Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25.62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Pojištění

-Pojištění = přesun rizika. Proti rizikům je třeba se schránit – pojistit. Za přesun rizika se považuje přesun negativních dopadů z ekonomického subjektu na speciální instituce – pojišťovny.

-Představuje nevýrobní odvětví ekonomiky zabezpečující finanční vyloučení negativních důsledků nahodilosti (většinou ve formě a.s.)

Dozor a zájmy

-Pojišťovny dělíme na specializované a univerzální.

-Dozor vykonává ministerstvo financí a spočívá v:

  • Povolání pojistné činnosti

  • Kontrola a dodržování právních předpisů a schopnost likvidity pojišťovatelů.

-Uzavírání pojistných smluv, vyplácení náhrad škod, poradenské služby, vybírání pojistného

-Pojišťovna se zajišťuje pro případ hromadných plnění, pojistí se u jiných pojišťoven, rozdělí se s nimi o pojistné a za to oni se pak podílí na náhradě škod

-Snaží se zajistit, aby nedocházelo k pojistným událostem: reklama, školení klientů…

Hlavní činnosti pojišťovny

- pojišťovací činnost
- zajišťovací činnost
- zábranná činnost - pojišťovna se snaží předcházet nehodám
- asistenční služba - pomáhá pojištěným, když jsou v nouzi
- poradenská činnost

Druhy pojišťoven

-Zdravotní – VZP, Hutnická zaměstnanecká poj., Revírní bratrská pokladna.

-Sociální – OSSZ, Česká správa sociálního zabezpečení.

-Komerční – Česká pojišťovna, Allianz, Generali, Komerční pojišťovna, Čská podnikatelská pojišťovna.

-Zajišťovny – Munich RE, Swiss RE, Allianz.

Členění pojištění podle formy

Zákonné

-Pojištění automaticky uzavřeno ze zákona, které je povinné pro všechny občany.

- Neuzavírá se žádná pojistná smlouva, pro všechny platí stejná pravidla.

-Např. zdravotní pojištění, sociální pojištění, pojištění organizace za škodu.

Smluvní

-Sepisujeme pojistnou smlouvu

-Není povinné, určujeme si podmínky

- Např. Životní pojištění, pojištění proti odcizení, proti živelným pohromám.

Povinně-smluvní

-Typické v takových oblastí, kde je zvýšené nebezpečí, že ohrozíme ostatní

-Uzavíráme smlouvu

-vybíráme pojišťovnu

- Klient si obsah smlouvy volí sám, podmínky nejsou stejné.

-Je povinné

-Např. povinné ručení.

Předpoklady pro vznik pojištění

-škoda vznikne náhodně

- jde přesně stanovit jaká rizika na sebe pojišťovna přebírá

-jde stanovit cena těchto rizik (z toho se poté stanoví výše pojistného)

Pojištění dělíme podle:

Podle tvorby rezerv

-Rizikové pojištění – neví se, kdy pojistná událost vznikne

-Rezervotvorné pojištění – víme, kdy pojistná událost vznikne (životní a důchodové pojištění)

Podle odvětví

-Neživotní – majetku a odpovědnosti

-Životní – úrazové, úmrtní, dožití

Podle druhů

- Pojištění majetku

Pojištění domácností

-2/3 domácností v ČR je takto pojištěno

- Domácnosti jsou pojištěny především proti požáru, povodním, vichřicím = živelným pohromám

Témata, do kterých materiál patří