jak velkou část celkového bohatství v populaci. poté následně měří nerovnosti pomocí plochami pod ideální a skutečnou Lorenzovou křivkou. Pokud by bylo bohatství rovnoměrné, LK by byla rovná.
Magický čtyřúhelník je to diagram, který můžeme použít k zhodnocení hospodářské politiky a výkonosti ekonomiky. Každý vrchol čtyřúhelníku má jiný význam (ekonomický růst, plnou zaměstnanost= přirozená nezaměstnanost, stabilita cenové hladiny, vnější ekonomická rovnováha). Spojením těchto bodů získáme plochu = v jednoduchosti – čím větší, tím lepší. Nedá se použít k hlubší makroekonomické analýze!!
Jakou politiku dělá ČNB? a) fiskální b) monetární c) důchodovou
Snižování daní je: a) expanzivní fiskální politika b) restriktivní fiskální politika c) expanzivní monetární politika
Představitelé klasické ekonomie – klasická ekonomie nahrazuje nevyhovující merkantilismus v 18. století vydáním Smithovy knihy Bohatství národů – končí koncem 19. století. Představitelé např.: Adam Smith, T. R. Malthus, D. Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say.
Půda jako výrobní faktor – vzácný, neproduktovatelný statek. Kvantitativně omezen. Součást přírody.
Typy nezaměstnanosti –
frikční, strukturální, cyklická
Merkantilismus –
16./17. století. Buržoazní teorie. Ekonomický nacionalismus. Silný protekcionismus a důležitá aktivní obchodní bilance zahraničního obchodu. Bohatství země se určuje množstvím vlastněných drahých kovů, které jsou získávány z kolonií.
Když na trhu práce poptává jedna velká firma? a) monopson b) monopol

Cykly od nejkratšího - Kitchinovy, Juglarovy, Kondratěvovy
Předběžné konjukturální ukazatele - počet stavebních povolení, počty přijatých zakázek
Karel Engliš- a) autor Můj plán, b)teleologická metoda, c) zastánce deflační politiky
Indiv. nabídka práce - a) vztah mezi mzdou a prací, b) porovnání nákladů a přínosu ze zaměstnání dodatečného zaměstnance, c) vytváří domácnosti
Diskrétní opatření - a) nemá zpoždění, b) působí dlouhodobě, c) jednorázové opatření vlády
Snížení minim. rezerv - a) exp. monetární (SNÍŽENÍ REZERV!), b) fiskální, c) restr.monetární (tohle by to bylo u zvýšení rezerv)
Raný středověk - učení církevních autorit
Inflace v desítkách %- a) mírná, b) plíživá, c) pádivá
Keynesiánství - a) soustředí se na firmy, b) mikro, c)makroekonomii
Dávky na základě ekvivalence ale i solidarity - a) adresné, b) zásluhové, c) univerzální

Rašínova měnová reforma – 1919 – měla za úkol oddělit československé peněžní oběživo od toho z ostatních částí bývalého R-U. Okolkování asi poloviny peněž v poměru 1:1, zbytek stažen jako nucená státní půjčka a vydání dluhopisů na jméno.

Témata, do kterých materiál patří