Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1-Etapy-vývoje-země-a-života

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (137.98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Etapy vývoje Země a života

Život

 • Zvláštní forma existence hmoty

  • Specifické strukturní uspořádání molekul (strukturní složitost) – organické látky

  • Funkční organizovanost

   • Nadřazené a podřazené molekuly (organely, buňky)

  • Živé soustavy jsou nerovnovážné a dynamické s nízkou entropií (neuspořádaností)

 • Základní jednotka = jedinec (organismus)

  • Prostorově a časově ohraničená soustava!

   • otevřený systém – přijímá a vydává látky do okolí

   • Uzavřený systém v prostoru ale komunikující s okolím – výměna látek

  • Omezená existence v čase

  • Vykonává všechny základní životní funkce, schopný samostatného života

  • V průběhu jeho existence dochází k vývoji (ontogenetickému) = vývin

 • Druh

  • Množina jedinců, geneticky příbuzných tak že jsou schopni křížení za vzniku plodného potomstva

  • Určitá míra společných znaků

  • Soubor populací

  • Mezidruhovému křížení brání reprodukčně izolační mechanismy (geografické a biologické – prezygotické, postzygotické)

 • Základní znaky živých soustav

  • Schopnost se rozmnožovat + dědičnost

  • Růst a vývin (ontogenetický) – přeměnou látek, stárnutí

  • Metabolismus (látkový a energetický)

   • Soubor reakcí katalyzovaných enzymy

   • anabolické a katabolické dráhy (organizovaný a integrovaný soubor biochemických reakcí související s energetickou přeměnou přijatých látek)

   • Nepřetržitá výměna látek, energie a informací s okolím – aktivní vztah k okolí

   • Energie chemických vazeb (část se mění na teplo, zbytek – volná E – schopna konat práci), či světelná E

  • Jednotné složení

   • Převažují organické makromolekuly (lipidy, bílkoviny, sacharidy, nukleové kyseliny) - biopolymery

  • Buněčná stavba (krom virů a spol)

   • Buňka = základní stavební a funkční jednotka (schopna samostatné existence?)

   • Člověk přes 250 typů buněk

  • Diferenciace

   • Výsledkem vysoká organizovanost a autoregulace

   • Funkčnost a účelnost orgánů a fungování jako celek

   • Všechny buňky mají stejné geny, ale „zapnou“ se jen nějaké, pro tvorbu určitých bílkovin (mnohobuněčná eukarya)

  • Homeostáza – stálé vnitřní prostředí

  • Dráždivost (schopnost přijímat a reagovat na podněty z okolí)

   • Autoregulace – změna a úprava životních jevů

   • Pohyb (bakterie – taxe, rostliny – tropismy a spol)

   • Aktivní vztah k okolí

  • Adaptace – nedědičná, krátkodobá (př. opálení)

  • Vývoj evoluční (fylogenetický) – přírodní výběr, sexuální výběr, mutace, genetický drift

  • Vztahy mezi organismy

Atomy – molekuly – makromolekuly – organely - buňky – tkáně/pletiva – orgány – orgánové soustavy – organismy – populace – společenstva (biocenózy) – ekosystémy – biosféra

 • 3 domény – bakteria, archea, eukarya

Stupně uspořádanosti živých soustav

 • Nebuněčné (viry, priony…)

 • Jednobuněčné

  • Prokaryota

  • Eukaryota

 • Kolonie, pokročilejší kolonie – cenobium (váleč koulivý)

Témata, do kterých materiál patří