Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. AT THE DOCTORS

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

20. AT THE DOCTORS Health is state of complete physical, mental and social well-being. If we want be healthy, we are invited the GP ( general practitioner) on having regular check. We can also suffer from illnesses beginning with common childhood diseases as : measles, chickenpox, mumps,otitis.Usually we suffer from common infections such as : cold, flu, angina, indigestion and other illnesses and disorders. However, the situation may sometimes be more serious and needs special treatment in the hospital, it are for example heart attack, appendicitis, breakong an arm or leg, leukemia, diabetes, hepatitis and so on. There are diseases which still cannot be cured such as cancer or AIDS( Acquired Immune Deficiency Syndrome ). That’s why is that much important prevention. When we are ill we go to consult a doctor. In the admission room the nurse look for our card. Doctor asks what is troubling us. He prescribes for our treatment and writes out a prescription. Prescriptions are made of chemist or pharmaceutical industry. There are different kinds of medicines. For examples for injections, pills, tablets, powders, drops, oils, creams and so on. Recently, homeopathic medicaments have become very popular. Some medicaments can be bought without prescription. PŘEKLAD : Zdraví je stav plné fyzické, psychické a sociální pohody. Pokud chceme být zdravý, navštěvujeme praktického lékaře na preventivních prohlídkach. Mužeme taky trpět nemocemi začinajícimi z běžných dětských nemoci jako jsou spalničky, neštovice, příušnice, zánět středouši. Obvykle trpíme z obyčejných infekci jako nachlazení, chřípka, angína, travicí potíže a jiné onemocnění a poruchy. Avšak situace někdy muže být více vážná a potřebuje speciální léčbu v nemocnici, to jsou například infarkt, apenditis, zlomená ruka nebo noha, leukemie, DM, hepatitis atd. Jsou nemoce, které ještě nemůžou být léčeny takový jako rakovina a AIDS. Proto je tak moc důležitá prevence. Pokud jsme nemocní, půjdeme se poradit s lékařem. V příjimací mistnosti sestra najde naší kartu. Lékař se zeptá, co nás trápí. Nařídí pro nás léčbu a napiše nam recept. Recepty jsou vyráběny lékarníkem nebo farmaceutickou společnosti. Jsou různé druhy léku. Například pro injekce, pilulky, tablety, prášky, kapky, oleje, krémy atd. V poslední době homeopatika se stávají velmi oblíbenými. Některé léky se mužou koupit bez receptu.

Témata, do kterých materiál patří