Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Kosmova doba a románské umění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17.35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Pol. 11. století – pol. 12. století

 • BŘETISLAV I. (+1054)

 • Synové – Spytihněv – na trůn

 • Vratislav – Olomouc

 • Konrád – Brno

 • Ota – Znojmo

 • Jaromír – biskup

 • Spytihněv II. (1054 – 1061)

 • Zrušil otcovo rozdělení moci

 • Vratislav utíká za matku Jitkou

 • Konrád a Ota obdrželi dvorské úřady (komorník, stolník)

 • Vzal si uherskou princeznu

 • Církevní výstavba – novostavba chrámu sv. Víta v Praze 1060 (trojlodní bazilika)

 • Vyhnal staroslovanské mnichy z kláštera na Sázavě (Benediktýni – založeni Prokopem už za vlády Oldřicha)

 • Získal od papeže právo nosit biskupskou myrtu (ale nevíme proč, k čemu sloužila, byla

 • Vratislav II. (1061 – 1092)

 • Návrat otcova rozdělení – Ota – olomoucký úděl; Konrád – jižní úděl (Brno a Znojmo)

 • V říši zmatky – nežádal o leno

 • Problém s Jaromírem – nechtěl být knězem →násilné vysvěcení na Jáhna (pak utekl do Polska)

 • Manželka Svatava z Polska

 • 1063- zřízení Moravského biskupství – možná proti bratru Jaromírovi

 • + 1067 Šebíř – nástup Jaromíra → spory mezi bratry

 • Budování nového knížecího sídla – Vyšehrad – tam kapitula =sbor duchovní

 • Spadala pod papeže ne biskupa (Jaromíra)

 • 1085 – zisk královské koruny – ale jen pro sebe

 • V říši boj o investituru →využití – Vratislav se postavil na stranu Jindřicha III. → zisk královské koruny KRÁL VRATISLAV I. →vytvoření kodexu vyšehradského

 • Držel části Lužice (Budyšínsko a Zhořelecko)

 • Po smrti Vratislava →Konrád I. (1092) – vládl jen chvíli, umírá

 • Jižní úděl synové Oldřich a Litold

 • Olomoucký úděl Otovi synové Svatopluk a Otík

 • BŘETISLAV II. (1092 – 1100)

 • syn Vratislava

 • poprvé pokus o použití seniorátu

 • snaha prosadit na trůn svého bratra Bořivoje

 • úkladně zavražděn → boje o trůn

 • BOŘIVOJ II.

 • Neustále boje s ostatními kandidáty

 • Bratr Břetislava

 • SVATOPLUK (1107 – 1109)

 • Olomoucký údělný kníže, syn Oty

 • 1108 – vyvraždění Vršovců

 • Byl zavražděn

 • VLADISLAV I. (1110 – 1125)

 • Boje se sourozenci, Soběslav vyhnán do Polska

 • Syn Vtarislav

 • 1125 – onemocněl – usmíření se Soběslavem

 • SOBĚSLAV (1125)

 • Neměl na trůn nárok

 • V Čechách bordel – Ota II. Olomoucký – nárok na trůn, pomoc říšského krále Lothara II.

 • Bitva u Chlumce – 1125

 • Ota + Lothar x Soběslavovi

 • Ota padl, Lotharovo vojsko obklíčeno →navržen mír Lotharovi – formální lenní vztah

 • Uklidnění vnitřních poměrů

ROMÁNSKÉ UMĚMÍ

 • 11. – 13. století

 • Šíření z Italie zároveň s vírou → stavba rotund a kostelů

 • Hlavně na území pod vlivem římskokatolické církve

 • Významné křtitelnice – zde probíhaly pasterizace

 • Rotundy – sv. Jiří na Řípu

 • Sv. Kateřiny ve Znojmě

 • Sv. Martina v Praze na Vyšehradě

 • Basilika sv. Prokopa v Třebíči

 • Malby, sochy

Témata, do kterých materiál patří