Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53.15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18. Ontogeneze a fylogeneze orgánových soustav živočichů

Oplození a rýhování vajíčka, organogeneze živočichů, fylogenetický vývoj jednotlivých tělních soustav živočichů.

Ontogeneze živočichů

  • Principy a způsoby oplození

- oplození musí probíhat ve vodním nebo vlhkém prostředí

- oplození vajíčka (=proniknutí spermie do vajíčka) souvisí se sexuálním chováním rodičovských jedinců - páření

- u každého organismu probíhá jinak

2 typy oplození: vnější a vnitřní

vnější oplození: (mimotělní) - typické pro ryby, samec a samice, vypouštějí spermie a vajíčka do vody = tření - vázáno na vnitřní prostředí (žáby)

vnitřní: u suchozemských živočichů, ale i řady vodních

- páření probíhá tak, že jeden z pohlavních partnerů vpravuje spermie do samičích

pohlavních cest druhého partnera = kopulace

- sekrety a vlhké prostředí pohlavních cest nahrazuje vodní prostředí

- vajíčka vylučují do svého okolí produkty svého metabolismu – díky těmto látkám se

spermie k vajíčku dostávají po koncentr. spádu

- průnik spermie do vajíčka je umožněn pomocí hydrolytických enzymů – naruší

vaječné obaly a pronikne do vajíčka

- jádro společně s cytoplasmou vstupují do vajíčka → plasmogamie, následně splynutí

jader → karyogamie = * zygota, obnoví se původní 2n počet chromozómů

- v tomto okamžiku je zahájen vývoj nového, dceřiného jedince

- zygota je připravena k prvnímu rýhování, začíná zárodečný vývoj

Zárodečný vývoj (embryonální vývoj): Embryogeneze – blastogeneze a organogeneze

- období od vzniku zygoty po narození nebo vylíhnutí

- zahrnuje rýhování vajíčka - * mnohobuněčná stádia, * zárodečných listů, rozrůzňování buněk v tkáně, tvorba orgánů, zárodek

- vše je zakódováno v genetické informaci

  • BLASTOGENEZE

  • rýhování vajíčka a gastrulace

- spermie ztrácí obal, zbude z ní samčí prvojádro

- vajíčko dodělá homeotypické dělení - * samičí prvojádro

- splynutím vzniká zygota, začíná se rýhovat, mitózy jdou rychle za sebou, je krátká G a S fáze buněčného cyklu

- dceřiná buňka se v případě rýhování nazývá blastomera

- buňky jsou menší a menší, zárodek neroste = blastomery

* plný útvar bez dutiny: morula

⇒ z jednobuněčné zygoty vzniká rýhováním mnohobuněčná morula, svým vzhledem připomíná moruši

  • rýhování oplozeného vajíčka je řetězcem jeho mitotických dělení

- způsob rýhování je závislý na množství žloutku ve vajíčku, protože žloutek brzdí rýhování

→ totální rýhování: celkové, u vajíček, které mají málo žloutku nebo ho vůbec nemají (houby, žahavci, měkkýši, ostnokožci, savci)

- rovnoměrné rýhování

→ částečné (parciální): u vajíček s větším množstvím žloutku, rýhování cytoplasmy nikoli žloutku, rýhuje se zárodečný terčík (ptáci, plazi, ryby, hmyz)

Témata, do kterých materiál patří