Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Education - P

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. Edu cation school attendance – školní docházka school year, term – pololetí, semestr compulsory - povinné x optional = elective – volitelné major – hlavní obor, His major field / area is maths. = He has a major in maths. timetable = schedule – rozvrh lunch break lesson – hodina, classes – vyučování, lecture – přednáška , seminar – seminář marks = grades – známky evaluation – hodnocení get straight A´s - mít samé jedničky school report – vysvědčení exam – do exam (in …) = sit for an exam – dělat zkoušku, pass an exam – udělat, succeed - uspět, fail an exam – neudělat zkoušku write a test (in English / on present perfect sentences) – psát test z (předmětu) / na (téma) graduate from (university, secondary school) – úspěšně dokončit školu graduate - absolvent graduation exam = school-leaving exam = maturita exam degree – titul (Bachelor of Arts / Science / Education, Master of Arts / Business Administration,...) entrance exam – přijímačky apply for – podat si přihlášku na admit - přijmout pay attention – dávat pozor take notes – dělat si poznámky revise – opakovat si učivo cheat – povádět, copy from … - opisovat od …, bully – šikanovat, be in detention – být po škole be absent – chybět, cut classes = skip classes = play truant = play hooky – chodit za školu, be late curriculum – osnovy school fee – školné x scholarship=stipend=study grant - stipendium class register – třídnice class teacher, headmaster / headmistress = principle extracurricular activities = after-school activities – mimoškolní aktivity equipment: textbooks, exercise books, pencil case School buildings and school premises – školní areál: dining hall, school canteen, sports ground, playground, gym, reading room, lab, youth hostel, hall of residence = student hall = dorm(itory), lockers, Education and school pre-school education – nursery school, kindergarten primary school – 2 grades secondary school – grammar school, secondary school of …, vocational school/apprentice center tertiary education – university, college training courses state school x private school, church school The UK educational system school year- early September to mid July - three terms compulsory between the ages 5 – 16 private nursery schools (3 - 5) or nursery classes at state primary school - primary junior school (5 - 11) - secondary school (11 – 16) GCSEs at 16 - (public schools – velmi drahé soukromé školy) after 16: may leave school and start work or go on to study (2 years) A-levels or International Baccalaureate (6th-form college – maturitní nástavba) after 18 – FE (further education) – career based courses or HE (higher education) universities, colleges and institutes offering studies at degree level The US educational system varies in each state pre-school programme / kindergarten (4 – 6) grade (= elementary) school (6 – 10/12) junior high school or middle school (10 – 14) high (=secondary) school (14 – 18) high school report includes grades (grade point average), participation in extracurricular activities and SAT scores (Scholastic Aptitude Test) high diploma university (5 years) or college (2 years)

Témata, do kterých materiál patří