Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro právníky (MP416Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP416Zk - Filozofie pro právníky, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1_kapitola_CO_JE_PRAVNI_FILOZOFIE Neznámý 05.07.2020 23:02 2
Filda-tisk-40stran Neznámý 05.07.2020 23:02 2

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:porozumět a vysvětlit základní kategorie a problémy právní filosofie;použít informace o vývoji právního myšlení k lepšímu prozumění teoretických základů práva;vysvětlit aktuální problémy právní filosofie: cíl právní regulace, právo a spravedlnost, aktuální otázky ochrany lidských práv;

Osnova

- K čemu je právní filosofie?-Přirozené právo versus pozitivní právo: Analýza základních kategorií a modelů jejich vztahu;-Kritika právního pozitivismu;-Otázka právního formalismu a platnosti práva-Pravidla versus principy;- Systémové versus diskursivní pojetí práva;- Teorie právní interpretace a argumentace- Právo a spravedlnost. Základní kategorie;- Význam teorie spravedlnosti pro současné právní myšlení;- Filosofické základy lidských práv: právo na život, právo na vlastnictví, právo být jiným;- Aktuální otázky diskriminace;

Literatura

povinná literaturaHOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 80-86898-96-2. infoÚvod do právní filozofie :(základní pojmy). Edited by Tatiana Machalová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 162 s. ISBN 80-210-1829-1. infodoporučená literaturaMACHALOVÁ, Tatiana . Tradice a perspektivy racionalistického právního myšlení : analýza Kantova a Habermasova pokusu o záchranu racionality práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 342 s. Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 282. ISBN 80-210-3606-0. infoneurčenoHLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 348 s. ISBN 9788073803032. info

Požadavky

NOW_LIMIT ( MP416Z Filozofie pro právníky - sem. ) || MP416Z Filozofie pro právníky - sem. || CM416Z Filozofie pro právníky - sem. Filosofie pro právníky patří k základním teoretickým disciplínám. Výuka je koncipována jako výklad základních kategórii a problémů právní filosofie.

Garant

doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.