Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. THE USA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. THE USA The United States is a federal constitutional republic. It is situated at over 9 million square kilometres in the southern part of North America. The United States is the third largest country in the world. It borders with Canada in the north and Mexico in the south. Part of the USA are Alaska and Hawaiian Islands. USA consists 50 states. The largest rivers are the Mississippi, the Missouri or the Colorado. The highest mountain is Mt. McKinley in Alaska. The great lakes are Michigen or Ontario make up the biggest reservoir of fresh water in the world. There are big variations of climate. Temperatures change from arctic cold to subtropical hot weather. The capital city is Washington D. C. . President of USA is George Walker Bush. Language is English. The American population is about 300 mil people. The currency is US dollar. The largest cities are New York, Los Angeles, Denver, Indianapolis, Las Vegas, Phoenix, San Francisco, San Diego, Sant Lake City. Religious in US are mainly Christian, Catholic and Protestant. National symbols are the national emblem of the Eagle, the anthem and the flag. The American flag consists of 13 white and red stripes, which symbolize the first 13 English colonies, and 50 white stars in a blue field, which symbolize the states of the USA. American cuisine uses Native American ingredients such as turkey, potatoes, corn, and squash. Popular icons are apple pie, pizza, and hamburgers. PŘEKLAD : Spojené státy americké je federální konstituční republika. Nachází se na přes 9 milionech km čtverečných v jižní části severní Ameriky. USA je 3. největší zemi na světě. Hraničí s Kanadou na severu a Mexikem na Jihu. USA obsahuje 50 státu. Části USA jsou Aljaška a Havajské ostrovy. Největší řeky jsou Missisipi, Missouri nebo Colorado. Nejvyšší hora je Mt. McKinley v Aljašce. Největší jezera jako Michiganské jezero nebo Ontario tvoří největší rezervoar pitné vody na světě. In USA je velké množství podnebí. Teploty se mění od artické zimy po subtropické horké počasí. Hlavní město je Washington D. C. . Prezident USA je George Walker Bush. Jazykem je angličtina. Americké populace je kolem 300 mil lidi. Měna je americký dolar. Největší města jsou New York, Los Angeles, Denver, Indianapolis, Las Vegas, Phoenix, San Francisco, San Diego, Sant Lake City. Náboženství jsou převážně křestanské, katolické a protestantské. Národní symboly jsou národní emblem orla, hymna a vlajka. Americká vlajka se skladá ze 13 bílých a červených pruhu, které symbolizují 11 anglické kolonie a 50 hvězd v bílém poli, které symbolizují státy USA. Americká kuchyně použivá přirozené americké ingredience jako krůta, brambory, kukuřice a tykev. Populární ikonou jsou jablečné koláče, pizzy a hamburgry.

Témata, do kterých materiál patří