Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zkouška 2020

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (352.66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Vypracované otázky ke zkoušce             


Občanské právo


MP410Zk

Právnická fakulta Masarykovy univerzity


2020

OBSAH

1. Právo veřejné a soukromé. Pojem  předmět. 

1

2. Zásady soukromého práva. 

2

3. Systém občanského práva. Systematika občanského zákoníku. 

3

4. Normy občanského práva. Interpretace a aplikace. 

5

5. Prameny českého občanského práva. Intertemporální ustanovení.

6

6. Právní skutečnosti v občanském právu.   

7

7. Právní jednání. Druhy a výklad právních jednání.   

8

8. Vznik, následky a náležitosti právních jednání.   

10

9. Následky vad právních jednání.   

11

10. Čas v soukromém právu.  

12

11. Promlčení a prekluze: pojem, podstata, odlišnosti. 

13

12. Osoby v právním smyslu: členění, právní osobnost. 

15

13. Svéprávnost člověka. Podpůrná opatření.  

17

14. Osoby blízké, příbuzenství, statusové poměry rodinné.  

18

15. Právní osobnost a její ochrana.   

19

16. Pojmové a identifikační znaky právnických osob. Kategorizace. 

20

17. Vnitřní poměry, jednání za právnickou osobu.   

22

18. Ustavení, vznik, zrušení, přeměna a zánik právnické osoby. 

23

19. Korporace. Spolek. 

24

20. Fundace: nadace, nadační fond. Ústav.   

25

21. Zákonné a smluvní zastoupení. Opatrovnictví.   

26

22. Věc v právním smyslu. Součást a příslušenství věci. 

28

23. Ochrana subjektivních práv. Nárok, naturální ochrana.   

29

24. Absolutní majetková práva: věcná práva. 

30

25. Vlastnické právo: ochrana, nabývání, zánik. Sousedské právo. 

31

26. Spoluvlastnictví.    

34

27. Držba. Posesorní ochrana. 

36

28. Služebnosti. Reálná břemena. Právo stavby.    

37

29. Zástavní právo. Zadržovací právo.  

38

30. Správa cizího majetku. Svěřenský fond.  

39

31. Dědické právo. Předpoklady dědění. 

40

32. Dědické tituly. Pořízení pro případ smrti.  

42

33. Dispozice s dědictvím.   

44

34. Nepominutelný dědic. Povinný díl. Vydědění.   

45

35. Dědictví. Pozůstalost. Povinnost hradit zůstavitelovy dluhy. 

46

36. Závazky: pojem, třídění, obsah.   

47

37. Dělení závazků: podle subjektů, podle předmětu plnění. 

49

38. Smlouva: pojem, vznik, druhy, obsah, forma, účinky.   

50

39. Závazky ze smluv uzavřených se spotřebitelem. 

51

40. Změny v obsahu závazků . 

52

41. Změny v osobě věřitele nebo dlužníka.   

53

42. Utvrzení dluhů. 

54

43. Zajištění dluhů.    

Témata, do kterých materiál patří