Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


15. Druhoústí - ptáci, savci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,06 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15. MAT. OTÁZKA Druhoústí živočichové – ptáci, savci Třída: Ptáci (Aves) •Ptáci jsou(spolu se savci)teplokrevní živočichové. • První ptáci vznikli vpozdní juřeasi před 140 – 150 miliony let. •Ve fylogenetickém vývoji se vyvinuli z plazů.Dokazuje to nalezený otisk kostry pravěkého ptáka Archeopteryxe(Archeopteryx lithographica). Tento pravěký pták (= prapták) žil asi před 140 miliony lety a měl znaky plazů (ozubené čelisti, na křídlech tři prsty s drápy) i ptáků (přední končetiny přeměněny v křídla, peří). •Ve fylogenetickém vývoji se naprostá většina druhů ptáků přizpůsobila dokonalému pohybu ve vzduchu.Jen malý počet druhů ptáků nedokáže létat (např. pštros, tučňák). • V současné době žije na Zemi asi 8 900 druhů ptáků. Tělo: •kryté kůží.Kůže je tenká a suchá. Neobsahujetéměř žádné kožní žlázy. •Z kůže vyrůstá peří. •Peří jedvojího druhu –obrysové(= krycí)a prachové.Obrysové pero je tvořené osou a praporem. Osou pera je brk, který zakotvuje pero do kůže a osten, ze kterého vyrůstá prapor. Obrysová pera jsou: 1. krycí(kryjí hlavu, krk, trup a nohy; jsou nositeli zbarvení a udílejí tělu aerodynamický tvar), 2. letky(jsou dlouhá pera na křídlech; umožňují létání), 3. rýdovací(vyrůstají vějířovitě na místě chybějícího ocasu). Prachové peří • je umístěné pod obrysovým a napomáhá udržovat stálou teplotu těla, která u ptáků je kolem 40 °C, výjimečně u některých druhů až 43 °C. • Prachové peromá krátký stvol a nemá prapor. • Peří se během roku obměňuje. Vypadávání starého peří se nazývá pelichání. Kostra •je kostěná. •Je tvořená kostrou trupu, kostrou hlavy a kostrou končetin. • Osou kostry trupu je páteř složená z obratlů. • Ocasní obratle spolu s některými hrudními a všemi bederními a křížovými obratli srůstají v křížovou kost. •Křížová kost jepevně srostlá s pánví au všech ptákůjeznačně velká. •Nejmohutnější kostíkostry trupuje hrudní kost, která vpředu vytváří mohutnýhřeben, ke kterému se upínají létací svaly (= svaly umožňující pohyb křídel). Nelétaví ptáci hřeben na hrudní kosti nemají. • Ke kostře trupu patří i párová žebra. Jejich počet je u různých skupin ptáků různý.Ptáci mají hrudní koš. • Pro kostru hlavyje charakteristické protažení horní i dolní čelisti v zobák.U různých řádů má zobák rozličný tvar a velikost v závislosti na druhu potravy a způsobu jejího získávání. •Čelistisoučasnýchptáků nemají zuby. • Kostrapředních končetinje přizpůsobena k létání. •Křídla ptáků jsou přeměněné přední končetiny. (Srovnej s křídly hmyzu!)Křídla ptáků a křídla hmyzu jsou orgány analogické.Prsty jsou na křídlech zakrnělé. •Zadní končetinyptáků jsou přizpůsobené k pohybu po zemi (popř. u některých řádů i k plování ve vodě). •Stehenní kost ptáků je velmi krátká.Zpravidla bývá ukrytá v těle. •Velmi dlouhá jenaopakholenní kost,která vzniká srůstem holenní kosti se dvěma kostmi nártními. •Lýtkovou kost mají ptácivelmiredukovanou do podoby krátkétenkétyčinkypřirostlé k holenní kosti. •Charakteristickou kostí zadní končetiny ptáků je běhák. Běhák vznikl srůstemzbývajícíchnártních kostí s kostmi zánártními. K běháku sena spodní straněpřipojují články čtyř prstů. •Většina dlouhých kostí ptáků je dutá – pneumatizace.Tato stavba kostí snižuje hmotnost těla a ulehčuje let. TS •trubicovitá(viz obecná charakteristika obratlovců). •Čelisti současných ptáků jsou bezzubé. • Charakteristickým znakem pro ptáky jevole, kterévzniká vakovitým rozšířením jícnu. Ve voleti se shromažďuje přijatá potrava a připravuje se zde k dalšímu zpracování. Např. tvrdá semena zde působením vody bobtnají a měknou. Proto je vole zvlášť velké u semenožravých (a také rybožravých) ptáků. •Ptáci, kteří krmí svá mláďata(tzv. krmiví ptáci)shromažďují nebopřímovytvářejí ve voleti potravu pro mláďata.Např. holubi vytvářejí ve voleti v době krmení mláďat tvarohovitou, kašovitou látku, kterou krmí svá mláďata. •Ptáci majížláznatýasvalnatýžaludek. • Ve žláznatém žaludku jsou rozkládány některé látky v potravě na živiny působením trávicí šťávy.Ve žláznatém žaludku začíná chemické zpracování potravy. •Ve svalnatém žaludku je potrava rozmělněna na kaši.Svalnatý žaludek rovněž slouží k dočasnému uskladnění potravy, která se zde chemicky zpracovává (= tráví) působením enzymů vylučovaných žláznatým žaludkem. U hmyzožravých a masožravých ptáků se ve svalnatém žaludku od sebe oddělují nestravitelné části potravy (chitinové krunýře, kosti, chlupy, peří) od částí využitelných. Nestravitelné části potravy jsou v podobě vývržků vyvrhované ústním otvorem. •Většina trávicích procesů a vstřebání živin probíhá v tenkém střevě. Konečník ústí do kloaky. DS •tvořená dýchacími cestami(začínají nozdrami umístěnými po stranách zobáku a tvořenými hrtanem, průdušnicí a dvěma průduškami), plícemi a vzdušnými vaky. • Stěny plic jsou prokrvené. Zde dochází k výměně dýchacích plynů. •Vzdušné vaky vznikly vychlípením plic.Jsou uložené ve svalovině hrudníku a zasahují i do některých kostí a pod kůži. Ptáci mají pět párů vzdušných vaků. •Plicní vaky jsou zásobárnou vzduchu, zmenšují hustotu těla a napomáhají tepelné izolaci vnitřku těla od vnějšího prostředí. To je důležité pro udržování stálé tělesné teploty. •V místě, kde se průdušnice rozvětvuje v průdušky, mají ptácizpěvné(= hlasové) ústrojí.Chybí jen u pštrosů, supů a čápů. CS •vyznačuje se srdcem dokonale rozdělenýmpodélnou přepážkouna levou a pravou polovinu.Tím je zabráněno míšení okysličené a neokysličené krve. •Pravá polovina srdce je vyhrazena krvi neokysličené, levá polovina okysličené.Každá polovina srdce je rozdělena na předsíň a komoru. •Srdce ptáků je tvořené levou předsíní a levou komorou, pravou předsíní a pravou komorou. •Krevní oběh ptáků je, stejně jako u obojživelníků a plazů,rozdělen na velký a malý. •Protože pohyb vzduchem (= létání) je energeticky nejnáročnější způsob pohybu a vyžaduje přísun velkého množství živin a kyslíku do létacích svalů, mají ptáci ze všech obratlovců relativně (vzhledem k velikosti těla) největší srdce, nejvyšší krevní tlak (150 – 200 mm Hg = 20 – 26 kPa), nejvyšší rychlost tepu

Témata, do kterých materiál patří