Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3. Zivotni projevy bunky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,92 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- Buněčný cyklus - Mitóza, meióza – průběh (jednotlivé fáze), význam - Vznik zárodečných listů – gastrulace
3. BUNĚČNÝ CYKLUS = období života buňky od jejího vzniku po její rozdělení na buňky dceřiné 2 fáze – interfáze, buněčné dělení INTERFÁZE Nejdelší část cyklu (90%), příprava na dělení G1 fáze (první přípravná fáze) Růst buňky, příprava replikace DNAHlavní kontrolní uzel (rozhoduje o zahájení replikace DNA)Konec G1: chromozomy s jednou chromatidou, obsahují 1 dvoušroubovici S fáze (syntetická fáze) Replikace DNA, tvorba nové chromatidy => spojení v oblasti centromeryKonec S: chromozom ze 2 chromatid spojen G2 fáze (post-syntetická fáze) Buňka roste, připravuje se na děleníDruhý kontrolní uzelKonec G2: buňka připravena na dělení AMITÓZA = přímé dělení buněk Není zajištěno rovnoměrné rozdělení jádra => množení nemocných buněk (rakovina) MITÓZA = nepřímé dělení buněk Rovnoměrně rozdělení genetického materiálu mezi dceřiné buňkyVýsledek mitózy:2 2n buňky I. Profáze Rozpad jaderného obalu, spiralizace chromozomů, rozdělení centriol na opačné póly buňky, tvorba dělicího vřeténka II. Metafáze Chromozomy se řadí do ekvatoriální roviny, mikrotubuly dělícího vřeténka se napojují na centromery chromozomů III. Anafáze Rozštěpení replikovaných chromozomů, zkrácení dělicího vřeténka => posunutí chromozomů k pólům IV. Telofáze Rozpad dělicího vřeténka, despiralizace chromozomů, tvorba jaderného obalu, cytokineze MEIÓZA = Redukční dělení (1 2n buňka => 4 1n buňky) Probíhá jak u živočichů, tak rostlin. U živočichů při vzniku pohlavních buněk U rostlin při vzniku výtrusů První meiotické dělení (heterotypické) Profáze I Leptotenní stadium(leptotene) Tvorba chromozomových vláken Zygotenní stadium(zygotene) Splynutí chromozomových vláken, jejich spiralizace a zkracování Tvoří se bivalenty = konjugované homologní chromozomy Pachytenní stadium(pachytene) Nesesterské chromatidy se proplétají a tvoří uzlíky (chiazmata) – dochází kecrossing-overu, ve kterém dochází k rekombinaci částí chromatid (promíchání genetické informace) Diplotenní stadium Zvětšování redukční štěrbiny vede k oddalování chromozomů, kromě chiazmat Diakineze Přeuspořádání a rozchod homologických chromozomů Konec profáze, rozpad jaderné membrány a vznik dělícího vřeténka leptotene – zygotene – pachytene – diplotene – diakineze Metafáze I Spojené páry homologických chromozomů se shromažďují v rovníkové rovině buňky a připojují se na vlákna dělicího vřeténka Na mikrotubuly se váží celé chromozomyAnafáze I Zkracování mikrotubul => chromozomy jsou přitahovány k opačným pólům buňky Obě chromatidy každého chromozomu zůstávají pevně spojeny Telofáze I Vznik 2 jader s haploidním počtem chromozomů Jaderná membrána není tvořena metafáze I – anafáze I – telo fáze I Druhé meiotické dělení Profáze II Shodná s telofází I Vznik 2 jader s haploidním počtem chromozomůMetafáze II Chromozomy srovnané do rovníkové roviny Připojení centromer na mikrotubuly dělicího vřeténkaAnafáze II Mikrotubuly se zkracují Chromatidy rozštěpených chromozomů taženy k opačným pólům buňkyTelofáze II Zahájení cytokineze Tvorba jaderné membrány a jadérka dceřiných buněk profáze II – metafáze II – anafáze II – telofáze II GASTRULACE = tvorba zárodečných listů Proces probíhající u oplodněného vajíčkaProces, v jehož průběhu se blastula přetransformuje do podoby mnohavrstevné gastrulyPo rýhování dceřiné buňky vzniká morula, která se následně mění na blastulu, která se gastrulací mění na gastrulu morula se mění v blastulu blastula se mění v gastrulu Pouze ektoderm a entoderm =DIBLASTICA Ektoderm, entoderm a mezoderm =TRIBLASTICA Dochází k tvorbě nejdříve 2 a poté i třetího zárodečního listu Ektoderm (na povrchu) Entoderm (uvnitř) Mezoderm (mezi ektodermem entodermem) Embryonální analogie přechodu meziprotozoa (prvoky) ametazoa (mnohobuněčné organismy)Morula:kompaktní mnohobuněčný útvarVznik blastulyV původně celistvé morule je vytvořena dutina (je dutá)Blastula placentárních savců rozlišena naembryoblast (zárodek) atrofoblast (výživa)Vznik gastrulyTvorba otvoru komunikujícího s okolím =prvoústa – blastoporusPrvostřevo –gastrocel = dutina uvnitřCoelom = druhotná tělní dutinaBlastogeneze = rýhování vajíčka, tvorba zárodečních listů a základů orgánůOrganogeneze= růst a vývoj orgánových základůEktoderm Pokožka a její deriváty, vzdušnice, nervová soustava, exkreční orgány bezobratlých, výstelka začátku a konce trávicí soustavyEntoderm Výstelka trávicí soustavy, játra, slinivka, plíce, štítná žláza, brzlíkMezoderm Svalové tkáně, pojiva, vnitřní kostra, cévní soustava, exkreční orgány obratlovcůTělní dutinySchizocel: nepravá dutina tělní (vyplněna parenchymatickými B)Pseudocel: nepravá tělní dutina – ze schizocelu potlačením parenchymuMixocel: nečleněná druhotná tělní dutinaCoelom: pravá tělní dutina (většina živočichů)

Témata, do kterých materiál patří