Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53.15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • v evoluční řadě srdce stále složitější

 • krev

  • tvořena: tekutou krevní plazmou, krevními tělísky

  • zbarvena podle druhu rozpuštěného barviva:

   • hemoglobin – červená, narůžovělá

   • hemocyanin – namodralá

  • krvinky (krevní buňky) – přenášející kyslík (erytrocyty), nebo sloužící imunitnímu systému (leukocyty)

  • v evoluční řadě tendence ke zmenšování velikosti a zvyšování počtu erytrocytů, přenášejících kyslík.

 • Fylogeneze DÝCHACÍ soustavy

  • k uvolňování energie z živin dochází okysličováním při dýchání – dýchání je nezbytná životní fce

  • dýchání vnější – mezi tělem a okolním prostředím

  • dýchání vnitřní – výměna plynů uvnitř tkání živočicha

  • buňky v kolonii prvoků a buňky živočišných hub dýchají samostatně, mnohobuněční vytvářejí několik typů dýchacích orgánů (povrch těla je vzhledem k objemu těla - nestačí pokrýt spotřebu kyslíku)–žábry, vzdušnice, plíce

  • dýchání celým povrchem těla:

   • žahavci, ploštěnci, máloštětinatci, drobní členovci, nižší strunatci – sumky (někteří i ústní sliznicí)

   • u obojživelníků má kožní dýchání důležitou doplňkovou fci

  • dýchání žábrami:

   • jsou to zvrásněné vychlípeniny pokožky – ektodermální původ

   • mnohoštětinatci, někteří měkkýši, vodní korýši

   • umístěny v místech přítoku čerstvé prokysličené vody

  • plicní vaky:

   • pavouci, štíři - v zadečku (vznik vchlípením pokožky – ektodermální původ)

   • plži – fci plicních vaků plní vnitřní bohatě prokrvená vrstva plášťové dutiny

  • vzdušnice:

   • vzdušnicovci, někteří pavoukovci, pačlenovci

   • soustava trubic, které prostupují celým tělem, kyslík je jimi přiváděn tkáním přímo, bez prostřednictví krve, popř. kvomízy; vznik vchlípením pokožky (ektodermální původ)

  • vzdušnicové žábry:

   • vytvářejí je larvy hmyzu, žijícího ve vodě (jepice, vážky, pošvatky), v návaznosti na vzdušnicové dýchání

  • dýchání konečníkem – larvy vážek

  • ambulakrální soustava:

   • unikátní typ, jen u ostnokožců

   • tvořená chodbami procházejícími uvnitř těla živočicha, jimiž proudí mořská voda

  • u obratlovců se na předním oddílu dýchací trubice vyvíjejí specializované dýchací orgány:

   • žaberní lupínky:

    • paryby - narůstají v mezižaberních přepážkách

    • ryby – žaberní přepážky redukovány, žaberní lupínky nasedají přímo na žaberní oblouky, kryté skřelemi

    • keříčkovité vnější žábry – pulci obojživelníků

   • plicní vaky (násadcoploutvé ryby) a plynový měchýř (kostnaté ryby) vznikají jako vychlípeniny hltanu

   • plíce – vývojové zdokonalení plicních vaků suchozemských obratlovců

    • uspořádány párově (pravá bývá větší než levá, levá u červořů a hadů zcela zakrnělá)

    • výkonnost podmíněna: velikostí vnitřního povrchu, stupněm prokrvení plicní tkáně a způsobem dýchání

  Témata, do kterých materiál patří