Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


15. Diblastika

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (54,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. DIBLASTIKA •mnohobuněční živočichové sradiálně souměrným tělem(kromě vločkovců a houbovců), kteří jsou tvořeni dvěma zárodečnými listy: ektoderm - vnější, kryje povrch těla entoderm - vnitřní, vystýlá vnitřní dutinu těla • KMEN: HOUBOVCI(Polifera) •nejprimitivnější forma živočichů •převážně mořské, občas sladkovodní •netvoří skutečné tkáně a orgány a jejich tělo vývojově připomínágastrulu - stádium embryonálního vývoje, kterým prochází oplozené vajíčko - má dvě vrstvy buněk a obsahuje dutinu (prvostřevo) - vrstvy se postupně transformují na zárodečné listy - zárodek už není závislý na mRNA a je schopen samostatné transkripce •vakovité tělo bez souměrnosti •nemají nervovou ani cévní soustavu a dýchají celým povrchem těla •v dospělém stádiu jsou přisedlí, ale larvy -amfiblastuly se aktivně pohybují STAVBA TĚLA •entoderm (vnitřní vrstvu) tvoří límečkovitébuňkychoanocyty - pomocí nich přijímají potravu (ze středu límečku vyčnívá docentrální dutinybičík•mezi ektodermem a entodermem je pružná rosolovitá hmota -mezoglea: - obsahuje různé typy buněk - např.amoebocyty (schopné fagocytózy, roznášejí potravu po těle houby),skleroblasty (vylučují jehlice sloužící jako vnitřní opora hub),spongoblasty (vylučují pevná a pružná spongiová vlákna),archeocyty(vznikají z nich vnitřní pupeny a pohlavní buňky) •voda s potravou proudí do těla kanálky –ostie•nitobuněčně potravu tráví v trávících buňkách a zbytky vycházejí vyvrhovacím otvorem –osculum•tělo jevyztuženo navzájem spojenýmijehlicemi (vápenatými, křemičitými) nebo pružnýmispongiovými vlákny (některé houby mají pouze spongiová vlákna) ROZMNOŽOVÁNÍ •jsou tohermafrodité - dokážou produkovat zárověň vajíčka i spermie NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍa) vnější pučení- u mořských, nový jedinec se neodděluje od mateřského a tvoří se kolonie -u sladkovodních, tvoří vnitřní pupeny -gemule- houba později odumírá a rozpadá se, přežijí pouze gemule, z nich se uvolňujíarcheocyty -schopny fagocytózy a améboidního pohybu;mohou se diferenciovat v řadu dalších typů buněk s různými funkcemi POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ•pohlavní buňky se tvořív mezoglei•spermie osculem opouštějí houbu a jsou ostii nasáty do jiné houby oplodní vajíčko jeho rýhováním se tvoří pohyblivá larva -amfiblastula, která později přisedá a dává vznik nové houbě TŘÍDA: HOUBY VÁPENATÉ ••majíjehlice z uhličitanu vápenatého TŘÍDA: HOUBY KŘEMIČITÉ ••mají jehlicez oxidu uhličitého houba pletená- zvaná také Venušin koš TŘÍDA: HOUBY ROHOVITÉ •oporu tvoříspongiová vlákna(částečně i křemičité jehlice) houba mycí -má pouze spongiová vlákna, žije ve Středozemním moři, od starověku užívána k hygienickým účelům houba rybniční - sladkovodní druh, obsahuje kromě spongiových vláken i křemičité jehlice houba domečková -žije v symbióze s rakem poustevníčkem, obrůstá jeho ulitu KMEN: ŽAHAVCI •vodní, převážně mořští živočichové s paprsčitě (radiálně) souměrným tělem•ve vývoji zůstalina stupni gastruly••korálnatci zde mají význam na tvorbě útesů STAVBA TĚLA •mohou se vyskytovat ve dvou formách: A) POLYP•přisedlé stadium• tvořen příchytným terčem, vlastním tělem s láčkou a rameny a přijímacím / vyvrhovacím otvorem B) MEDÚZA•pohyblivé stádium• zvon medúzy je tvořenvnější exumbrellou avnitřní subumbrellou, na okraji zvonu jsouchapadla •trávení probíhá v láčce nebogastrovaskulární soustavě• mezi ektodermem a entodermem je vrstvička rosolovité hmoty -mezoglea• majížahavé buňkyse žahavým vláknem, které se při podráždění vymrští, zabodne do kořisti a omráčí ji (jedem) ROZMNOŽOVÁNÍ •jsou to hermafrodité i NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ •nepohlavně se rozmnožujípučením•strobilace- probíháumedúzovců, ve stadiu polypa opakovaně zaškrcují ústní konec s rameny vytvářejí se ramena nová a vzniká tzv.strobila POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ •z oplozeného vajíčka vzniká larva -planula •charakteristické jestřídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování (polyp strobilace medúza pohlavní rozmnožování planula polyp) TŘÍDA: MEDÚZOVCI •majípravidelnou rodozměnu - polyp je malý, podstatnou část života tvoří stádium medúzy; jsougonochoristé••smyslová ústrojí:statocysta (rovnováha - uhličitan vápenatý),oči,chemoreceptory•živí se většinou dravě talířovka obrovská - největší známá medúza, žije v arktických mořích, její zvon má průměr až 2m,talířovka ušatá kořenoústka plicnatá TŘÍDA: ČTYŘHRANKY(Cubozoa) •podobné medúzovcům, ale chybí přepážky •čtyřhranný zvon, několikametrová chapadla •některé druhy jedovaté chironex fleckerii- "mořská vosa", jedovatá, Austrálie TŘÍDA: POLYPOVCI(Hydrozoa) •převládá polypové stadium, medúza může úplně chybět •láčka bez přepážek •rozmnožování: pučení, vnější oplození, gamety z ektodermu •vysoká schopnost regenerace trubýši -kolonie, dělba funkcí; měchýřovka portugalská nezmar -n. zelený, n. hnědý, n. obecný medúzka sladkovodní - vzácně se objevuje ve Vltavě, 2 cm keřovky - funkční diferenciace na úrovni jedinců; pohárovka TŘÍDA: KORÁLNATCI •mořští••nejjednodušší trávicí soustava -láčka••majíhorninotvorný význam•vyskytují sepouze ve stádiu polypa•vytvářejí vnější nebovnitřní kostruz koralinu nebouhličitanu vápenatého•hermafrodité igonochoristé, mají pohyblivou larvu, rozmnožují se také pučením (noví jedinci se neoddělují a tvoří kolonie) korál červený sasanka plášťová - žije v symbióze s rakem poustevníčkem,sasanka koňská

Témata, do kterých materiál patří