Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53.15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Kostěný labyrint

  • tvoří pouzdro vnitřního ucha, stěna je tvořena kompaktní kostí

  • skládá se z:

   • polokruhovité kanálky (3 – přední, zadní, postranní)

   • předsíň (vestibulum)

   • hlemýžď – centrum sluchu

   • do předsíňové části vedou ze střední dutiny 2 okénka (váčky):

    • oválný – do něj je vsazen třmínek; je větší

    • kulovitý – uzavřený tenkou vazivovou blankou

  • dutiny kostěného labyrintu jsou vyplněny tekutinou – perilymfa, v ní se vznáší vlastní smyslový orgán:Blanitý labyrint

  • Je vyplněn tekutinou - endolymfa

  • Je tvořen 2 váčky (vejčitý – má 3 polokruhovité kanálky, kulatý – na něj se napojuje hlemýžď) a blanitým hlemýžděm: je uložen v kostěném hlemýždi, je spojen s kulatým váčkem úzkou trubičkou

 • Hlemýžď (cochlea)

  • blanitá, vazivová, slepě končící trubička;

  • zatočení tvoří 2,5 závitu

  • obsahuje vlastní sluchové ústrojí: Cortiho orgán

   • základní (bazální) membrána

   • osinkové buňky - vlastní smyslové buňky s vlákny

   • krycí membrána = Cortiho blanka

 • VEDENÍ ZVUKU:

  • Podnětem jsou zvukové vlny, které jsou vedeny přes zevní ucho k blance bubínku – tu rozkmitají –

  • kmity bubínku jsou přenášeny přes 3 středoušní kůstky na oválné okénko – třmínek se zasouvá

  • do horní chodby kostěného hlemýždě - v něm rozkmitá perilymfu – ta se přesune do chodby kostěného hlemýždě a v ní rozkmitá základní membránu – ta vyzdvihne osinkové buňky, které svými vlákny narazí do krycí membrány – tím se podráždí a aktivují dostředivá vlákna sluchového nervu – ten vede vzruchy do koncového mozku (sluchové centrum je ve spánkovém laloku)

  • hlubší tóny rozechvívají spodinová vlákna ve vrcholových závitech

  • vysoké tóny rozechvívají spodinová vlákna v počátečních závitech

  Ústrojí rovnovážné (statokinetické)

  • Uloženo ve vnitřním uchu v skalní kosti; udržení rovnováhy; registrace pohybu

  • statické čidlo - vnímá polohu

  • kinetické čidlo - vnímá pohyb

  • obě ústrojí fungují jako celek, udržení vzpřímeného postoje a tělesné rovnováhy

  • uloženo v blanitém labyrintu – tvoří ho 2 váčky a 3 na sebe kolmé polokruhovité kanálky

  • uvnitř váčků – smyslové buňky

  • statické ústrojí

   • ve vejčitém a kulovitém váčku blanitého labyrintu; uvnitř je endolymfa

   • stěny váčků jsou tvořeny vysokými epitelovými buňkami – vnímají polohu

   • vysoké buňky mají vlásky – nad nimi je rosolovitá hmota, která obsahuje krystalky vápenatých solí

   • při změně polohy hlavy se vlivem gravitace krystalky přesunou, změní se tlak na vlásky, což způsobí jejich podráždění a vzruch je veden do korové části mozku

  • kinetické ústrojí

   • vnímání pohybu, je ve 3 polokruhovitých kanálcích, které jsou upevněny na vejčitém váčku

   • kanálky mají k sobě kolmé roviny a jsou zakončeny ampulou (vyplněna endolymfou) – v nich jsou smyslové buňky s dlouhými vlásky

  Témata, do kterých materiál patří