Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3verze_Dějepis

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78.45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Osobnosti kultury:

Václav Brožík - malíř, téma národní minulosti

Josef Václav Myslbek – pomník knížete Václava v Praze na Václavském náměstí

Antonín Slavíček – malíř

Josef Mánes - malíř

Bedřich Smetana – hudební skladatel, cyklus Má vlast, Prodaná nevěsta

Antonín Dvořák – hudební skladatel, opera Rusalka, symfonie Z Nového světa

Jan Neruda - spisovatel

Svatopluk Čech – spisovatel

Jaroslav Vrchlický – básník

Umělci – oslavovali český národ a jeho slavnou minulost.

45.

Habsburská monarchie na počátku 20. století

Řada problémů -národnostní nesnášenlivost – spory mezi národy – oslabovaly HM

-špatná hospodářská situace (nespokojenost dělníků, stávky)

-sociální otázka – napětí mezi chudými a bohatými vrstvami

- politická práva dělníků, životní podmínky, možnosti vzdělání

Volební reforma:

1907 – první volby podle všeobecného a rovného hlasovacího práva pro muže starší 24 let

Roste význam veřejného mínění – novináři (žurnalistika)

Politické strany: agrární strana, sociální demokracie, mladočeši, strana národně sociální

Firmy – oslovování zákazníků – využívání reklamy (noviny, obchody, plakáty, fasády domů)

Demokratizace = zpřístupnění širším vrstvám (státní správa, kultura)

-zmírňovala společenské rozdíly

-v módě, v trávení volného času

-v oblibě sport, biograf

46.

Emancipace změnila postavení žen – ženská práva

Role mužů a žen v rodinách pevně stanovena

-muž: finanční zabezpečení, reprezentace na veřejnosti

-žena: domácnost, výchova dětí

-pracující ženy – služky, dělnice v továrnách

-méně kvalifikovaná a hůře placená práce

-dívky – omezený přístup k vyššímu vzdělání

-bez politických práv

Snaha o emancipaci = zrovnoprávnění, získání společenské nezávislosti, vymanění z podřízenosti muže

Eliška Krásnohorská- básně, próza, operní libreta

-průkopnice ženského vzdělávání – 1890 – 1. dívčí gymnázium Minerva

Ema Destinová – operní pěvkyně, světová proslulost

Snaha o zrovnoprávnění žen: -ženské spolky1865 Americký klub dam v Praze

-založil Vojtěch Náprstek

-pořádal přednášky, výlety, představen šicí stroj

Po dlouholetém úsilí ženy pracovaly jako: vychovatelky, učitelky, telefonistky, telegrafistky, úřednice, podnikatelky, první lékařky.

Domáhání politických práv: VB, USA – hnutí sufražetek = bojovnice za volební práva žen

-divoké demonstrace, útoky proti politikům

1903 Marie Curie-Sklodowská -1. žena v dějinách získala doktorát z fyziky, Nobelovu cenu.

47.

Objevitelé neviditelného světa

Fyzika:

Wilhelm Conrad Röntgen – německý fyzik, 1895 objev rentgenového záření

Marie Curie-Sklodowská – polský fyzik + manžel – Francouz Pierre Curie

-pokusy s různými látkami

-objev neznámých chemických prvků, některé vydávají záření

Témata, do kterých materiál patří