Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1.Prvoci, Diblastica

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (6,71 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

red47;;;PRVOCI(Protozoa) Charakteristika: -heterotrofní výživa (organická potrava),eukaryotické jednobuněčně organismy Kladný význam:výchozí článek potravního řetězce,rozklad org.látek,horninotvorný význam Záporný význam:mnozí jsou parazité,původci onemocnění Stavba buňky prvoků: -povrch kryje cytoplazmatická membrána,vnitřní prostor vyplňuje cytoplazma: Ektoplazma-je vnější a homogenníEndoplazma-je vnitřní,řidší,má zrnitou strukturu Přehled jednotlivých organel: 1)Organely opory a ochrany a)buňka je nahá b)pelikula-zpevněná cytoplazmatická membrána (např.bičíkovci) c)schránka-vytváří se kolem buňky (např.paprskovci) 2)Organely pohybové a)bičíky (bičíkovci) b)brvy (nálevníci) c)panožky (kořenonožci) 3)Organely trávicí a)někteří prvoci trávicí organely nemají b)potravní vakuoly c)buněčná ústa,buněčný hltan,buněčná řiť (nálevníci) 4)Organely vylučovací a osmoregulační =pulzující (kontraktilní)vakuola,u sladkovodních,udržuje osmotický tlak,reguluje příjem a výdej vody 5)Organely smyslové a)stigma (světločivná skvrna)-u krásnooček,rozlišuje světlo a tmu b)neuromotorický aparát-u nálevníků,koordinuje pohyb brv 6)Organely umožňující rozmnožování Rozmnožování prvoků: 1)Nepohlavní a)dělení-podélné (bičíkovci)nebo příčné (nálevníci),mateřská buňka se rozpadá na dvě buňky dceřiné b)pučení-vyskytuje se u rournatec (nálevníci),mateřská buňka se rozpadá na dvě buňky dceřiné c)schizogonie– mateřská buňka se rozpadá na větší počet buněk dceřiných (výtrusovci) 2)Pohlavní a)kopulace=splynutí dvou buněk (bičíkovci,výtrusovci,kořenonožci) b)konjugace=dochází k výměně části jader (nálevníci) 3)Rodozměna (metageneze) = střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování,u parazitů (výtrusovci) Kmen:BIČÍKOVCI (Mastigophora) -mají pelikulu a bičíky,nepohlavně podélné dělení,pohlavně kopulace,součást planktonu Trypanosoma spavičná-v krvi savců,spavá nemoc (horečky),přenašeč moucha bodalka (tse-tse),k pohybu jí sloužíundulující membrána (=blána mezi bičíkem a pelikulou)Bičenka poševní-parazituje v pochvěa močových cestách,nemoc trychomoniáza BI Lamblie střevní Trubénka (Haeckelova)-tvoří kolonie TRUB

Témata, do kterých materiál patří