Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mezinárodní právo soukromé II (MP601Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP601Zk - Mezinárodní právo soukromé II, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Judikatura Neznámý 05.07.2020 23:35 4
MPS Kutálkoviny Neznámý 05.07.2020 23:35 4
postup MPS Neznámý 05.07.2020 23:35 1
Postup pro určení práva rozhodného Neznámý 05.07.2020 23:35 1
Postup pro určení sudiště Neznámý 05.07.2020 23:35 1
Shrnutí MPS Neznámý 05.07.2020 23:35 1
Výpisky z učebnice k zápočtu Neznámý 05.07.2020 23:35 1

Další informace

Cíl

Obsahem předmětu mezinárodní právo soukromé II je problematika mezinárodního práva procesního a mezinárodního rozhodčího řízení. Student by měl být schopen porozumět systému právních norem, měl by být schopen na základě nabytých znalostí určit pravomoc soudů v případech s mezinárodním prvkem, odvodit podmínky pro výkon soudních rozhodnutí, formulovat rozhodčí smlouvu, určit postup v řízení a analýzovat podmínky uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Osnova

Vymezení evropského justičního prostoru. Komunitarizace mezinárodního práva soukromého - prameny, interpretace. Rozbor Římské úmluvy o právu rozhodném pro smlouvy. Rozbor Bruselského nařízení o pravomoci soudů a výkonu soudních rozhodnutí. Rozbor dalších připravených či připravovaných úprav v této oblasti. Směrnice a jejich mezinárodní rozměr. Luganská úmluva o pravomoci soudů a výkonu soudních rozhodnutí. Mezinárodní rozhodčí řízení. Způsoby řešení sporů mezi mezinárodními obchodníky. Mezinárodní rozhodčí smlouva. Právo rozhodné. Rozhodčí nález. Uznání a výkon rozhodčího nálezu.

Literatura

ROZEHNALOVÁ, Naděžda . Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. druhé. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. 386 s. učebnice, druhá, aktualizovaná, rozšířená. ISBN 978-80-7357-324-9. infoROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ . Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 401 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; č. 262. ISBN 80-210-3054-2. info

Požadavky

( NOW ( MP601Z MPS II - sem. ) || MP601Z MPS II - sem. || MP602Z MPS II: MPS v JP sem ) && ( MP504Z Mezinárodní právo soukromé I || MP504K Mezinárodní právo soukromé I )Základním předpokladem pro absolvování tohoto předmětu je absolvování předmětu Mezinárodní právo soukromé I. Vhodným předpokladem pro studenty jiných fakult je absolvování přemětu Občanské právo a Obchodní právo.

Garant

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Vyučující

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.JUDr. Klára Drličková, Ph.D.JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.Mgr. Iveta Rohová