Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

tvořena: tekutou krevní plazmou, krevními tělísky zbarvena podle druhu rozpuštěného barviva: hemoglobin – červená, narůžovělá hemocyanin – namodralá krvinky (krevní buňky) – přenášející kyslík (erytrocyty), nebo sloužící imunitnímu systému (leukocyty) v evoluční řadě tendence ke zmenšování velikosti a zvyšování počtu erytrocytů, přenášejících kyslík. Fylogeneze DÝCHACÍ soustavy k uvolňování energie z živin dochází okysličováním při dýchání – dýchání je nezbytná životní fcedýchání vnější – mezi tělem a okolním prostředímdýchání vnitřní – výměna plynů uvnitř tkání živočichabuňky v kolonii prvokůa buňky živočišných hub dýchajísamostatně, mnohobuněční vytvářejí několik typů dýchacích orgánů (povrch těla je vzhledem k objemu těla - nestačí pokrýt spotřebu kyslíku)–žábry, vzdušnice, plícedýchání celým povrchem těla: žahavci, ploštěnci, máloštětinatci, drobní členovci, nižší strunatci – sumky (někteří i ústní sliznicí) u obojživelníků má kožní dýchání důležitou doplňkovou fcidýchání žábrami: jsou to zvrásněné vychlípeniny pokožky – ektodermální původ mnohoštětinatci, někteří měkkýši, vodní korýši umístěny v místech přítoku čerstvé prokysličené vody plicní vaky: pavouci, štíři - v zadečku (vznik vchlípením pokožky – ektodermální původ) plži – fci plicních vaků plní vnitřní bohatě prokrvená vrstva plášťové dutinyvzdušnice: vzdušnicovci, někteří pavoukovci, pačlenovci soustava trubic, které prostupují celým tělem, kyslík je jimi přiváděn tkáním přímo, bez prostřednictví krve, popř. kvomízy; vznik vchlípením pokožky (ektodermální původ)vzdušnicové žábry: vytvářejí je larvy hmyzu, žijícího ve vodě (jepice, vážky, pošvatky), v návaznosti na vzdušnicové dýchánídýchání konečníkem – larvy vážekambulakrální soustava: unikátní typ, jen u ostnokožců tvořená chodbami procházejícími uvnitř těla živočicha, jimiž proudí mořská vodau obratlovců se na předním oddílu dýchací trubice vyvíjejí specializované dýchací orgány: žaberní lupínky: paryby - narůstají v mezižaberních přepážkách ryby – žaberní přepážky redukovány, žaberní lupínky nasedají přímo na žaberní oblouky, kryté skřelemi keříčkovité vnější žábry– pulci obojživelníků plicní vaky (násadcoploutvé ryby) aplynový měchýř (kostnaté ryby) vznikají jako vychlípeniny hltanu plíce – vývojové zdokonalení plicních vaků suchozemských obratlovců uspořádány párově (pravá bývá větší než levá, levá u červořů a hadů zcela zakrnělá) výkonnost podmíněna: velikostí vnitřního povrchu, stupněm prokrvení plicní tkáně a způsobem dýchání obojživelníci – vakovité plíce s nepatrně zřasenou plicní stěnou,dýchání-polykáním vzduchu(chybí hrud.koš) plazi – v plicích už záhyby a přepážky savci – nejdokonalejší plíce bohatě prokrvená houbovitá plicní tkáň je tvořena milionyalveolů dýchání uskutečňujehrudní koš (s vyvinutým mezižeberním svalstvem) abránice

Témata, do kterých materiál patří