Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Trávení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,28 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. TRÁVENÍ trávení = proces rozkladu potravy, aby její komponenty mohly vstupovat do metabolických procesůtrávicí soustava vyvinuta u většiny živočichů, není u endoparazitivýživa = jedním z projeců života organismů, autotrofní x heterotrofní Fylogeneze trávicích soustav živočichů ZPŮSOBY PŘIJÍMÁNÍ POTRAVY: endocytózafagocytóza* = dochází k pohlcování větších částic, buňka vytvoří panožky (plazmatické výběžky), jimiž obklopí větší částici a uzavře ji do nově vzniklého měchýřku – spojením s lysozomy se do měchýřku dostávají enzymy, které částici rozloží (chybí trávicí organely)pinocytóza* = jako fagocytóza, ale přijímá se okolní roztok s potravní suspenzí, dochází k vchlípení části plazmatické membrány a vytvoření váčku, který obsahuje transportované tekutinyendocytóza zprostředkovaná receptorem Popis fagocytoza měňavky: osmotrofie = příjem potravy ve formě roztoku celým povrchem těla, např. střevní endoparazitifagotrofie = přijímání potravy v podobě pevných částic trávicí soustavou ZPŮSOBY TRÁVENÍ: intracelulární = probíhá uvnitř buňky (prvoci)extracelulární = probíhá mimo buňky v lumen trávicí trubicepavouci – svou kořist obalí do pavučiny, pak do ní vpraví látku, která kořist „stráví“hvězdice – svůj žaludek vychlípí mimo své tělo a stráví tak korál přímo v jeho schránce Jednobuněčné organismy přijímání potravy celým povrchem buňkyu některých stálé trávicí organely: buněčná ústa (cytostom), buněčný hltan (cytopharynx), peristom (prohlubeň v pelikule), potravní vakuoly (pohybují se v buňce po určité dráze, tzv. cyklóza), buněčná řiť (cytopyge) Houby (porifera) vakovitá dutina (spongocoel) + otvor (osculum) na svrchní straně těla ve spongocoelu límečkovité buňky (choanocyty), ty tvoří choanoderm potravu přijímají límečkovitými choanocyty,dále je zpracována a roznášena amébocytyzbytky potravy a vody jsou vyvrženy osculemtři základní typy trávicí soustavy (viz obrázek, růžově choanoderm): askon: jednoduchý vak pokrytý choanodermem sykon: tělní stěna zprohýbána, choanoderm pouze v záhybech spongocoelu leukon: potravní záhyby se zcela oddělily a vytvořily choanové komůrky „uvnitř“ tělní stěny Žahavci (Cnidaria) podobná jako u hub, jen mají pouze jeden otvor do centrální dutiny – přijímání i vyvrhování potravy zároveň (=láčka, gastrovaskulární dutina)u polypovců je to vakovitá dutina, u medúzovců je tvořena radiálními kanálkypotrava uchopována chapadly, na kterých jsou žahavé buňky (knidoblasty) ústní otvor mírně vyvýšený (hypostom), nebo naopak částečně vchlípený (čímž vzniká krátký hltan) v lovu potravy.trávení zprvu extracelulární (choanoderm produkuje enzymy), natrávená potrava potom fagocytózou/pinocytózou přijata a „dotrávena“ intracelulárně v potravních vakuolách u koloniálních láčkovců jsou někteří jedinci specializováni pro příjem potravy (tzv. gastrozoidi) – jejich láčka je propojena s láčkami ostatních jedinců v kolonii (vzniká tak složitá dutina, tzv. coenosark) Ploštěnci(Platyhelminthes) v podstatě mají modifikovanou láčku s jedním otvorem komunikujícím s vnějším prostředímústní otvor na břišní straně v různé pozici (vpředu, uprostřed i vzadu) hltan často vychlípitelný (stěny vyztuženy svaly), vzniká z embryonálního ektodermu (tzv. stomodeum) střevo jednoduché i větvené kromě trávení rozvádí i živiny – gastrovaskulární dutinaTS a trávicí dutina vzniká z entodermu (ektoderm – pokožka, mezenchym – prvé orgány) Hlístice trávicí soustava je poprvé průchodnáje členěna na ústní otvor, hltan, střevo a řitní otvortrávicí trubice prochází tělní dutinoupseudocoelemspístovitým hltanem, určený pro nasávání potravy z hostitele. Vířníci hlava nese věnec brv, který slouží k přihánění potravy a k pohybuTS tvoří ústní otvor, mastax ( = žvýkací hltan, kde se potrava drtí svalnatými stěnami s vnitřními chitinózními zuby a lištami), sekreční část s trávicími enzymy, jaterní klička (hepatopankreas) a řitní otvor Kroužkovci ŽÍŽALA OBECNÁ – soustava entodermálního původu. Je trubicovitá, trávicí trubice prochází celým tělemústa > hltan (slinné žlázy) > jícen > žláznatý žaludek (vole) > ústí sem čtyři chylové váčky (obsahují uhličitan vápenatý – neutralizace huminových kyselin v pozřené potravě) > svalnatý žaludek > střevo (jeho vnitřní strana vybíhá v prvokrevnou epiteliální řasu, která zvětšuje trávicí plochu střeva a > umožňuje dokonalejší využití potravy chudé na živiny,na povrchu střevajsou chloragogenní buňky, které v sobě ukládají škodlivé látky, syntetizují tuky a glykogen) > řitní otvor PIJAVICE– živí se sáním krve, na přídi a zádi je přísavka (u některých druhů je ústní otvor opatřen chitinovými čelistmi), trávicí trubice prochází pouze přední přísavkouústní otvor > sací sarynx (funguje jako vakuová pumpa k nasátí krve)střevo má řadu výchlipek, které slouží jako zásobárna přijaté krvepo nasátí dochází k mnohonásobnému zvětšenína trávení se podílejí symbiotické bakteriepijavice dokáží přežít i více než rok bez potravy Ostnokožci (Echinodermata) trávicí soustava přímá, ústní a řitní otvor na protilehlých koncích tělavýjimky: u hadic není vyvinuto rectum (tedy není průchozí), u lilijic, poupěnců a jablovců má tvar podkovy (ústní a řitní otvor vedle sebe) Aristotelova lucerna = žvýkací aparát na počátku trávicí trubice složený z pěti dlátkovitých zubů (pohyblivě uzavírají ústní otvor, ovládané svaly) VÝVOJ TRÁVICÍ DUTINY, TRUBICE A TRÁVICÍCH ŽLÁZ průchozí trávicí soustava proražení řitního otvoru, jednosměrný průchod potravy – prvně u pásnic (Nemertini)přední (stomodeum) a zadní (proctodeum) část vznikají vchlípením ektodermu diferenciace oddělené oběhové soustavy – trávení a rozvod živin zajišťují oddělené soustavy přídatné orgány trávicí trubice věnec brv okolo ústního otvoru (u živočichů živících se potravou rozpuštěnou ve vodě)chapadla (uchopení větší potravy a její podání do úst) kutikulární destičky epidermálního původu uvnitř ústní dutiny (k drcení potravy) VÍŘNÍCI (ROTIFERA): destičky ve svalnatém žvýkacím hltanu, opatřeny zoubkovitým okrajem nebo zubovitými výběžky MNOHOŠTĚTINATÍ ČERVI (PO

Témata, do kterých materiál patří