Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kmen Měkkýši

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kmen: Měkkýši – mají měkké nečlánkované tělo – tělní dutina je coelom – části těla: 1) hlava – chybí u mlžů – smyslové centrum 2) noha – je na břišní straně těla – je tvořena svalovinou – zpevňuje ji hemolymfa 3) útrobní vak – obsahuje vnitřní orgány 4) plášť – je to kožní řasa – vzniká záhybem útrobního vaku 5) skořápka – u plžů je to ulita (nepárová) – u mlžů je to lastura (dvě části) – u hlavonožců je to sépiová kost – má 3 části: PERIOSTRACUM OSTRACUM HIPPOSTRACUM - povrchová vrstva - je z CaCO3 - vnitřní vrstva - tvoří ji konchiolin (bílkovina) - je to perleťová vrstva - je pigmentovaná - tvoří ji CaCO3 ve formě šupinek TŘÍDA: PLŽI - mezi části těla patři hlava, noha, útrobní vak krytý ulitou - ulita je vylučovaná pláštěm cévní soustava– je otevřená – tekutina se jmenuje hemolymfa (=krvomíza) – v ní je rozpuštěno barvivo haemocyanin – srdce má 1 síň a 1 komoru dýchací soustava– dýchají pomocí plicních vaků (zřasená a prokrvená část pláště) trávicí soustava– v ústní dutině jeradula – ta je z chytinu a vytváří „pilník“ – jsou zde slinné žlázy – jícen, žaludek, střevo nervová soustava– gangliová (uzlinová) – má pět párů propojených ganglii – do těla vedou nervové pruhy smysly –> pohárkovité oči –> čichové receptory – osfradia –> hmatové buňky (na tykadlech) b) mořští - gonochoristé - vývoj přes larvu rozmnožovací soustavaa) plícnatí - hermafroditi - přímý vývoj (vajíčko – jedinec, ne přes larvu) Plži předožábří - většina v moři - žábry umístěné před srdcem - dýchají žábrami - málo ve sladkých vodách - ulita se zavírá trvalým víčkem – operkulum Zavinutec Tritomky Ušeň - perleťová vrstva - ulita připomíná lasturu s otvory - uměle se chová na farmách - jsou jedlé Přílipky - na skalách u moří - potrava Bahenka živorodá - ve sladkých vodách Ostranka - v mořích - dříve z nich byl získáván královský purpur na barvení Homolice - dravé - mají bodec napojený na jedovou žlázu – hypnotoxíny Křídlatec - jedlý Plži zadožábří - žábry umístěné za srdcem - dýchají žábrami - mořští - ulita je většinou zakrnělá Zej obrovský - ‘‘mořský zajíc‘’ - útvary připomínající ouška - pohyb hopsáním Plži plicnatí - drobnější - spirálovitá nebozakrnělá ulita - suchozmské druhy se přizpůsobily vodnímu prostředí - dýchají plicními vaky Spodnoocí–jeden pár tykadel, oči na spodu tykadel Stopkoocí–dva páry tykadel, na vrchu oči Závornatka drsná - vápencové skály - zdiva zřícenin z vápencových kamenů Plzák lesní - hřbet nohy bez kýlu - dýchací otvor je vpředu Plzák španělský -škůdce Slimáček polní - poškozuje plody jahod Plovatky bahenní - pravotočivá ulita - je špičatá Bahnatka malá - vodní rostliny - mezihostitel je motolice jaterní Okružík ploský - silnostěnná skořápka Hlemýžď zahradní - pozemní druh Slimák popelavý - hřbet nohy kýlnatý - dýchací otvor v zadní polovině štítu - má pruh na chodidle nohy Slimák žlutý - citronově zbarvený Páskovka žíhaná - hnědě nebo černě páskované druhy Jantarka obecná - žlutá průsvitná ulita TŘÍDA: MLŽI - zploštělé tělo - uzavřené v lastuře (2 části) - nemají hlavu - lastura je srostlá pružným vazem => může se otvírat/zavírat - u Velevrubu má lastura navíc zámek - většina nemá oči (Hřebenatka má) - čich – osfradia - vývoj přes larvu - noha mlžů slouží k rytí (zahrabání se) - obsahuje tzv. byssovou žlázu, která slouží k obraně před predátorem a přilnutí k povrchu stavba těla –> žábry –> srdce (1 komora, 2 předsíně) nervová soustava– je gangliová (ze zauzlin) trávicí soustava– vylučují pomocí metanefridii – voda s mikroskopickou potravou je nasávána přijímacím otvorem do plášťové dutiny – poté se dostává do ústního otvoru a trávicí trubice – zbytky jsou vyplaveny vyvrhovacím otvorem Škeble rybničnáZéva obrovská - larva – glochidium - parazit na žábrách ryb - nebezpečné v sádkách Hřebenatka svatojakubská - po obvodu má oči - je jedlá Velevrub malířský - slouží jako paleta - lastura má zámek Srdcovka jedlá - jedna z nejznámějších - je jedlá Slávka jedlá Ústřice jedla Perlotvorka mořská Kyjovky TŘÍDA: HLAVONOŽCI - nejdokonalejší měkkýši - pohyb –> pomocí ramen –> nebo tryskový pomocí vypuštění vody ze svalnaté nálevky stavba těla – má hlavu a útrobní vak – nemá nohu – má chapadla (ramena), na kterých jsou přísavky – má svalnatou nálevku – schránka většinou chybí – u některých zástupců je vnitřní opora –>sépiová kost – jsou dravci => dokonalý pohyb smysly – má smysly a mozek – mozek vzniká splynutím ganglií a je chrněn chrupavčitou schránkou – má komorové oči – podobnou stavbu jako u obratlovců – receptory trávicí soustava – ústní otvor – má vytvořené zobákovité čelisti (zoban) – radula a slinné žlázy – jícen, zvoleten, vakový žaludek, střeva oběhová soustava – srdce má 1 komoru a 2 síně – Loděnka má 4 síně rozmnožovací soustava– jsou to gonochoristé – je u nich pohlavní dimorfizmus (znamená, že se sameček liší od samičky) – samečci jsou výrazně menší – sameček má 1 hektokotylové rameno – rameno produkuje obaly spermii, po obalení vzniká pouzdro = spermotofor – sameček ramenem předává spermie samičce do pohlavního otvoru – vývoje je přímý (= není larva) – malé chobotničky jsou průsvitné, pohybují se pelagicky (volně plavou ve vodě) Argonaut pelagický - má 8 ramen - má schránku - z ulity vylézá jen na krátkou dobu - sameček je až 20krát menší Krakatice obrovská - má 1 ramen (2 má dlouhá) - délka až 2m - je jedna z největších - potrava vorvaňů Oliheň obecná - chutné maso - žije volně ve vodě (=pelagicky) - má nezatažitelná ramen - skupinový lov ryb Amoniti - jsou vůdčí zkamenělinou druhohor - podle nich se určí stáří skal - jsou vyhynulí Sépie obecná - 10 ramen - ve dne je zahrabaná v písku - ploutvový lem – umožňuje vznášení ve vodě - loví v noci - vnitřní opora – sépiová kost - má zatažitelná ramena Loděnka hlubinná - živoucí zkamenělina - díky komůrkám ve schránce se vznáší ve vodě - asi 90 ramen - má až 20 cm Chobotnice pobřežní - má 8 ramen - až 1m dlouhá - žije ve Středozemním moři - má příústní chapadla - když chtějí rychle zmizet, vypustí inkoust (“raketový pohyb“) - jsou inteligentní

Témata, do kterých materiál patří