Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18.Ontogeneze a fylogeneze orgánových soustav živočichů Oplození a rýhování vajíčka, organogeneze živočichů, fylogenetický vývoj jednotlivých tělních soustav živočichů. Ontogeneze živočichů Principy a způsoby oplození - oplození musí probíhat ve vodním nebo vlhkém prostředí - oplození vajíčka (=proniknutí spermie do vajíčka) souvisí se sexuálním chováním rodičovských jedinců - páření - u každého organismu probíhá jinak 2 typy oplození: vnější a vnitřní vnější oplození:(mimotělní) - typické pro ryby, samec a samice, vypouštějí spermie a vajíčka do vody = tření - vázáno na vnitřní prostředí (žáby) vnitřní:u suchozemských živočichů, ale i řady vodních - páření probíhá tak, že jeden z pohlavních partnerů vpravuje spermie do samičích pohlavních cest druhého partnera = kopulace - sekrety a vlhké prostředí pohlavních cest nahrazuje vodní prostředí - vajíčka vylučují do svého okolí produkty svého metabolismu – díky těmto látkám se spermie k vajíčku dostávají po koncentr. spádu - průnik spermie do vajíčka je umožněn pomocí hydrolytických enzymů – naruší vaječné obaly a pronikne do vajíčka - jádro společně s cytoplasmou vstupují do vajíčka plasmogamie, následně splynutí jader karyogamie = * zygota, obnoví se původní 2n počet chromozómů - v tomto okamžiku je zahájen vývoj nového, dceřiného jedince - zygota je připravena k prvnímu rýhování, začíná zárodečný vývoj Zárodečný vývoj (embryonální vývoj):Embryogeneze – blastogeneze a organogeneze - období od vzniku zygoty po narození nebo vylíhnutí - zahrnuje rýhování vajíčka - * mnohobuněčná stádia, * zárodečných listů, rozrůzňování buněk v tkáně, tvorba orgánů, zárodek - vše je zakódováno v genetické informaci BLASTOGENEZErýhování vajíčka a gastrulace - spermie ztrácí obal, zbude z ní samčí prvojádro - vajíčko dodělá homeotypické dělení - * samičí prvojádro - splynutím vzniká zygota, začíná se rýhovat, mitózy jdou rychle za sebou, je krátká G a S fáze buněčného cyklu -dceřiná buňka se v případě rýhování nazývá blastomera - buňky jsou menší a menší, zárodek neroste = blastomery * plný útvar bez dutiny:morula z jednobuněčné zygoty vzniká rýhováním mnohobuněčná morula, svým vzhledem připomíná moruši rýhování oplozeného vajíčka je řetězcem jeho mitotických dělení - způsob rýhování je závislý na množství žloutku ve vajíčku, protože žloutek brzdí rýhování totální rýhování: celkové, u vajíček, které mají málo žloutku nebo ho vůbec nemají (houby, žahavci, měkkýši, ostnokožci, savci) - rovnoměrné rýhování částečné (parciální): u vajíček s větším množstvím žloutku, rýhování cytoplasmy nikoli žloutku, rýhuje se zárodečný terčík (ptáci, plazi, ryby, hmyz) - budoucí zárodek vzniká rýhováním animálního pólu vajíčka = cytoplasma + zygota - vegetativní pól = žloutek, nezrýhovaný povrchové: rýhuje se povrch vajíčka, u hmyzu - z moruly vzniká rozestupem buněk uvnitř rýhujícího se zárodku: blastula - jde o stádium, které v sobě obsahuje dutinu – obklopena epitelárními buňkami =blastoderm, buňky =blastomery - tuto dutinu chápeme jako prvotní tělní dutinu =blastocoel (rýhovací dutina) - u fylogenet. nejstarších živočichů je kryta jedinou vrstvou buněk, nebo je redukována - blastula se dělí dál podle toho, zda má nebo nemá rýhovací dutinu - u savců je konečným rýhovacím stádiem =blastocysta: obsahuje dutinu, ze které se později stává žloutkový váček v dutině je soustředěna skupina buněk: embryoblast – vzniká z nich vlastní zárodektrofoblast – vytvoří později zárodečný obal = chorion gastrulace– vznikágastrula, vícevrstevné zárodečné stádium - obsahuje rozlišené zárodečné listy 2 - diblastika (ektoderm, entoderm) – vločkovci, houby, žebernatky, žahavci 3 - triblastika (ektoderm, entoderm, mezoderm) – členovci, savci - mezoderm vzniká z entodermu nebo mezodermu, může být i jejich kombinací - entoderm vystýlá trávicí dutinu – u gastruly označujeme jakoprvostřevo, komunikuje s vnějším prostředím pomocíprvoúst - podle toho, co se stane s prvoústy, dělíme organismy na: prvoústí, druhoústí prvoústí: houby, členovci - prvoústa se stávají definitivními ústy dospělého jedince druhoústí: ostnokožci, polostrunatci, strunatci - prvoústa postupně zaniknou, definitivní ústa jedince se prolamují na opačném konci zárodku - za zárodečné stádium rýhování vajíčka je považována neurulace - jedná se o proces vchlipování části ektodermu, ze které vzniká základ nervové soustavy - gastrulu, u které tento proces proběhne, nazýváme neurula

Témata, do kterých materiál patří