Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12-třicetiletá válka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20.84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12.

Třicetiletá válka

 • 1618–1648

Charakteristika doby

 • Příčiny :

 • Boj evropských zemí o politickou nadvládu – Habsburkové chtějí ovládnout celou Evropu – měli české země, Rakousko)

 • Náboženský problém – vyvrcholení boje mezi katolíky a protestanty

 • Válka začala stavovským povstáním v Čechách

 • dění v Evropě ovlivňoval také boj o moc mezi nizozemskými provinciemi a Španělskem (nizozemská revoluce)- Nizozemí +Belgie x Španělsku (Habsburkové) -lidé nechtějí být součástí habsburské monarchie-nechtějí katolictví

 • Vlastní mocenské zájmy hájila také katolická Francie, která se z obavy z přílišné rozpínavosti Habsburků připojila k protestantům

Rozložení sil

 • Katolická liga

 • Španělská a rakouská větev Habsburků

 • Bavorsko

 • Sasko

 • Část Německa, které vedl Maxmilián Bavorský

 • Protestanská unie

 • Druhá část Německa – luteráni, vedl je Fridrich Falcký

 • Norsko

 • Finsko

 • Dánsko

 • Francie

 • Nizozemí

 • Česká stavovská opozice

Etapy bojů

 1. Válka česko-falcká (1618–1623)

 2. Válka dánská (1625–1629)

 3. Válka švédská (1630–1635)

 4. Švédsko-francouzská válka (1635–1648)

Válka česko-falcká

 • První roky války probíhaly především na území českého království a rakouského arcivévodství, kde povstání proti Habsburkům začalo. Cíl povstání: posílení moci stavů a změnu náboženských poměrů.

 • Příčiny – porušování Rudolfova majestátu.

 • Do čela se dostalo radikální křídlo – Jindřich Matyáš Thurn, Václav Budovec z Budova, Ondřej Šlik, Kryštof Harant) - 23.5.1618 – delegace na Pražský hrad –2.pražská defenestrace– místodržící vyhozeni

 • Matyáš byl sesazen, králem byl zvolen Friedrich Falcký (1619-1620 – „zimní král“).

 • Bitva na Bílé hoře 1620 – porážka stavovského vojska ,Friedrich Falcký uprchl

 • Důsledky : Po porážce –konfiskace majetku do rukou cizí, nebo Habsburkům věrné šlechty (Albrecht z Valdštejna, Lichtenštejnové…)

 • 21.6.1621 poprava 27 účastníků odboje na Staroměstském náměstí ( Šlik, Budovec, Kryštof Harant-popravoval kat Mydlář).

Válka dánská

 • Císař najal jako hlavního vojevůdce Albrechta z Valdštejna ( získal poté náš zámek v MH ,když se konfiskoval majetek protestantům)

Válka Švédská

 • 1632bitva u Lützenu – Švédové (Gustav) x císařská armáda (Valdštejn)-Gustav zemřel

Švédsko-francouzská válka

 • Francie již delší dobu podporovala protestantskou stranu finančně, přestože to byla země katolická. Panovaly zde totiž obavy z přílišné rozpínavosti Habsburků

 • 1648 se Švédů povedlo nečekaným útokem dobýt část Prahy na levém břehu Vltavy. Při tomto přepadu byly uloupeny cenné umělecké Rudolfínské sbírky z Pražského hradu

Konec války a její důsledky

 • Žádná strana nezískala převahu, obě utrpěly velké ztráty

 • Žoldnéři olupovali vesničany i měšťany

 • Šířily se hodně choroby – cholera, mor

 • V roce 1644 byla ve městech Osnabrück a Münster ve Vestfálsku (severozápadní Německo) zahájena mírová jednání

 • V roce 1648 -Byla uzavřená dohoda Vestfálský mír

 • Vestfálský mír znamenal příklon k absolutismu a také striktní dodržování pravidla „čí země, toho náboženství“ -Ve většině zemí to znamenalo návrat ke katolickému náboženství

 • Nastala doba rekatolizace, lidé byli pronásledováni kvůli náboženskému přesvědčení , mnoho z nich emigrovalo – Jan Amos Komenský.

Témata, do kterých materiál patří