Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

obsahujevlastní sluchové ústrojí:Cortiho orgán základní (bazální) membrána osinkové buňky -vlastní smyslové buňky s vlákny krycí membrána = Cortiho blanka VEDENÍ ZVUKU: Podnětem jsou zvukové vlny, které jsou vedeny přes zevní ucho k blance bubínku – tu rozkmitají –kmity bubínku jsou přenášeny přes 3 středoušní kůstky na oválné okénko – třmínek se zasouvádo horní chodby kostěného hlemýždě - v něm rozkmitá perilymfu – ta se přesune do chodby kostěného hlemýždě a v ní rozkmitá základní membránu – ta vyzdvihne osinkové buňky, které svými vlákny narazí do krycí membrány – tím se podráždí a aktivují dostředivá vlákna sluchového nervu – ten vede vzruchy do koncového mozku (sluchové centrum je ve spánkovém laloku)hlubší tóny rozechvívají spodinová vlákna ve vrcholových závitechvysoké tóny rozechvívají spodinová vlákna v počátečních závitech Ústrojí rovnovážné (statokinetické) Uloženo ve vnitřním uchu v skalní kosti; udržení rovnováhy; registrace pohybustatické čidlo- vnímá polohukinetické čidlo- vnímá pohybobě ústrojí fungují jako celek, udržení vzpřímeného postoje a tělesné rovnováhyuloženo v blanitém labyrintu – tvoří ho 2 váčky a 3 na sebe kolmé polokruhovité kanálkyuvnitř váčků – smyslové buňkystatické ústrojí ve vejčitém a kulovitém váčku blanitého labyrintu; uvnitř je endolymfa stěny váčků jsou tvořeny vysokými epitelovými buňkami – vnímají polohu vysoké buňky mají vlásky – nad nimi je rosolovitá hmota, která obsahuje krystalky vápenatých solí při změně polohy hlavy se vlivem gravitace krystalky přesunou, změní se tlak na vlásky, což způsobí jejich podráždění a vzruch je veden do korové části mozkukinetické ústrojí vnímání pohybu, je ve 3 polokruhovitých kanálcích, které jsou upevněny na vejčitém váčku kanálky mají k sobě kolmé roviny a jsou zakončeny ampulou (vyplněna endolymfou) – v nich jsou smyslové buňky s dlouhými vlásky pohyb hlavy způsobí pohyb endolymfy a podráždí smyslové buňkyInformace z rovnovážného i sluchového orgánu jsou vedeny do mozku8. párem hlavových nervů = sluchově rovnovážný nerv – do kůry spánkového laloku. Smyslové orgány založené na chemoreceptorech: čichový orgán nejstarobylejší orgán u vodních obratlovců molekuly látek vnímaných čichem přenášeny proudem vody, u suchozemských proudem vzduchu jeden z vůdčích smyslů s mimořádným významem pro chování a ekologii (umožňuje vyhledání potravy, sexuálního partnera…)Jacobsonův orgán zvláštní ústrojí šupinatých plazů vnímající chem. podněty (druhotně chybí želvám, krokodýlům, ptákům, některým savcům) tvořen slepými kapsami s čichovou sliznicí, které se otevírají do nosní/ústní dutiny.Proudový orgán (postranní čára = linea lateralis) původně orgán vodních obratlovců a larev obojživelníků tvořený smyslovými buňkami neuromasty vnořenými do mělkých brázd na povrchu těla, příp. pod kůží a kanálky spojenými s povrchem těla umožňuje orientaci živočicha v kalné vodě za tmy Chuťové ústrojí: chuťové ústrojí je drážděno chem. látkami, které jsou rozpuštěné ve vodě nebo slinách základem jsouchuťové pohárky– na jazyku (v papilách) ve sliznici dutiny ústní na měkkém patře a v horní části hltanu v chuťových pohárcích jsou vlastní chuťové buňky – ty mají kolem sebe nerv. vlákna centrum chuti je v tenkém laloku koncového mozku Máme 4 základní chutě slano sladko kyselo hořko(nejintenzivněji vnímáme hořkost)Význam chuti:reflexní vyměšování trávicích šťáv(sliny, žaludeční a pankreatická šťáva) Chemoreceptory ovlivňující dýchání: skupiny buněk nacházející se v místech, kde se společná krkavice štěpí na vnitřní a vnější větevbuňky citlivé na obsah kyslíku a oxidu uhličitého v krvi informace jsou mozkovými nervy vedeny do mozkového kmene a k dýchacímu centru v prodloužené míše – to obsahuje receptory, které jsou citlivé na změnu pH krve Fylogeneze TRÁVICÍ soustavy život každého živočicha podmíně

Témata, do kterých materiál patří