Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
27. Smyslové orgány

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2.27 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

27. SMYSLOVÉ ORGÁNY

• smyslové orgány zprostředkovávají organismu informace o vnějším i vnitřním prostředí

SMYSLOVÉ ORGÁNY
1. VLASTNÍ SMYSLOVÉ BUŇKY
• receptory (čidla), rozlišujeme:
a) exteroreceptory - informují organismus o vlastnostech vnějšího prostředí

b) interoreceptory - informují organismus o vlastnostech vnitřního prostředí; dále můžeme rozdělit na proprioreceptory (registrují polohu, pohyb a napětí svalů, šlach a kloubů) a visceroreceptory (registrují změny ve vnitřních orgánech)

2. POMOCNÉ ÚTVARY
• pomáhají při zachycování podnětu, např. zvukovody

3. OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ
chrání smyslové orgány, např. oční víčka s řasami

DĚLENÍ DLE POVAHY PŘIJÍMANÉHO PODNĚTU
a) mechanoreceptory

b) termoreceptory

c) chemoreceptory

d) fotoreceptory

1. FYLOGENEZE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

MECHANORECEPTORY
• zprostředkovávají vnímání mechanických podnětů, např. tlaku, zvuku nebo bolesti

HMATOVÝ ORGÁN
• receptory jsou umístěny po celém povrchu těla
• často bývají soustředěny na určitých místech (tykadla, makadla, chapadla, končetiny, apod.)

bezobratlí:
• využívají primární smyslové buňky a volná nervová zakončení

obratlovci:
• mají volná nervová zakončení (k vnímání bolesti) a speciální hmatová tělíska

INTERORECEPTORY
• vnímají tlak a bolest ve vnitřních orgánech (visceroreceptory) a v pohybovém aparátu (proprioreceptory)

PROUDOVÝ ORGÁN
• u vodních živočichů, slouží k vnímání proudění a tlaku vody

bezobratlí:• proud vody vnímají celým povrchem těla (např. ploštěnky)

ryby:• mají tzv. postranní čáru (objevuje se také u larev obojživelníků a vodních obojživelníků; u žraloků plní funkci postranní čáry tzv. Lorenziniho ampuly uložené hlouběji pod kůží hlavy); mají také větvené kanálky umístěné v kůži na hlavě a po stranách těla spojené s vnějším prostředím, které umožňují orientaci v kalné vodě a za tmy

POLOHOVÝ ORGÁN
• informuje o poloze těla nebo jeho částí v prostoru, zaznamenává gravitační vlivy (zrychlení)
• tvoří ho statický orgán složený z drobných pohyblivých tělísek v uzavřeném váčku se smyslovými brvami = statocysta (ve statocystě může být pouze 1 větší pohyblivé tělísko, tzv. statolit (u ryb), nebo více drobnějších, tzv. statokonie; u některých bezobratlých jsou statolity nahrazeny zrnky písku)
• tělíska při změně polohy těla či hlavy mění svou polohu a dráždí smyslové brvy

bezobratlí:
statocysta je často spojena s vnějším prostředím a naplněna vodou

obratlovci:
• orgán je uložen ve vnitřním uchu, rozlišujeme ústrojí rovnovážné a ústrojí pohybové

SLUCHOVÝ ORGÁN
• zachycuje zvukové vlny
• funguje na principu membrány rozechvívající se zvukem, ze které se pak zvukové vlnění přenáší ke smysl. buňkám

bezobratlí:
• nejvýznamnější jsou tympanální orgány u hmyzu (blanka napnutá v chitinovém rámečku, na něj navazuje rezonanční váček a pod ním smyslové buňky; tympanální orgán může být uložen buď na holeni prvního páru končetin anebo na prvním článku zadečku)

Témata, do kterých materiál patří