Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Ontogeneze a fylogeneze organovych soustav zivocichu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53.15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • obratlovci:

  • intenzivní metabolismus → účinné odstraňování jeho zplodin (nadbytek vody, CO2, dusíkaté látky, minerální soli), ty jsou vylučovány dýchacími orgány, povrchem těla, ale největší podíl na vylučování mají ledviny (renes, nefros)

  • ledviny (renes, nefros)

   • nefrony – ledvinná tělíska, základní stavební a funkční jednotka (klubíčko vlásečnic glomerulus a Bowmanův váček) – filtrace krve a tvorba prvotní moči. Pak ledvinný kanálek, jehož stěny resorbují selektivně část primitivní moči, živiny a některé soli. → definitivní moč, která je odváděna vývodnými močovými cestami.

 • Fylogeneze tělního pokryvu

  Fce: - ochranná - tělní pokryv chrání živočicha před škodlivými vlivy prostředí.

  - izolační a termoregulační - podílí se na udržování stálé tělesné teploty.
  - obsahuje smyslové orgány

  - souvislost s látkovou výměnou - podílí se i na látkové výměně (doplňkové dýchání u obojživelníků, potní žlázy savců).

  PRVOCI

  bičíkovci - tvar těla- vřetenovitý, variabilitu umožňuje pružná pelikula (pevnou blanku) na povrchu

  kořenonožci - proměnlivý povrch těla, tvoří se typické pohyblivé organely panožky (pseudopodia)

  -měňavky si nevytvářejí schránky, pouze zesílená cytoplazmatická membrána

  -dírkonožci vytvářejí vápenité schránky s otvůrky, z nich vysouvají tenké panožky

  - slunivky a mřížovci-schránka z CO2 nebo chitinu

  nálevníci-část života mají tělo pokryto brvami, na povrchu pružná pelikula,

  krásnoočka-pelikula bílkovinného původu

  obrněnky-povrch pokryt vrstvou plochých měchýřků, ty jsou naplněny tekutinou nebo obsahují celulózní destičky tvořící pancíř

  hlenky-vyskytuji se jako jednojaderní-myxameby nebo myxomonady se 2 dlouhými bičíky

  nádorovky-u hostitele se vyskytuji v podobě mnohojaderné cytoplazmy = paraplazmodium

  BEZOBRATLÍ

  - tělo je kryto jednovrstevnou pokožkou ektodermálního původu (buňky jsou těsně vedle sebe) – epitel, která u většiny druhů vylučuje pevnou kutikulu, která chrání před narušením těla.

  - pokožka obsahuje žahavé či slizové buňky

  - u členovců pokožka prostoupena chitinem

  Houby

  -tělo tvořeno vnější vrstvou buněk (ektoderm)-funkce krycí a vnitřní vrstvou límečkovitých buněk (entoderm)-funkce trávicí, mezi obě vrstvy, buňky vylučují pružnou rosolovitou hmotu-mezenchym

  Žahavci

  • pokožka obsahuje žahavé buňky

  Měkkýši

  • kutikula prostoupena slizovými žlázami a v plášťové části produkuje pevné schránky.

  Členovci

  • kutikula prostoupena chitinem a plní tak funkci vnější kostry živočicha

  OBRATLOVCI

  • kůže tvořena vícevrstevnou pokožkou ektodermálního původu, škárou a podkožním vazivem, produkuje různé deriváty (pancíře, šupiny, peří, srst)

  • u většiny druhů se v ní nachází barviva (pigmenty), které způsobují barevnost živočicha. Vývojem se vytvořila řada adaptací, zvyšujících odolnost pokožky proti vnějším vlivům

  Témata, do kterých materiál patří