Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Pracovní právo II (MP502Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP502Zk - Pracovní právo II, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Otázky ke zkouškám 2019-2020 Neznámý 05.07.2020 23:19 1
Testové odpovědi 2 Neznámý 05.07.2020 23:18 1
Zápisky Neznámý 05.07.2020 23:19 2

Další informace

Cíl

Cílem je navázat na znalosti získané v předmětu Pracovní právo I. Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit otázky pracovní doby, překážek v práci, včetně náhrady mzdy. Bude schopen porozumět mzdovému systému u zaměstnavatele, vysvětlit systém cestovních náhrad. Bude schopen posoudit odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele, náhradu škody. Rozpozná pracovní úraz.Bude rozumět procesu kolektivního vyjednávání a formulovat základní ujednání kolektivní smlouvy.

Osnova

Skončení pracovního poměru, obecné podmínky.Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru.Výpověď.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.Prevence a odpovědnost v pracovním právu.Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci.Odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání.Riziko v pracovním právu a odpovědnost za hospodářské riziko.Kolektivní pracovní právo.Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva.Odborová organizace, její právní postavení.Kolektivní pracovní spory a jejich řešení.

Literatura

KOMENDOVÁ, Jana . Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o, 2009. 158 s. Právo. ISBN 978-80-7418-022-4. infoHRABCOVÁ, Dana , Milan GALVAS a Pavel PRUNNER . Sociální dialog, vyjednávání v teorii a praxi. První vydání. Brno: Koedice nakladatelství Doplněk a Právnické fakulty MU, 2008. 224 s. Edice učebnic právnické fakulty MU č. 420. ISBN 978-80-210-4773-0. infoPracovní právo. Edited by Miroslav Bělina. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxxiii, 53. ISBN 978-80-7179-672-5. info

Požadavky

( NOW ( MP502Z Pracovní právo II seminář ) || MP502Z Pracovní právo II seminář ) && ( MP404Z Pracovní právo I || CM404Z Pracovní právo I )

Garant

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Vyučující

doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.JUDr. Jana Komendová, Ph.D.JUDr. Jana Zachovalová, Ph.D.Mgr. Jan Horecký, Ph.D.JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.