Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25.62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-Je v něm zahrnuto pojištění vybavení domu

- Hradí škody na věcech, které jsou součástí budovy (nábytek, elektronika)

Pojištění staveb

-Budovy, ploty, stavby…

-Škody na nemovitosti jako takové

- Pojistné plnění je odvozeno od hodnoty celého majetku

-Pojištění proti vandalismu a živelným pohromám.

Pojištění havárie motorových vozidel

Havarijní pojištění je dobrovolné

- Předmětem jsou motorová vozidla a předmětem plnění je krádež, havárie, vandalismus.

Pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel

Povinné ručení

-Je povinné ze zákona

- Musí ho platit všichni majitelé motorových vozidel

- Povinné znamená, že jej musí uzavřít každý majitel nebo spolumajitel motorového vozidla, z pojistky je zaručena náhrada škody, kterou způsobíme na cestách jiným

-Pokud majitel povinné ručení neuzavře, může dostat pokutu

-Pojišťovna uhradí škody na zdraví (včetně úmrtí) i majetku

-Škodu pojišťovna uhradí poškozenému vždy, ale pokud jste například řídili pod vlivem alkoholu nebo drog, vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu, měli jste zákaz řízení nebo jste škodu způsobili úmyslně, bude po vás pojišťovna vyplacenou částku vymáhat.

Pojištění odpovědnosti za škody obyvatelstva

-Chrání nás před náklady vzniklými v důsledku zranění jiných osob, nebo poškození cizího majetku, které jsme způsobili

-Náhradu za tyto škody pak poškozeným vyplácí pojišťovna.

Pojištění průmyslu a podnikatelů

-Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik

- Může obsahovat pojištění: živelní, havarijní, proti odcizení, staveb, dopravní, odpovědnost za výrobky (důležité pro podnikatele)

Zemědělské pojištění

-Plodiny – vztahuje se na jejich poškození jarními mrazy nebo živelnými událostmi.

-Hospodářská zvířata – před škodami v důsledku nemocí nebo úrazu hospodářských zvířat.

-Lesy

Sdružená pojištění

-Sjednáním několika druhů pojištění v jedné smlouvě

-Jednou smlouvou se lze poměrně dobře chránit proti různým rizikům

- Např. sdružené pojištění domácnosti pojišťuje celé zařízení domácnosti proti rizikům živelným, odcizením, příp. pojištění všech členů domácnosti.

Pojištění osob

-Chrání rodiny především před důsledky úrazu, vážných nemocí, ztrátou příjmu, příp. při úmrtí napomáhá nahradit zdroj příjmů pozůstalých.

-Lze sjednat výplatu jednorázově nebo formou důchodu.

Úrazové pojištění

-Lze ho sjednat buď samostatně, nebo jako připojištění k životnímu pojištění

- Kryje riziko, že se pojištěný zraní a dojde tak k přechodnému nebo trvalému poškození zdraví. ---------Vyplácené pojistné plnění může pomoci zmírnit následky úrazu, např. výpadek příjmu.

Životní pojištění

-Může buď pouze krýt riziko, nebo slouží jako jedna z forem spoření

- Např. rizikové životní pojištění, investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění.

Témata, do kterých materiál patří