Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Pojištění -Pojištění = přesun rizika. Proti rizikům je třeba se schránit – pojistit. Za přesun rizika se považuje přesun negativních dopadů z ekonomického subjektu na speciální instituce – pojišťovny. -Představuje nevýrobní odvětví ekonomiky zabezpečující finanční vyloučení negativních důsledků nahodilosti (většinou ve formě a.s.) Dozor a zájmy -Pojišťovny dělíme na specializované a univerzální. -Dozor vykonává ministerstvo financí a spočívá v: Povolání pojistné činnostiKontrola a dodržování právních předpisů a schopnost likvidity pojišťovatelů. -Uzavírání pojistných smluv, vyplácení náhrad škod, poradenské služby, vybírání pojistného -Pojišťovna se zajišťuje pro případ hromadných plnění, pojistí se u jiných pojišťoven, rozdělí se s nimi o pojistné a za to oni se pak podílí na náhradě škod -Snaží se zajistit, aby nedocházelo k pojistným událostem: reklama, školení klientů… Hlavní činnosti pojišťovny -- poradenská činnost Druhy pojišťoven -Zdravotní – VZP, Hutnická zaměstnanecká poj., Revírní bratrská pokladna. -Sociální – OSSZ, Česká správa sociálního zabezpečení. -Komerční – Česká pojišťovna, Allianz, Generali, Komerční pojišťovna, Čská podnikatelská pojišťovna. -Zajišťovny – Munich RE, Swiss RE, Allianz. Členění pojištění podle formy Zákonné -Pojištění automaticky uzavřeno ze zákona, které je povinné pro všechny občany. - Neuzavírá se žádná pojistná smlouva, pro všechny platí stejná pravidla. -Např. zdravotní pojištění, sociální pojištění, pojištění organizace za škodu. Smluvní -Sepisujeme pojistnou smlouvu -Není povinné, určujeme si podmínky - Např. Životní pojištění, pojištění proti odcizení, proti živelným pohromám. Povinně-smluvní -Typické v takových oblastí, kde je zvýšené nebezpečí, že ohrozíme ostatní -Uzavíráme smlouvu -vybíráme pojišťovnu - Klient si obsah smlouvy volí sám, podmínky nejsou stejné. -Je povinné -Např. povinné ručení. Předpoklady pro vznik pojištění -škoda vznikne náhodně - jde přesně stanovit jaká rizika na sebe pojišťovna přebírá -jde stanovit cena těchto rizik (z toho se poté stanoví výše pojistného) Pojištění dělíme podle: Podle tvorby rezerv -Rizikové pojištění – neví se, kdy pojistná událost vznikne -Rezervotvorné pojištění – víme, kdy pojistná událost vznikne (životní a důchodové pojištění) Podle odvětví -Neživotní–majetku a odpovědnosti -Životní – úrazové, úmrtní, dožití Podle druhů - Pojištění majetku Pojištění domácností -2/3 domácností v ČR je takto pojištěno - Domácnosti jsou pojištěny především proti požáru, povodním, vichřicím = živelným pohromám -Je v něm zahrnuto pojištění vybavení domu - Hradí škody na věcech, které jsou součástí budovy (nábytek, elektronika) Pojištění staveb -Budovy, ploty, stavby… -Škody na nemovitosti jako takové - Pojistné plnění je odvozeno od hodnoty celého majetku -Pojištění proti vandalismu a živelným pohromám. Pojištění havárie motorových vozidel Havarijní pojištění je dobrovolné - Předmětem jsou motorová vozidla a předmětem plnění je krádež, havárie, vandalismus. Pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel Povinné ručení -Je povinné ze zákona - Musí ho platit všichni majitelé motorových vozidel - Povinné znamená, že jej musí uzavřít každý majitel nebo spolumajitel motorového vozidla, z pojistky je zaručena náhrada škody, kterou způsobíme na cestách jiným -Pokud majitelpovinné ručení neuzavře, může dostat pokutu -Pojišťovna uhradí škody na zdraví (včetně úmrtí) i majetku -Škodu pojišťovna uhradí poškozenému vždy, ale pokud jste například řídili pod vlivem alkoholu nebo drog, vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu, měli jste zákaz řízení nebo jste škodu způsobili úmyslně, bude po vás pojišťovna vyplacenou částku vymáhat. Pojištění odpovědnosti za škody obyvatelstva -Chrání nás před náklady vzniklými v důsledku zranění jiných osob, nebo poškození cizího majetku, které jsme způsobili -Náhradu za tyto škody pak poškozeným vyplácí pojišťovna. Pojištění průmyslu a podni

Témata, do kterých materiál patří