Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53.15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • plíce obratlovců, brzlík, štítná žláza, příštítná tělíska

 • plynový měchýř

 • játra, slinivka břišní

z mezodermu: svalová tkáň

 • vnitřní kostra obratlovců

 • pohlavní žlázy a jejich vývody

 • srdce, krev, cévy

 • výstelka druhotné tělní dutiny – pohrudnice, pobřišnice

ze somitů:

 • sklerotom - * z něj kosti, obratle

 • miotom - * z něj svaly

 • dermatom - * škára

- mezi somitem a laterální destičkou je střední mezoderm – spojuje je a * z něj gonády a vylučovací soust.

 • Postembryonální vývin

- začíná okamžikem vylíhnutím nebo narozením nového jedince

- hl. etapami vývoje jsou : období pohl. dospělosti, reprodukční období, stárnutí a smrt

 • nepřímý vývin: z vajíčka se líhne larva – stadium, které není podobné dospělému jedinci

 • larva prochází přeměnami (metamorfózy) a pak se mění v dospělce

 • u jedinců jejichž vajíčka jsou chudá na žloutek a u kterých je vývin zárodku krátký

 • larva je aktivním stádiem – může se pohybovat, přijímá potravu – energie potřebná k přeměně

 • u obojživelníků – pulci žab, žahavci, ploštěnci, mlži, korýši, hmyz…

 • přímý: vylíhlý nebo narozený jedinec se podobá dospělému jedinci, nedochází u něj k přeměně

- u jedinců, jejichž vajíčka obsahují dostatek žloutku pro dlouhý zárodečný vývin nebo u jedinců jejichž zárodek je vyživován tělem matky

Fylogeneze CÉVNÍ soustavy

 • vývojově jednodušší živočichové žádnou nemají (houby, žahavci, ploštěnci)

 • zvláštní oběhovou soustavu zajišťující oběh tělních tekutin (krev, míza, krvomíza, tkáňový mok) vytvářejí coelomoví (živočichové s druhotnou tělní dutinou) – zajišťuje rozvod kyslíku a živin k jednotlivým tkáním a buňkám

 • bezobratlí:

  • 1) cévní soustava uzavřená - kroužkovci

   • rozvádí pouze krev, míza oplachuje tkáně volně, nekoluje v cévách a s krví se nemísí

   • centrem hřbetní céva

  • 2) cévní soustava otevřená – měkkýši, členovci

   • tělní tekutinou hemolymfa (krvomíza), volně se rozlévá do mezibuněčných prostor

   • do pohybu hemolymfa uváděna hřbetní cévou s řadou nasávacích otvorů (členovci), nebo srdcem s jednou komorou (plži), dvěma (mlži), nebo čtyřmi předsíněmi (někt. hlavonožci)

  • pseudohemální soustava – ostnokožci

   • tělní tekutina se mísí s mořskou vodou, srdce chybí

 • obratlovci:

  • cévní soustava uzavřená

   • krev koluje systémem cév (žíly, tepny, vlásečnice) a do pohybu ji uvádí stahy srdce

  • vodnísrdce venózní1 předsíň, 1 komora

   • srdcem prochází jen odkysličení krev z těla, kterou srdce čerpá do žáber – prokysličení

   • 1 krevní oběh: srdce – žábry – tělo – srdce

  • suchozemští – s rozvojem plic se cévní systém diferencuje

   • velký krevní oběh: srdce – tělo – srdce (z levé srdeční komory do těla a zpět do pravé předsíně)

   • malý (plicní) krevní oběh: srdce – plíce – srdce (z pravé srdeční komory do plic a zpět do levé předsíně)

Témata, do kterých materiál patří