Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
07 Fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

07 Fyziologie rostlin Složení rostlinného těla vodaorganické látkyanorganické látkybiogenní prvky: makrobiogenní, mikrobiogenní, stopové Uhlík zdroj: CO2, HCO3-funkce: stavební Kyslík zdroj: kyslík ze vzduchu O2funkce: dýchání Vodík zdroj: vodafunkce: stavební Dusík zdroj: N2 (vzdušný dusík – bobovité rostliny), NO3, NH4+, z půdyfunkce: stavební, ovlivňuje růst rostliny Fosfor zdroj: z půdních roztoků HPO42-, H2PO4-funkce: metabolismus, stavební (ATP, NK,…) Síra zdroj: sírany z půdních roztokůfunkce: stavební SO42-, SO2 Draslík zdroj: draselné kationty rozpustné ve voděfunkce: metabolismus, otevírání a uzavírání průduchů Hořčík zdroj: hořečnaté kationty Mg2+funkce: součást chlorofylů, metabolismus Vápník zdroj: vápenaté sloučeninyfunkce: růst, metabolismus Železo zdroj: železnaté a železité kationty Fe2+, Fe3+funkce: metabolismus Hnojiva statková – hnůj, močůvkaprůmyslová – dusíkatá, fosforečná, draselná, vápenatá, kombinovaná (N, P, K) Minerální výživa rostlin uhlík, vodík, kyslíkostatní prvky ve formě iontů = půdní roztokionty z půdního roztoku jsou přijímány kořenovým vlášením pasivně – difuze prostorami v buněčných stěnách = apoplastická cesta aktivně – průnik cytoplazmatickými obsahy buněk přes cytoplazmatickou membránu = symplastická cesta (spotřebovává se ATP)rychlost příjmu živin je pozitivně ovlivňována intenzitou dýchánídusík – složka bílkovin, přijímán hlavně ve formě NO3- a méně ve formě NH4+fosfor – složka NK, ATP, koenzymů a fosfolipidů – složkou membránsíra – složka bílkovin, přijímána ve formě SO42-draslík a vápník – ve formě K+ a Ca2+, K+ zvyšuje obsah vody v protoplazmě, Ca2+ obsah snižujehořčík – součást molekuly chlorofylu, přijímán ve formě Mg2+makrobiogenní prvky – součást enzymů, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Co2+, Cl-, BO2-živiny mohou být přijímány také listy – hnojení na listhydroponie = pěstování rostlin v kompletních živných roztocích, pěstování zeleniny a květin ve sklenících Výživa rostlin Autotrofní organismy zdroj uhlíku: CO2fotoautotrofní: zdroj energie: sluneční záření (fotosyntéza) zelené rostliny, sinice, některé bakteriechemoautotrofní: zdroj energie: oxidace anorganických látek (sirné, železité, nitrifikační bakterie) Heterotrofní organismy zdroj uhlíku: organické látkyzdroj energie: organické látkyhouby, živočichové, většina bakterií, nezelené rostliny – podbílek šupinatý, hlístník hnízdáksaprofyté z odumřelých těl organismů většina hub a bakteriíparazité z živých organismů = hostitelů některé houby, živočichové, bakterie i rostlinyPARAZITISMUS U ROSTLIN: holoparazité nezelené rostliny hostiteli odebírají vodu, org. i minerální látky (haustoria) př. podbílek šupinatý, hlístník hnízdák, kokotice, rafflesia hemiparazité zelené rostliny, mají schopnost fotosyntézy hostiteli odebírají vodu a minerální živiny (haustoria) př. jmelí bílé, ochmetMIXOTROFIE: přechod mezi autotrofní a heterotrofní výživou hraniční, smíšený typ výživy masožravé rostliny lapací zařízení (přeměna listů) k chytání bezobratlých, hmyzu stanoviště s nedostatkem N a P př. rosnatka okrouhlolistá, lučnice, láčkovka, bublinatka, mucholapkaSYMBIÓZA oboustranně prospěšné soužití dvou organismů (autotrofa a heterotrofa) mykorhiza symbióza houbových vláken (= hyfy) s kořeny vyšších rostlin houba dodá vodu a minerály; rostlina dodá asimiláty u více než 90 % rostlin ektotrofní – hyfy do mezibuněčných prostorů endotrofní – hyfy do nitra buněk (vřesovcovité, vstavačovité) symbióza hlízkových bakterií s kořeny bobovitých rostlin rostlina dává asimiláty (org. látky s minerály vzniklé fotosyntézou) bakterie vážou vzdušný dusík rod Rhizobium (bobovité rostliny – hrách, fazol…) lišejníky symbióza heterotrofní houby (= mykobiont) s autotrofní řasou nebo sinicí (= fykobyiont) houba dodává vodu a minerální látky autotrofní složka dodává asimiláty př. dutohlávka sobí, terčovník zední Chloroplast a fotosyntetické pigmenty Chloroplast zajišťuje fotosyntézu u eukaryotických buněk – obsahuje chlorofylna povrchu dvojitá membránaobsahuje vlastní genom a proteosyntetický aparátstroma = vnitřní prostoruvnitř thylakoidy membránové útvary probíhá v nich světlá fáze fotosyntézy (syntéza ATP a NADPH) vnitřek = lumen grana = thylakoidy stohované pod sebouve stromatu lokalizovány enzymy zajišťující průběh temnostní fáze (Calvinův cyklus) a následné metabolické procesy (syntéza škrobu) Fotosyntetické pigmenty Chlorofyl zelený pigment obsažený v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách v průběhu fotosyntézy absorbuje energii světelného záření a použije ji k syntéze sacharidů z oxidu uhličitého a vodyFykobiliny slouží jako přenašeči světelné energie k chlorofylu u sinic, skrytěnek, rozsivek, hnědých řas, ruduch a krásnooček na povrchu thylakoidů tvoří struktury Fykobilizomy fykocyanin (modrá), fykoerythrin (červená), allofykocyanin (modrý, vzácnější)Karotenoidy barviva rostlin, hub, řas, mikroorganismů a žiočichů lipofilní organické látky ze skupiny tetraterpenoidů karoteny – červené barvivo xantofyly – kyslíkaté sloučeniny odvozené od karotenů, žluté barvivo v chromoplastech nebo navázané na vnitřní obalovou membránu chloroplastů a na membrány thylakoidů – chrání fotosyntetický aparát před poškozením antioxidační účinky Fotosyntéza biochemický proces, který má zásadní vliv na udržení života na Zemiprobíhá v chloroplastech autotrofních organismůprvní fotosyntetizující organismy: sinicedochází k přeměně světelné energie na energii chemických vazebsoubor složitých biochem. reakcí, při který za účasti slunečního záření a přítomnosti chlorofylu dochází k přeměně anorganických látek (H2O, CO2) na látky organické (sacharidy)FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INTENZITU FOTESYNTÉZY: vnější faktory: světlo – při rostoucí intenzitě světla se zvyšuje rychlost fotosyntézy, nadměrná intenzita světla však fotosyntetický aparát poškozuje koncentrace CO2 v ovzduší – podobná závislost jako u světla teplota – nejintenzivnější je většinou v rozmezí 25-30 °C voda – je pro fotosyntézu nezbytná, její nedostatek se projevuje uzavíráním průduchů, čímž je znemož

Témata, do kterých materiál patří